Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zrušení trvalého pobytu dítěti

29.03.2016

Dobrý den, mám problém se kterým jsem tady už psala, ale bylo mi odpověděno na něco jiného. Potřebovala bych synovi zrušit trvalý pobyt v našem rodinném domku. Jde to nějak? Bylo mi řečeno, že to nejde. Děkuji

Dobrý den,
zrušení údaje o trvalém pobytu upravuje zákon č. 133/2000 Sb., O evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ve svém § 12 a také v souvisejících ustanoveních zejména ve svém § 10 odst.6 a § 18 odst.1.
Podle § 12 odst.1 zákona o evidenci obyvatel lze zrušit údaj o místě trvalého pobytu pouze ve třech případech. Prvním (§12 odst.1, písm.a) je případ, kdy k zápisu údaje o místu o trvalého pobytu došlo na základě neplatných, pozměněných nebo padělaných dokladů či nahlášených nesprávných informací (např. na základě na padělané nájemní smlouvy).
Případ druhý (§ 12 odst.1 písm.b), kdy je rušen údaj o místu trvalého pobytu z důvodu zániku nebo odstranění objektu, kde byl občan k trvalému pobytu hlášen (např. zbourání starého domu).
Případ třetí upravený v zákoně o evidenci obyvatel v § 12 odst.1 písm.c). Podle posledně citovaného ustanovení ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
Na rozdíl od předchozích dvou případu se v případě podle § 12 odst.1 písm.c) zákona o evidenci obyvatel rozhoduje pouze na návrh. Návrh může podle § 12 odst.2 zákona o evidenci obyvatel podat pouze vlastník objektu, kde je hlášen trvalý pobyt, nebo osoba uvedená v § 10 odst.6 zákona o evidenci obyvatel, tj. vedle vlastníka také oprávněný uživatel objektu (např. nájemce bytu) nebo provozovatel ubytovacího zařízení. Tato soba musí veškeré skutečnosti k důvodu zrušení údaje o místu trvalého pobytu a ke své legitimaci k podání návrhu prokázat. O tomto návrhu se pak podle § 18 odst.1 zákona o evidenci obyvatel vede správní řízení podle správního řádu.
Je tedy nezbytné, aby se navrhovatel dostavil na příslušnou ohlašovnu (určenou podle místa polohy objektu, ke kterému má být zrušen údaj o místě pobytu). Zde musí doložit svoji totožnost občanským průkazem a musí učinit návrh. Pro návrh jsou vzhledem k informačnímu systému evidence obyvatel velmi často předepsány formuláře, které jsou k dostání na každé ohlašovně a na webových stránkách příslušného úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze úřadu příslušné městské části). K návrhu pak musí navrhovatel připojit listiny dokládající jeho aktivní legitimaci, např. k prokázání vlastnictví výpis z listu katastru nemovitostí a nabývací titul (kupní smlouva, rozhodnutí o dědictví apod.) nebo k prokázání nájmu zpravidla nájemní smlouvu nebo jiný užívací titul (např. souhlas vlastníka s užíváním). Následně musí navrhovatel uvést důvod, pro nějž žádá o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Je tedy třeba uvést, že dotyčná osoba (potomek) nemá právní vztah k objektu a proč a současně, že tento objekt fakticky neužívá a nemá v něm své věci. Není dobré uvádět, že se žadatel obává exekucí, resp. vstupů exekutora. Správní řízení a současná praxe má právě naopak zamezit formálním žádostem jako obraně proti exekucím. Je třeba podotknout, že současná praxe skutečně směřuje k důslednému využívání správního řádu, tj. včetně projednání věci s navrhovatelem (praxe směřuje vždy k předvolání navrhovatele a určité snaze jej přimět např. k prozrazení kontaktu na dotyčnou sobu apod., je třeba vydržet tento tlak a trvat si na svém,např. že syn odjel do jiného města již před dlouhým časem a že s ním rodiče nemají žádný kontakt), což má určitou správní přísností selektovat právě tyto pouze formální žádosti (potomek ve skutečnosti dále bydlí) jako obrany proti vstupu exekutora. Tyto důvody zrušení údaje o místě trvalého pobytu je pak navrhovatel povinen prokázat. Musí tedy prokázat zánik oprávnění k užívání objektu. Pokud jde o vlastnictví navrhovatele, pak např. písemným prohlášením o odvolání souhlasu s užíváním nebo výpovědí z nájmu bytu apod. Samozřejmě takto nelze zrušit údaj o místu trvalého pobytu nezletilého dítěte, tj. dítěte mladšího 18-ti let, protože to má ex lege (ze zákona) právo užívat vlastnictví svých rodičů. Proto u něj nelze doložit zánik práva užívat objekt. Kromě prohlášení navrhovatel a členů jeho domácnosti to je možné doložit také např. písemným prohlášením sousedů, kteří potvrdí, že v objektu skutečně již delší čas dotyčného potomka neviděli.

Právní úprava:
Zákon č. 133/2000 Sb., O evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.