Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: dávky - cizí prvek

30.03.2016

Dobrý den,

od května začínám pracovat v Rakousku. Mám dvě děti, které žíjí s otcem v ČR a navštěvují tam ZŠ. Mám nárok na přídavky a pokud ano, v jaké výši, prosím...?

Předem děkuji velice za odpověď !

S přáním příjemného dne,

Vážená paní,
v rámci EU se poskytování dávek řídí tzv. pravidly přednosti.
Pravidla přednosti:
Většinou za vyplácení dávek odpovídá ta země, kde nárok vaší rodiny vyplývá ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti.
Vyplývá-li váš nárok na dávky ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti v obou uvažovaných zemích, je za poskytování dávek odpovědná ta země, v níž žijí vaše děti, pokud v ní zároveň také pracuje jeden z rodičů. V ostatních případech je odpovědná ta země, kde budou dávky nejvyšší.
Vyplývá-li váš nárok v obou zemích z vyplácení důchodu, je za vyplácení dávek odpovědná ta země, v níž žijí vaše děti, pokud v ní zároveň jeden z rodičů pobírá důchod. V ostatních případech je to ta země, kde máte pojištění nejdéle, nebo kde máte nejdéle bydliště.
Pokud váš nárok vyplývá ze skutečnosti, že v obou zemích máte bydliště, odpovídá za dávky ta země, kde žijí vaše děti.
Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda je manžel v ČR výdělečně činný. Pokud ano, nárok na dávky Vám vzniká v ČR. V případě, že jediná výdělečná činnost v rodině bude v Rakousku, bude primárním státem výplaty dávky Rakousko. Pokud bude primárním státem výplaty dávky ČR (výdělečná činnost manžela a bydliště dětí), Rakousko by Vám z titulu Vaší výdělečné činnosti doplácelo rozdíl mezi výší dávky vyplacenou v ČR a případnou výší dávky, na kterou by Vám vznikl nárok v Rakousku.

Přídavky na děti (Familienbeihilfe) jsou vypláceny v rámci univerzálního systému všem
osobám s trvalým pobytem v Rakousku (a jsou financovány z příspěvků a daní
zaměstnavatelů).
Nárok na přídavky na děti, pokud jde o nezletilé děti, je přiznán osobám s trvalým nebo
obvyklým pobytem v Rakousku pod podmínkou, že s nimi jejich nezaopatřené dítě bydlí
ve společné domácnosti anebo ho v podstatné míře vyživují (poznamenávám, že každý rodič má vůči dítěti vyživovací povinnost, takže dítě nemusí žít v Rakousku). Přídavky mohou získat rovněž
rodiče, prarodiče, adoptivní rodiče, pečovatelé, stejně jako i dítě samotné, za
předpokladu, že jsou splněny určité podmínky.
Rodiče, adoptivní rodiče a pečovatelé mohou získat nárok na příspěvky při péči o dítě
(Kinderbetreuungsgeld). Tyto příspěvky jsou poskytovány nezávisle na tom, zda byla
předtím vykonávána výdělečná činnost či hrazeno povinné pojištění. Pokud jde o
příspěvky při péči o dítě, které jsou závislé na příjmu (einkommensabhängiges
Kinderbetreuungsgeld), je požadováno, aby žadatel vykonával výdělečnou činnost
alespoň po dobu 6 měsíců před narozením dítěte.
Příspěvky při péči o dítě slouží k uznání a částečnému vyrovnání nákladů rodičů při převzetí
péče o dítě v nejútlejším věku.
Vyplácení příspěvků při péči o dítě je podmíněno nárokem na přídavky na děti a jejich
pobírání. Kromě toho musí příjemce příspěvků a dítě bydlet ve společné domácnosti. Další
podmínkou je to, že celková výše příjmů nepřesahuje určitou částku (16 200 EUR v roce
2011) za kalendářní rok po dobu výplaty příspěvku. Pokud jde o příspěvky při péči o dítě,
které jsou závislé na příjmu, povoluje se nižší částka dodatečného příjmu (5 800 EUR
v kalendářním roce 2011). V úvahu se zde berou pouze příjmy toho rodiče, který žádá o
příspěvek při péči o dítě; příjmy druhého rodiče se nezapočítávají.
Pojistné krytí
Přídavky na děti
Výše přídavků na děti závisí na věku dítěte. Kromě toho se počínaje druhým dítětem
přiznává ještě další příplatek. Pokud je dítě těžce zdravotně postižené, přídavky mohou být
dále navýšeny.
Přídavky na děti činí měsíčně 105,40 EUR na jedno dítě (stav v roce 2011). Tato částka se
navyšuje, jakmile dítě dosáhne věku: 3 let (112,70 EUR v roce 2011), 10 let (130,90 EUR
v roce 2011) a 19 let (152,70 EUR v roce 2011).
Počínaje dnem 1. ledna 2008 byla celková měsíční částka přídavků na děti navýšena na
12,80 EUR pro dvě děti, 47,80 EUR pro tři děti, 97,80 EUR pro čtyři děti a 50,00 EUR pro každé
další dítě.
Dětem s těžkým postižením je poskytováno dalších 138,30 EUR měsíčně. Každý rok v září je
celková částka přídavků na děti vyplácena v dvojnásobné výši.
Přídavky na děti jsou v běžných případech vypláceny až do dosažení zletilosti dítěte (do
18 let věku). Doba vyplácení příspěvků může být prodloužena do věku 21 let u dětí, které
Evropská komise
Zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění
Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Rakousku
červenec 2011
29
hledají zaměstnání, či do věku 26 let u dětí, které navštěvují odbornou školu (Fachschule)
nebo se odborně dále vzdělávají ve svém zvoleném oboru. Přídavky se však vyplácejí až
do věku 27 let, pokud osoba trpí závažným zdravotním postižením nebo plnila civilní či
vojenskou službu nebo měla dítě či je těhotná v den, kdy dosáhla věku 26 let. Přídavky na
děti se poskytují bez věkového omezení v případě dítěte s trvalou pracovní neschopností
(pokud k ní došlo před dosažením 21 let věku nebo v průběhu přípravy na budoucí
povolání, v obou případech však před dosažením věkové hranice 27 let).
Přídavky na děti se nepřiznávají na děti, které dosáhly věku 18 let a mají vlastní příjmy, jež
přesahují stanovený měsíční limit (9 000 EUR ročně v roce 2011).
Příplatek pro početné rodiny
Příplatek pro početné rodiny (Mehrkindzuschlag) činí 36,40 EUR měsíčně (stav v roce 2011)
pro třetí a další dítě, na nějž byl poskytnut příspěvek. Podmínkou je, aby zdanitelný rodinný
příjem za kalendářní rok, který předchází roku podání žádosti, nepřesáhl 55 000 eur.
Příspěvky při péči o dítě
K čerpání plné výše příspěvku po celou dobu péče o dítě musí být ve stanovených
lhůtách provedeno deset (bezplatných) lékařských prohlídek uvedených v průkazu matky
a dítěte (Mutter-Kind-Pass), a sice pět před narozením dítěte a pět po něm. Pokud nejsou
uskutečněny nejpozději na konci 18. měsíce věku dítěte, krátí se počínaje 21. měsícem
denní částka příspěvku na 50 %.
Pokud jde o výši příspěvků při péči o dítě, od roku 2011 existuje pět možností volby (ve
čtyřech případech mají příspěvky formu paušální částky a v jednom případě jsou závislé
na výši příjmů).

V dané věci se můžete zkusit obrátit přímo na rakouské ministertvo: Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und Konzumentenschutz (Spolkové ministerstvo pro sociální zabezpečení, generace a ochranu spotřebitele) Stubenring 1 A-1010 Wien, AUSTRIA tel: +43 1 71100 internet: www.bmsg.gv.at www.sozvers.at. Kontaktovat lze i tzv. EURES poradce http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=3&acro=eures&lang=cs

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.