Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Osvojení statusovou partnerkou matky

22.03.2016

Dobrý den,
zajímalo by mě... jsme lesbický pár, čekáme rodinu, otec dítěte nebude uveden v RL, dohodly jsme se tak. Chci se proto zeptat, je nějakým způsobem možné, ale moje přítelkyně měla na dceru nárok, kdyby se mně něco stalo? třeba nějakou formou opatrovnictví ? nebo nějaké sepsání "čehosi" případně by situace třeba byla jiná pokud bychom byly v registrovaném partnerství?

děkuji za odpověď

Dobrý den.
Nabízí se možnost osvojení a také je možné svěření dítěte do péče jiné osoby. To svěření by nastoupilo ve chvíli, kdy by se matka, jako jediný(právní) rodič nemohla o dítě starat pro nemoc, úraz atp. Osvojení je silnějším právním vztahem k dítěti. Osvojení je významná statusová změna, je založeno na fikci biologického svazku přirozeného rodičovství. Osvojení je upraveno v § 794 – 854 občanského zákoníku jako přijetí cizí osoby za vlastní za podmínky existence takového vztahu mezi osvojencem a osvojitelem, který je mezi rodičem a dítětem, popř. existence alespoň základů takového vztahu. Musí být splněna podmínka, že je osvojení v souladu se zájmy dítěte - § 794 a 795 OZ. Při naplnění těchto podmínek je rozhodnuto o osvojení nezletilého soudem a to na návrh osoby, která se jeho osvojení domáhá, dožaduje. Návrh by tedy podávala Vaše partnerka.
Rozhodnutím soudu a zápisem do matriky by se Vaše partnerka stala matrikovým a tedy i právním rodičem osvojence – zde Vašeho dítěte a získala by tak rodičovskou odpovědnost vůči tomuto dítěti a to se všemi právy a povinnostmi z ní vyplývajícími. Pro úplnost dodávám,že i při osvojení individuální osobou předchází rozhodnutí o osvojení proces, kdy se vyhodnocují podmínky a předpoklady, které musí být naplněny před rozhodnutím -přiznáním dítěte k osvojení.
Šlo by o osvojení individuální- žádost by partnerka podávala sama a osvojovala by dítě vaše tedy potomka svojí faktické čili statusové partnerky. Viz. § 800 OZ. Osvojení chápáno jako institut nahrazující biologické rodičovství, takže společné osvojení, tj. osvojení manželi, prioritním typem, což však nevylučuje . K osvojení individuálnímu, tedy osvojení jediným osvojitelem, by mělo být přistupováno pouze ve výjimečných případech. Váš případ výjimečný dle mého názoru je. Existence registrovaného partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti partnera vůči jeho dítěti ani překážkou svěření jeho dítěte do jeho výchovy, avšak je překážkou osvojení –viz. § 13 odst.2 zák.115/2006 sb. O registrovaném partnerství. Pokud byste byly registrovanými partnerkami , bylo by sice možné,aby Vaší partnerce soud svěřil společně vychovávané dítě do péče,avšak bylo by to na překážku aby si dítě osvojila(snad ale bude novela, která umožní osvojení dítěte registrovaného partnera/ partnerky).Svěřeno do péče by Vám dítě mohlo být i když by se prokázalo,že jste o dítě pečovaly společně, dítě má k Vaší partnerce kladný vztah a její péči preferuje atd.
Registrované partnerství není podmínkou společné péče o dítě,naopak existence registrovaného partnerství by teoreticky mohla být problémem, pokud by došlo na otázku osvojení (dle právního stavu ke dni 22.3. 2016.
Doporučuji sepsat listinu prohlášení( s ověřeným podpisem, nebo ideálně notářským zápisem) o tom že paní …………………….. nar. ……………………….je Vaší partnerkou ,žijete ve společné domácnosti,společně hradíte své náklady a staráte se společně a hodláte se společně starat o dítě jménem……………….narozené dne…………….. matce…………………..
Toto dítě s Vámi žije ve společné domácnosti a Vy jako matka souhlasíte aby paní xy o toto dítě s Vámi pečovala a v případě že se nebudete moci o své dítě starat žádáte,aby bylo svěřeno paní ……………….do péče.Tato listina by měla sloužit jako prohlášení, na které by soud měl brát zřetel, při rozhodování o svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče. Nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě do osobní péče jiného člověka (dále jen „pečující osoba“). Rozhodnutí o svěření dítěte do péče musí být v souladu se zájmy dítěte. Tedy přednost bude mít osoba blízká.
Toto by se použilo,kdyby se Vám něco stalo a dítě nebylo osvojeno Vaší partnerkou.
S pozdravem
.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.