Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

25.02.2016

Dobrý den,
jsem v 11.týdnu těhotenství a pracuji jako obchodní zastupce, kdy jsem každý den minimálně 9hodin za volantem a ještě každý den taham balíky s vodami a doplňuji vody do regalů.Přeřazení na jinou práci nepřichází v úvahu ale na nemocenskou odejít ještě nechci hlavně kvůli penězům.Nevím jak tuhle situaci řešit, protože na vyrovnávací příspěvek bych asi nárok neměla a abych neměla pouze základní plat ale i osobní ohodnocení musím denně stavět stojany a prerovnavat balíky což mi úplně nepřijde bezpečné. Na co mám v tuhle chvíli nárok? Moc dekuji za odpověď

Dobrý den.
O tom, zda je pro vás jako těhotnou ženu práce vhodná či není vhodná musí rozhodnout gynekolog a lékař pracovnělékařských služeb. Po jejich rozhodnutí, že práce není vhodná, ohrožuje vaše těhotenství, požádáte o převedení na jinou vhodnou práci , jedině pak by přicházel v úvahu vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (viz text dole, který rovněž naleznete na www.cssz.cz)). Píšete, že zaměstnavatel pro vás jinou vhodnou práci nemá a zřejmě ani jiné zorganizování vaší práce tak, abyste netahala těžké předměty, pak přichází v úvahu jedině pracovní neschopnost.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (VPTM) dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

VPTM se poskytuje zaměstnankyni, která byla z důvodu těhotenství a mateřství dočasně převedena na jinou práci a z ní má bez svého zavinění nižší výdělek. Dávka se poskytuje těhotné zaměstnankyni nebo matce do konce 9. měsíce po porodu, pokud vykonávala práci, která je těmto ženám zakázána. Také zaměstnankyni, která nemůže vykonávat dosavadní práci, protože podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, mateřství nebo kojení. Poskytuje se za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci. Těhotné zaměstnankyni se vyplácí nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Z důvodu mateřství se vyrovnávací příspěvek poskytuje do konce 9. měsíce po porodu a u žen, které kojí, pak po dobu kojení.
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se stanoví jako rozdíl redukovaného denního vyměřovacího základu zjištěného ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměru jejích započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.
U VPTM se postupuje při stanovení a redukci denního vyměřovacího základu stejně jako u peněžité pomoci v mateřství.
Některé skupiny zaměstnankyň nemají vzhledem k charakteru vykonávané činnosti na VPTM nárok (např. zaměstnankyně zaměstnané na základě zaměstnání malého rozsahu, zaměstnankyně zaměstnané na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce či členky kolektivních orgánů právnické osoby uvedené v § 5 písm. a) bodě 18 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).
Postup při uplatňování nároku na dávky NP - VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ
Postup pojištěnky:
Nárok na tuto dávku uplatňuje zaměstnankyně tiskopisem „Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství“, který jí vydá ošetřující lékař nebo gynekolog, v jehož péči je v době těhotenství a mateřství. V části A. potvrdí gynekolog předpokládaný den porodu. Vykonává-li pojištěnka práci těhotným ženám, matkám do 9. měsíce po porodu a kojícím matkám zakázanou, předá tiskopis zaměstnavateli. Nemůže-li konat dosavadní práci z důvodu, že ohrožuje její těhotenství, mateřství nebo kojení, přestože nejde o práci, která je těmto ženám zakázána, předá tiskopis k doplnění svému ošetřujícímu lékaři nebo lékaři poskytovatele pracovnělékařských služeb, které v části B. bodu 2. uvede, zda podle jeho rozhodnutí práce, kterou dosud konala, ohrožuje její těhotenství, mateřství nebo kojení. Poté předá tiskopis svému zaměstnavateli. Pojištěnka musí před předáním tiskopisu zaměstnavateli vyplnit část D tiskopisu.

Postup zaměstnavatele:
Zaměstnavatel doplní údaje v části C. tiskopisu a také část B. bod 1, jestliže pojištěnka konala práci, která je uvedena v seznamu prací zakázaných těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a kojícím ženám. Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství spolu s vyplněným tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ předá neprodleně příslušné OSSZ.
Vzhledem k tomu, že vyrovnávací příspěvek se stanoví jako rozdíl mezi denním vyměřovacím základem před převedením zaměstnankyně na jinou práci a započitatelným příjmem připadajícím na jeden kalendářní den v kalendářním měsíci převedení, je zaměstnavatel dále povinen každý měsíc, ve kterém trvalo převedení na jinou práci, zaslat příslušné OSSZ ještě vyplněný tiskopis „Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství“, a to nejpozději v den, který je u zaměstnavatele stanoven pro výplatu mezd a platů za uplynulý kalendářní měsíc. I tento tiskopis obdrží zaměstnavatel na OSSZ, popř. jej může stáhnout z webových stránek ČSSZ nebo může použít produktu výpočetní techniky, který je co do obsahu, formy a formátu shodný.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.