Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Peníze na účtu a vypořádání SJM

29.03.2016

Dobrý den, dotaz se vztahuje k vypořádání SJM, ke kterému došlo v roce 2009 smlouvou podle par. 24a odst.1 písm.a) zákona o rodině a která řešila pouze movité věci ve smyslu předmětů, vybavení domácnosti (nábytek, zařízení bytu, neřešila finance). V té době ale byly na účtu rozvádějící se ženy prostředky v řádech desítek tisíc, naspořené z rodičovského příspěvku, který jí chodil na tento její účet. Veškeré finance domácnosti táhl muž a to již pět let před narozením dítěte i po něm, žena nikdy nepracovala, a ačkoli vyzývána k hledání práce nepřistoupila, žádné příjmy za celou tu dobu neměla, muž tedy přibral po zaměstnání ještě melouchy, aby rodinu uživil. Žena si pak našla novou známost a po měsíci vztahu za touto známostí odešla i s dítětem, jak dítěti řekla "za novým tatínkem". Finance naspořené z RP ženou na účtu nebyly součástí vypořádání SJM v dohodě z r.2009, ale ústně se rozvádějící dohodli, že budou využity ve prospěch společného dítěte v době po rozvodu, na jeho výživu. Žena nyní po X letech zpochybňuje u "všech vše" - u exmanžela platby výživného od r.2009, u svého bratra vyplacení podílu z domu aj. Její již předtím nemorální jednání zintenzivnilo. Je možné nějak po tolika letech vrátit zpět jednání o ponechaných prostředcích uspořených ženou z RP bez jejich vypořádání v rámci zániku SJM? Bezdůvodné obohacení? Zřejmě jsou tyto peníze věcí movitou, čili dle § 150 odst. 4 věta první obč. zák. ( Nedošlo-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho vypořádání , platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů výlučně jako vlastník užívá. )?, ale je zde také judikát 28Cdo611/2011 i když v souvislosti s ještě nevypořádaným SJM, dovozující, že „toto ustanovení je aplikovatelné na movité věci, které jsou bývalým manželem užívány (ve prospěch vlastní, prospěch rodiny nebo prospěch domácnosti), tedy především na věci tvořící vybavení domácnosti“.
Nebo že by byla hotovost na bankovním účtu věcí nemovitou, nebo majetkovým právem aj. a vztahoval by se na ní jiný režim a jaký? Muž také nemá důkaz – výpis z b.ú. exmanželky, ale tento by snad banka soudu v rámci řízení poskytla?
Zároveň probíhá ženou intenzivní bránění kontaktu otce s dítětem z různých právně nerelevantních důvodů (zprvu nerespektujících dohody na ospod, a nyní ani pravomocný rozsudek), směřujících k vývoji syndromu zavrženého rodiče a otec je tím již psychicky a finančně vyčerpán, proto podnikáme tyto laické rešerše dostupnou legislativou. Děkujeme.

Dobrý den.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v § 498 uvádí následující:
„Nemovité a movité věci
(1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.
(2) Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.“

Obdobnou úpravu obsahoval i „starý“ občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.), jehož účinnost skončila 31. 12. 2013.

S uvedeného je patrno, že peníze jsou věcí movitou hmotnou.

Dále je nutno uvést, že občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 zrušil zákon o rodině a rodinné právo bylo začleněno právě do tohoto „nového“ občanského zákoníku. Bez ohledu na starou či novou právní úpravu rodinného práva platí pro vypořádání společného jmění manželu po rozvodu manželství, že nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění k vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, ani dohodou, ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá;ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné,ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.

Máte sice pravdu v tom, že před účinností nového občanského zákoníku tu byl vámi zmínění judikát (dá se aplikovat i za současné právní úpravy), jehož právní věta zní: Držba peněžní hotovosti či jiné věci za účelem uchování hodnoty nepředstavuje užívání věci ve smyslu § 150 odst. 4 obč. zák. (zákon č. 40/1964 Sb. - "starý" občanský zákoník) věty první, a tedy nevyvolává ten následek, že by taková věc dle uvedeného ustanovení připadla jen jednomu z bývalých manželů.

Ovšem ve vámi popsaném případě manželé v rozvodovém řízení neponechali nic náhodě a včas, v zákonem stanovené lhůtě uzavřeli dohodu o vypořádání SJM s tím, že účet, na kterém se nacházely příspěvky o d státu (rodičovský příspěvek) nebudou součástí dohody o vypořádání SJM, ale budou použity na výživu dítěte na dobu po rozvodu. Navíc v době, kdy byla dohoda uzavírána, bylo oběma stranám nepochybně známo, že účet existuje. Domnívám se proto, že tato záležitost je jednou pro vždy uzavřena a nelze se k ní vracet. Peníze z účtu byly spotřebovány pro potřeby dítěte.

Tento můj závěr a názor je však s výhradou, jelikož nevidím dohodu o vypořádání SJM. Dále si pak myslím, že pokud skutečně byly peníze z tohoto účtu použity pro dítě, nepovažuji ani za vhodné tuto otázku znovu otevírat. Spíše lze toto „gesto“ bývalého manžel použít při současných sporech např. o výživném na dítě. Nevylučuji, že jiný právník se může domnívat pravý opak.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.