Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na PPM

31.03.2016

Dobrý den,
jsem těhotná a čekám své 3. dítě.
Pracovala jsem na pracovní smlouvu č. 1, ze které jsem 25.5.2011 nastoupila na mateřskou a následně na rodičovskou dovolenou, poté jsem hned navázala MD a RD s 2. dítětem. Pracovní smlouva mi skončila k 31.12.2015. Nástup na 3. mateřskou je 11.5.2016, tj. v ochranné lhůtě.
Dále jsem od 1.1.2015 do 31.12.2015 pracovala na dohodu o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele. Nástup na 3. mateřskou je 11.5.2016, tj. v ochranné lhůtě.
Dále jsem pracovala od 18.5.2015 do 31.1.2016 na pracovní smlouvu č. 2, u této smlouvy ale nesplňuji odpracování 270 dní (pouze 258 dní, jestli dobře počítám).
Dále jsem pracovala jako OSVČ, ale neplatila zálohy, tudíž zde mi nárok na PPM nepřísluší.

Zajímalo by mě, z jakých výše uvedených pracovních smluv/dohod mi bude příslušet peněžitá pomoc v mateřství ? Bude se započítávat příjem i z prac. smlouvy č. 2, když jsem u ní nesplnila 270 dní?
Trošku se začínám bát, jestli o PPM třeba úplně nepřijdu.

Nově jsem podepsala DPČ u nového zaměstnavatele, abych měla příjem po dobu budoucí mateřské dovolené. Není to problém pobírat PPM a mít přitom DPČ u zcela nového zaměstnavatele ?

Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
k peněžité pomoci v mateřství uvádím následující.
Základní podmínky nároku na tuto dávku jsou:
• V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta
• a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů.
• U OSVČ je další podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství účast na nemocenském pojištění jako OSVČ po dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby.
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.
Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů).
U pojištěnce, pokud převzal dítě do péče (na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky nebo na základě dohody podle tohoto zákona) činí podpůrčí doba 22 týdnů (31 týdnů při převzetí dvou a více dětí zároveň).
Peněžitou pomoc v mateřství je možno pobírat nejdéle do 1 roku věku dítěte, jde-li o dávku náležející z titulu porodu dítěte. Jde-li o dávku náležející z titulu převzetí dítěte do náhradní péče - do 7 let věku a 31 týdnů.
Zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak. U muže se přitom od 1. 1. 2012 zavádí další podmínka, a to že bude pečovat o dítě nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí ode dne, který si pojištěnka určila jako nástup na peněžitou pomoc v mateřství, případně ode dne převzetí dítěte do péče.
SHRNUTÍ:
Uvádíte, že nástup na mateřskou dovolenou, respektive na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) je 11. 5. 2016, proto 270 dnů budeme počítat od 11. 5. 2014 do 11. 5. 2016. V tomto období jste pracovala na DPČ, ze které bylo odváděno sociální (tedy i nemocenské) pojištění, a to od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a pak vám tam ještě zasahuje leden 2016 z další pracovní smlouvy, takže podmínky na PPM splníte a dávku podle zákona o nemocenském pojištění, tj. peněžitou pomoc v mateřství budete dostávat, tedy budete po dobu péče o třetí dítě zabezpečena. PPM se bude podle toho, co jste uvedla počítat jen z DPČ, protože ze 2. pracovní smlouvy podmínku 270 dnů nesplňujete.
Uvádíte, že jste nově podepsala DPČ u nového zaměstnavatele, abyste měla příjem po dobu budoucí mateřské dovolené. U tohoto zaměstnavatele nyní pracujete? Je to trochu zmatené.
K poslednímu dotazu uvádím, že můžete pobírat PPM a pracovat u jiného zaměstnavatele. Peněžitá pomoc v mateřství nenáleží za období, kdy je vykonávána činnost (zaměstnání) zakládající účast na nemocenském pojištění, ze které je tato dávka poskytována. Poskytování peněžité pomoci v mateřství však nebrání výkon práce v jiném zaměstnání či výkon jiné výdělečné činnosti.
Pro jistotu, aby nedošlo k nedorozumění (nevím, zda jsem všem vašim dotazům porozuměla), případ zkonzultujte ještě s příslušnou správou okresní správou sociálního zabezpečení.

Kontakty:
Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) na telefonním čísle 571 811 081.
Pomocí kalkulaček pro výpočet dávek nemocenského pojištění umístěných na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - viz http://www.mpsv.cz/cs/7 - lze stanovit, za podmínek tam uvedených, výši dávek nemocenského pojištění – výpočet ošetřovného, výpočet peněžité pomoci v mateřství, výpočet výše nemocenského.

Další kontakt:
Email: posta@cssz.cz
Call centrum: +420 840 406 040

Právní předpis:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.