Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: návrat do zaměstnání po neplaceném volnu

02.03.2016

Dobrý den,poprosím vás o radu ohledně návratu po RD do práce.Mám dvě děti,druhému budou 4 roky v květnu.Ja se mam vratit do práce po celkem 8 letech.Manžel pracuje v zahraničí a babičky na hlídání dohužel nemáme.V práci se jede na dvousměný provoz,což kvůli péči o děti dělat nemůžu.Předpokládám,že mi dají možnost dělat jenom na ráno,problém je v tom,že se začíná dělat dřív než je otevřená školka.Takže pro mě žádné řešení.Je nějaká možnost,jak se udržet v práci?
V případě že ne,jak je to s odstupným?Budu mít nárok na podporu?Je pravda,že pokud po rodičáku nastoupím alespoň na jeden den,budu mít větší podporu?
Předem moc děkuji za odpověď a přeji hezký den

Dobrý den,

podle § 241 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce je zaměstnavatel povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň pečujících o děti a je povinen vyhovět žádosti zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Vážné provozní důvody nejsou v zákoníku práce specifikovány. Jedná se o důvody technické či organizační povahy. Z judikatury vyplývá, že pro posouzení vážnosti provozních důvodů je nutno objektivně zjistit v každém konkrétním případě jednak rozsah, organizaci, funkční náplň i rozvrh práce, které má příslušná zaměstnankyně, jednak provozní poměry zaměstnavatele, tj. charakter jeho činnosti, možnost zajistit zastupování pracovníkem, vykonávajícím v podniku stejnou funkci, finanční možnosti i vztah a návaznost práce zaměstnanců v jednotlivých útvarech podniku apod. Rozhodující je zejména vyhodnocení, jak významný by představovala zásah do provozu zaměstnavatele skutečnost, že by zaměstnankyni byla povolena požadovaná kratší pracovní doba nebo jiná vhodná úprava pracovní doby, ve srovnání se stavem, kdy by pracovala po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pouze v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, lze dovodit, že vyhovění žádosti brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.
Zkuste se se zaměstnavatelem domluvit na posunutí pracovní doby. Pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody, měl by Vám vyhovět.
Pokud by zaměstnavatel z objektivních důvodů nemohl pracovní dobu upravit a měl pro Vás práci dle Vaší původní smlouvy a Vy byste danou práci nemohla vykonávat, tak byste musela ukončit pracovní poměr dohodou či podat výpověď z Vaší strany bez nároku na odstupné. Výpovědní doba je u podání výpovědi zaměstnavatelem i zaměstnancem stejná a činí minimálně dva měsíce. Pokud jde o konání práce v době, kdy by běžela výpovědní doba, pak platí Vaše pracovní smlouva, tj. musela byste vykonávat práci dle Vaší pracovní smlouvy. Kdyby tedy hrozila tato varianta, pak doporučuji podat výpověď co nejdříve, aby případná výpovědní doba uplynula v době neplaceného volna, na kterém předpokládám mezi 3.a 4.rokem jste.

Problematiku podpory v nezaměstnanosti upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
- v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění a požádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.
Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Do rozhodného období se započítává i náhradní doba zaměstnání, mj. i péče o dítě do 4 let věku.
Doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti (tzv. podpůrčí doba) činí u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku 5 měsíců.

Pokud budete čerpat neplacené volno a dostanete výpověď a výpovědní doba vyprší bez odpracování jediného dne, tak v tomto případě by platilo toto pravidlo: u uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. V roce 2016 se podpora počítá z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2015: tedy z částky 25 903 korun. První dva měsíce tedy 3886 korun, další dva měsíce 3109 korun a po zbytek podpůrčí doby 2850 korun.
Pokud odpracujete alespoň jeden den, bude se výše podpory odvíjet od Vašeho pravděpodobného výdělku.
Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku(pravděpodobného), kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Maximální výše podpory činí 15 024 Kč měsíčně.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.