Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výživné

29.02.2016

Dobrý den.Mám dvě dcery (16 a 18let) na střední škole, starší jde letos po maturitě na vysokou. Jsem rozvedená, otec má dcerám posílat alimenty. Je vystudovaný Ing. Poslední 4 roky vystřídal 4 zaměstnání u renomovaných firem, vždy tam nějakou dobu pracuje a pak odejde bez udání důvodů, nebo mu není prodloužena smlouva. Všechny tyto firmy však nadále techniky hledají a to i na tu jím opuštěnou pozici.Domnívám se, že ze zaměstnání odchází záměrně, protože se mu pracovat nechce, nebo že tam jedná takovým způsobem, aby se ho zbavili.Jde vždy načas na pracovní úřad (většinou v zimě), nebo si vezme nebankovní půjčku, kterou pak splácí.Dcerám dává čím dál míň peněz a zdůvodňuje to tím, že nemá práci. Jak nebo dle jakého par. mu lze dokázat, že se práci záměrně vyhýbá a co lze pro dcery udělat? Děkuji. Hezký den.

Vážená paní,
podle § 913 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku platí, že pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného. Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného je třeba také zkoumat, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Dále je třeba přihlédnout k tomu, že povinný o oprávněného osobně pečuje, a k míře, v jaké tak činí; přihlédne se popřípadě i k péči o rodinnou domácnost. Předpokládám, že existuje rozhodnutí soudu, na základě kterého je otec povinen platit výživné. To by mělo být plněno, jinak můžete podat návrh na exekuci na dlužné výživné.
Pokud povinná osoba neplní dobrovolně vyživovací povinnost stanovenou soudem, může oprávněná osoba podat návrh na nařízení exekuce u soudního exekutora, kterého si vybere. Seznam soudních exekutorů lze vyhledat na http://www. ekcr.cz/seznam-exekutoru.
Exekuční návrh se podává ve třech stejnopisech k rukám soudního exekutora. K exekučnímu návrhu je třeba přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti (rozhodnutí soudu o výživném).
Pokud si osoba neví rady se sepsáním exekučního návrhu, má možnost požádat soudního exekutora o pomoc s jejím zpracováním. Informace ohledně obsahu podání a další informace podání je možné vyhledat na webových stránkách Exekutorské komory ČR: http://www.
ekcr.cz/1/exekutori-radi/807-12-exekuci-narizuje--soud-na-navrh-veritele?w. Vzor návrhu na nařízení exekuce je možné stáhnout např. z http://www.exekucepraha.cz/navrh-na-narizeni-exekuce. Ve lhůtě nejpozději 15 dnů ode dne doručení návrhu na zahájení exekuce požádá exekutor
exekuční (okresní/obvodní) soud o pověření a nařízení exekuce. Soud má následně na provedení tohoto úkonu dalších 15 dnů. Od doručení pověření exekutorovi běží opět lhůta 15 dnů, kdy má exekutor povinnost vyrozumět oprávněného o zahájení exekuce. Exekutor pak sám zvolí
nejvhodnější exekuční prostředek (srážky ze mzdy, prodej majetku ve vlastnictví povinné osoby, pozastavení řidičského oprávnění), který může exekutor vydat pouze v případě vymáhání nedoplatku výživného na nezletilé dítě. Podrobný postup při exekuci je možné přečíst na http://
www.ne-exekuci.cz/inpage/jak-probiha-exekuce/.

Také můžete zvážit podání návrhu na zvýšení výživného – poplatky se při tomto návrhu neplatí.
Informace
www.ekcr.cz – exekutorská komora Exekutorská komora ČR provozuje poradnu zaměřenou na poradenství v oblasti exekucí.

Právní předpisy
1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
2. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.