Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Exekuce a SJM

21.03.2016

Dobrý den, mám dotaz ohledně exekuce v manželství.Jsem vdaná od roku 2012. Mme s manželem hypotéku. Zjistila jsem, že má manžel veliké finanční problémy a hrozí exekuce. Bude do exekuce zapojen i můj majetek, jedná se o zahradu a podíl na RD, které jsem zdědila po svém otci v roce 2014. Mohu exekuci na byt, který máme spolu a na který je hypotéka, odvrátit tím, že dán byt přepsat pouze na sebe-darovací smlouva. O rozvod budu žádat v tomto týdnu. Děkuji

Dobrý den.
Začnu od konce, pokud ještě o exekuci nebylo rozhodnuto, neběží exekuční řízení, tedy je možné se společným jměním manželů disponovat, je např. darování možné. Dříve než tak učiníte je ale třeba zjistit podmínky, které plynou z hypoteční smlouvy na byt, o tom se běžte poradit do banky, která vám hypotéku poskytla.
Nyní k exekuci a společnému jmění manželů. Je to velmi složitý problém, který navíc v čase prochází i různými právními názory. Udělala jsem vám výňatek ze webu ochránkyně práv - http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/EXEKUCE-dotazy-X_2015.pdf:
Podle nového občanského zákoníku jsou součástí SJM „dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Výlučným dluhem rozumíme dluh, který se nestal součástí SJM.
K vymožení výlučného dluhu Vašeho manžela (manželky) může exekutor postihnout SJM a rovněž zaniklé, avšak nevypořádané SJM. Pokud však takový dluh vznikl proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, lze SJM postihnout jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742 občanského zákoníku. Uvedené platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné, v případě dluhu z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo tehdy, vznikl-li dluh jen jednoho z manželů ještě před uzavřením manželství. Tehdy se druhý z manželů může postižení SJM nad zmíněný podíl dlužníka bránit návrhem na zastavení exekuce. V případě exekuce prodejem movitých věcí by návrhu na vyloučení majetku z exekuce měl předcházet návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu adresovaný soudnímu exekutorovi.
Od 1. ledna 2014 není součástí SJM obvyklé vybavení rodinné domácnosti (soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů).
Pro účely nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) se za majetek patřící do SJM považuje také majetek, který netvoří součást SJM z důvodu smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu. To neplatí, je-li v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který vede Notářská komora, evidována smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o zúžení či zrušení SJM (dohoda o zúžení nebo zrušení SJM uzavřená u notáře).
S účinností od 1. července 2015 musí soud/exekutor před nařízením výkonu rozhodnutí/exekuce na majetek v SJM zkoumat existenci listiny v tomto seznamu a její obsah. Pokud zápis listiny do seznamu předchází vzniku dluhu, musí k tomu přihlédnout. Není-li rozhodnutí soudu o zúžení SJM vydané před 1. lednem 2014 dosud v seznamu, můžete o zápis a založení do sbírky listin požádat kteréhokoliv notáře.
Nelze-li z exekučního titulu nebo evidované listiny zjistit, že závazek vznikl po zápisu listiny do seznamu, má se za to, že závazek vznikl před zápisem. Tehdy lze výkon rozhodnutí/exekuci nařídit i na majetek, který netvoří součást SJM jen proto, že byl zákonný režim společného jmění manželů změněn. Druhý z manželů se však může bránit návrhem na zastavení exekuce, nelze-li vymáhanou pohledávku po právu uspokojit z takto postiženého majetku (s ohledem na konkrétní okolnosti případu).
Pro výlučný dluh jednoho z manželů nelze přímo postihnout mzdu druhého z manželů. Pokud se to stane, braňte se u exekutora návrhem na zastavení exekuce.
Návrh na zastavení exekuce podejte u pověřeného exekutora. Rozhodne o něm na základě písemných podkladů (i bez souhlasu oprávněného) do 15 dnů ode dne doručení. Nevyhoví-li návrhu, postoupí ho exekučnímu soudu k rozhodnutí.
K vymožení výlučného dluhu jednoho z manželů, pro který lze postihnout SJM (dluh vznikl za trvání manželství), či k vymožení dluhu, který patří do SJM, lze nařídit výkon rozhodnutí/exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu, není-li dost peněz na účtu samotného povinného. Obstavení účtu se nedotkne poloviny uložených peněz. Tu banka na žádost vyplatí.

Na tomto webu: http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/EXEKUCE-dotazy-X_2015.pdf naleznete další potřebné informace o exekuci formou otázek a odpovědí. Pokud tu hrozba exekuce je třeba jednat, nic neodkládat.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.