Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

17.03.2016

Dobrý den,
mam 4,5 letého syna, po ukončení rodičovské dovolené v jeho 3 letech jsem musela odejít z bývalého zaměstnání kvůli dlouhému dojíždění a neumístění syna ve státní školce, poté jsem byla na úřadu práce a půl roku brala podporu v nezaměstnanosti a poté jako žena v domácnosti, syna vzali do školky v září 2015 a já začala hledat novou práci.
V listopadu 2015 jsem nastoupila do zaměstnání, v kterém jsem doted, bohužel na konci února jsem dostala výpověd podle §52 z důvodu stěhování firmy a zrušení mého místa s 2 měsíční výpovědní lhůtou takže pracovní poměr skončí 31.4.2016 s nárokem na 1 měsíční odstupné.
Mám několik otázek:
1) mám se od 1.5. nahlásit opět na UP, pokud nenajdu do té doby nové zaměstnání, budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti?

2) mám chronické bolesti zad a měla bych jít na operaci pořád jsem to odkládala, co kdybych si domluvila termín operace a šla na neschopenku a následně na operaci..neschopenka odhadem 6 měsíců..budu mít po celou dobu nárok na dávky nemocenského pojištění? je lepší jít na neschopenku ještě v době trvání výpovědní lhůty (s tím že pracovní poměr skončí 31.4. a pak dál zůstanu na neschopnce) nebo až po skončení pracovního poměru (mám pocit že do 7 dnů je ochraná lhůta ne? aby mi vznikl nárok na neschopenku). Jak je to s odstupným-budu mít na něj nárok i tak?)
Když to nechám být a pujdu na UP a na neschopenku až poté budu mít nárok na neschopenku či ne?
omlouvám se že takhle uvažuji a kalkuluji, ale nemůžu zůstat doma neschopná a bez příjmu.
Prosím poraďte mi.
Děkuji

Dobrý den.
K vašim otázkám uvádím následující:
1) mám se od 1.5. nahlásit opět na UP, pokud nenajdu do té doby nové zaměstnání, budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti?
Musíte splňovat podmínku být v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání být alespoň 12 měsíců zaměstnána nebo jste podmínku zaměstnání splnila náhradní dobou.. Odpracovala jste nyní 6 měsíců a před tím jste byla 6 měsíců doma, kdy jste po část této doby osobně pečovala o dítě (od září 2015 již chodil syn do školky). Přičemž náhradní dobou je doba osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Před tím jste byla 6 měsíců v evidenci úřadu práce a ještě před touto evidencí jste byla doma a pečovala o dítě. Neuvedla jste přesně od kdy, do kdy jste, co dělala.
Pokud si napočítáte 12 měsíců v posledních dvou letech, pak splňujete podmínky na podporu.
2) mám chronické bolesti zad a měla bych jít na operaci. Pořád jsem to odkládala, co kdybych si domluvila termín operace a šla na neschopenku a následně na operaci. Neschopenka odhadem 6 měsíců. Budu mít po celou dobu nárok na dávky nemocenského pojištění?
Zaměstnanec nebo OSVČ, který je uznán ošetřujícím lékařem dočasně práce neschopným, má nárok na nemocenské od 15. kalendářního dne trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti do konce dočasné pracovní neschopnosti, maximálně však 380 kalendářních dnů počítaných od vzniku dočasné pracovní neschopnosti (včetně zápočtů předchozí doby trvání dočasné pracovní neschopnosti). OSVČ však pro získání nároku na nemocenské musí být účastna dobrovolného nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti.
Po dobu prvních 14 kalendářních dnů je zaměstnanec (nikoli OSVČ), kterému trvá pracovní vztah zakládající účast na nemocenském pojištění, zabezpečen náhradou mzdy, kterou poskytuje zaměstnavatel podle zákoníku práce. Náhrada mzdy náleží za pracovní dny a to při dočasné pracovní neschopnosti od 4. pracovního dne (při karanténě od prvního pracovního dne). Prvních 14 dní tedy nedostanete žádné dávky, protože pracovní poměr bude ukončen, tudíž vám žádná mzda nebude ucházet.
Poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně se nemocenské vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž končí pojištěná činnost.
Nemocenské náleží rovněž ve stanovených případech, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény) došlo po skončení pojištěného zaměstnání v tzv. ochranné lhůtě. Účelem ochranné lhůty je zajistit bývalého zaměstnance po stanovenou dobu po skončení pojištění pro případ vzniku sociální události (dočasné pracovní neschopnosti) dříve, než opět nastoupí další zaměstnání. Ochranná lhůta v případě uplatňování nároku na nemocenské činí 7 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání, které zakládalo účast na nemocenském pojištění. U zaměstnání kratších než 7 kalendářních dnů činí ochranná lhůta pouze tolik dnů, kolik činilo toto poslední zaměstnání.
Ochranná lhůta neplyne
• z pojištěné činnosti poživatele starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně,
• z dalšího zaměstnání sjednaného jen na dobu dovolené v jiném zaměstnání,
• ze zaměstnání zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce,
• ze zaměstnání malého rozsahu,
• ze zaměstnání, které si žák nebo student sjednali výlučně na dobu školních prázdnin nebo jejich část,
• v případě, že pojištění odsouzeného skončí v době jeho útěku z místa výkonu trestu odnětí svobody.
3. Je lepší jít na neschopenku ještě v době trvání výpovědní doby, (s tím že pracovní poměr skončí 31. 4.), a pak dál zůstanu na neschopence) nebo až po skončení pracovního poměru?
Pokud budete práce neschopná ještě za doby trvání pracovního poměru. Dostanete i náhradu mzdy a pak od 15. nemocenské (viz předchozí odpověď). Tato neschopnost za trvání pracovního poměru neovlivní výši průměrného výdělku pro odstupné, Průměrný výdělek se bude počítat za období I. kalendářního čtvrtletí.
4. Jak je to s odstupným. Budu mít na něj nárok i tak?
Ano, nárok na odstupné máte bez ohledu na to, že onemocníte.
5.
Když to nechám být a půjdu na UP a na neschopenku až poté budu mít nárok na neschopenku či ne?
Viz vysvětlení výše. Nebudete prvních 14 dnů z hlediska nemoci zabezpečena. Je pravda, že budete mít na jeden měsíc odstupné. Když se zaevidujete, do 7 dnů od ukončení pracovního poměru onemocníte, pak pokud vám vznikne nárok na podporu, tak jeho výplata je o 1 měsíc odsunuta (odstupné) a pak budete mít nárok na nemocenské, takže se zastaví výplata podpory.
Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.