Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výdělečná činnost při rodičovské dovolené pro jiného zaměstnavatele, výpověď, evidence na úřadu práce

09.03.2016

Dobrý den. Od 1.3.2016 jsem na rodičovské dovolené s druhým dítětem. Děti jsem měla 2 roky po sobě, takže mi mateřská dovolená s druhým dítětem plynule navázala na první rodičovskou dovolenou.
Rodičovský příspěvek chci čerpat do 3 let věku dítěte. V práci jsem nahlásila, že na rodičovské dovolené zůstanu do 2 let věku dítěte.
Signály z práce jsou, že pro mě místo nebudou mít. Pracovala jsem pro korporaci, ale po mém odchodu došlo k restrukturalizaci oddělení a pozice se stejnými kompetencemi/zodpovědnostmi, které jsem měla já, zanikla.

Můj dotaz zní:
1) Mohu si během rodičovské do těch 2 let věku dítěte najít místo na zkrácený úvazek u jiného zaměstnavatele (např. na dobu určitou, DPČ nebo formou brigády). Jde mi o to, abych potom neměla nějaký problém u současného zaměstnavatele. U současného zaměstnavatele jsem několikrát žádala o práci z domu nebo zkrácený úvazek, ale nic pro mě nemají.
2) Může mně ve 2 letech věku dítěte zaměstnavatel dát výpověď, i když ještě budu brát rodičovský příspěvek? Jde mi o to, že nejpozději ve věku 2 let dítěte bych se chtěla vrátit do práce a ten rodičovský příspěvek jsem si nechala na 3 roky, protože z něj budu chtít uhradit alespoň část nákladů na soukromou školku/chůvu.
3) Budou pro mě plynout nějaké nevýhody z toho, že bych podepsala se zaměstnavatelem výpověď dohodou(myslím tím, když bych potom chtěla zůstat na úřadu práce)?

Děkuji a zdravím a omlouvám se za dlouhý dotaz.

Dobrý den,
během rodičovské dovolené můžete vykonávat výdělečnou činnost i pro jiného zaměstnavatele. Ovšem, je nutno respektovat zákoník práce, který v § 304 uvádí, že zaměstnanci(i na rodičovské dovolené) mohou vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.

Pokud máte poskytnutou rodičovskou dovolenou do 2 let věku dítěte, pak po jejím skončení již nejste chráněna proti výpovědi ze strany zaměstnavatele i když budete pobírat rodičovský příspěvek. Rodičovskou dovolenou si můžete rovněž prodloužit do tří let dítěte, zaměstnavatel musí žádosti vyhovět.

Po skončení rodičovské dovolené (§ 196), máte právo a povinnost nastoupit další pracovní den do práce a vykonávat práci dle své platné pracovní smlouvy. Pokud by zaměstnavatel pracovní místo odpovídající Vaší pracovní smlouvě neměl, může nabídnout jiné pracovní místo. Se změnou pracovní smlouvy ovšem musíte souhlasit a tato změna musí být provedena písemně. Pokud nebudete se změnou pracovní smlouvy souhlasit (toto byste měla oznámit zaměstnavateli rovněž písemně) a zaměstnavatel Vás nemůže zaměstnat podle původní pracovní smlouvy, je to bráno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele a je na něm, aby situaci řešil. Nevyhnutelným řešením by v tomto případě zřejmě bylo skončení pracovního poměru. Skončit pracovní poměr můžete buď dohodou nebo výpovědí.
Zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, zaměstnavatel má tyto důvody taxativně vymezeny (a to v ustanovení § 52 zákoníku práce). Ve Vašem případě by se s největší pravděpodobností uplatnil důvod pod písmenem c) zmíněného ustanovení, kdy se jedná o jeden z důvodů tzv. „nadbytečnosti“.
Pokud by Vám dal zaměstnavatel výpověď z uvedeného důvodu, měla byste nárok na tříměsíční odstupné (§ 67 odst. 1 zákoníku práce). Nárok na stejné odstupné byste měla i v případě, kdy by ze zmíněného důvodu skončil Váš pracovní poměr po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem (§ 67odst. 2 zákoníku práce). Výpovědní doba je u podání výpovědi zaměstnavatelem i zaměstnancem stejná a činí minimálně dva měsíce.

Ještě pro úplnost uvedu základní informaci o konání práce během běhu výpovědní doby. Pokud jde o konání práce v této době, pak samozřejmě platí vaše pracovní smlouva, tj. zaměstnavatel by Vám musel přidělovat práci v souladu s ní (pracovní smlouvou). Pokud by to z jeho strany nebylo možné, jedná se o překážku na jeho straně (jak je již ostatně uvedeno výše), kdy zaměstnankyni (zaměstnanci) náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, a to v zásadě po celou dobu trvání překážky v práci, resp. do doby ukončení pracovního poměru.

Co se týká podpory v nezaměstnanosti, tak zaměstnanci, kteří ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, mají nárok na sníženou podporu v nezaměstnanosti, tj. 45 % průměrného čistého měsíčního výdělku z posledního zaměstnání. Uvedené se netýká případů, kdy zaměstnanec ukončí pracovní poměr z vážného důvodu. Vážným důvodem může být:
- organizační důvody na straně zaměstnavatele; (Váš případ)
- nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let;
- nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby;
- docházka dítěte do předškolního zařízení;
- povinná školní docházka dítěte;
- místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera;
- zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání;
- vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské;
- důvody hodné zvláštního zřetele, kterými mohou být i šikana na pracovišti, mobbing a podobně.

Vážné důvody musí uchazeč úřadu práce hodnověrně prokázat. Vážný důvod se zpravidla zjišťuje z obsahu výpovědi, dohody či potvrzení o zaměstnání. Posuzování probíhá v rámci správního řízení na základě zjištěných a prokázaných skutečností.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku(pravděpodobného), kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Maximální výše podpory činí 15 024 Kč měsíčně.

Ovšem, pokud nastoupíte na úřad práce bez odpracování jediného dne, tak v tomto případě by platilo toto pravidlo: u uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. V roce 2016 se podpora počítá z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2015: tedy z částky 25 903 korun. První dva měsíce tedy 3886 korun, další dva měsíce 3109 korun a po zbytek podpůrčí doby 2850 korun.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.