Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dovolená po skončení mateřské dovolené, výpověď

10.03.2016

Dobré odpoledne,
ráda bych využila Vaší pravní poradny. Během těhotenství mi zaměstnavatel dal výpověď, kterou jsem nepřijala. Zaměstnavatel mi tedy ´´přislíbíl´´, že budu propuštěna jakmile se budu vracet do práce po rodičovské dovolené.
To bylo v srpnu loňského roku. Tehdy jsem si z různých zdrojů zjistila, že jediná chvíle, kdy mne zaměstnavatel může nyní vyhodit je v období, kdy se po mateřské vybírá dovolelná před nástupem na rodičovskou. Platí to , prosím, stále? V mém případě se jedná o 25 dní dovolené a ne úpně zanedbatelnou částku.
Je nějaká možnost si dovolenou alespoň nechat proplatit?
Děkuji předem za odpověď a přeji příjemný den,
s pozdravem,

Dobrý den.
Nárok na dovolenou upravuje zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v §211 a násl.
Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená a pracovní neschopnost se ovšem pro účely nároku na dovolenou za výkon práce nepovažuje.
Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§223 zákoníku práce).
Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená na zotavenou navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle §217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
Nepožádá-li zaměstnankyně svého zaměstnavatele o čerpání dovolené v návaznosti na mateřskou dovolenou, určí jí její čerpání po skončení rodičovské dovolené. Pokud však v příslušném roce, za který vznikl nárok na dovolenou, zamešká z důvodu čerpání rodičovské dovolené více než 100 dnů, bude se jí dovolená krátit.
Mateřská a rodičovská dovolená jsou tzv. ochranné doby, v této době Vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď (s výjimkou výpovědi z důvodu rušení či přemístění zaměstnavatele). V době čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou však nejste proti výpovědi chráněna, výpověď tedy můžete obdržet. Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby – ta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi a činí zpravidla 2 měsíce. Dle § 53 odst. 2 zákoníku práce platí, že: „Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.“ Nastoupíte-li tedy po skončení dovolené na rodičovskou dovolenou, doba čerpání rodičovské dovolené se nebude do výpovědní doby započítávat a Váš pracovní poměr skončí až uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení rodičovské dovolené – pokud zaměstnavateli nesdělíte, že na prodloužení pracovního poměru netrváte, popř. pokud se nedohodnete jinak.
Poskytnutí náhrady mzdy za nečerpanou dovolenou je možné pouze v souvislosti se skončením pracovního poměru.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.