Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Důchodový věk

01.03.2016

Můj dotaz se týká více žen, které pracují v akademické sféře a které mají děti.
V akademické sféře neexistují úvazky na dobu neurčitou. Pracovní smlouva je vždy na dobu cca 3 - 5 let. Důvod je pochopitelný, jde o tlak na zvyšování kvalifikace a na publikační činnost. Pokud tato kritéria splňujeme (např. získání Ph.D. či habilitace/profesury,..), není po uplynutí této doby obvykle vypisován nový konkurs, ale smlouva je opět prodloužena na dalších 3 - 5 let. A to do doby, kdy je uvedeno datum "nároku" na starobní důchod. A v tom je právě problém, protože v tomto okamžiku nás systém opravdu nutí do důchodu odejít (smlouva již není dále prodloužena, tudíž neplatí pro nás věta "odchod do důchodu je možnost, ne povinnost". Je to ovšem nespravedlivé, protože stejně starý kolega, který má i více dětí, má odchod do důchodu minimálně o 2 roky později. Totéž se týká bezdětných kolegyň. Tímto systémem jsou tudíž trestány ty ženy, jež porodily a vychovaly děti - musejí odejít dříve do důchodu. Můj dotaz tedy zní, zda je možno legálním způsobem se této "výhody" dřívějšího odchodu do důchodu kvůli počtu dětí vzdát? Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Pracovní poměr se sjednává pracovní smlouvou zpravidla na dobu neurčitou. Pracovní smlouvou však lze sjednat i pracovní poměr na dobu určitou.
Mezi týmiž účastníky lze sjednat pracovní poměr na dobu určitou, který nesmí přesáhnout dobu 3 let a může takto být ode dne vzniku(prvního) pracovního poměru opakován nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje i jeho prodloužení.
Další sjednání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky zákoník práce umožňuje až po uplynutí doby tří let od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou.
Od 1. 8. 2013 je možné opakovaně uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou u zaměstnavatelů, u nichž jsou dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce (typicky třeba u zaměstnávání sezónních pracovníků).
Podmínkou pro opakované uzavírání smluv na dobu určitou je písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací. Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, je možné ji nahradit vnitřním předpisem, který musí obsahovat stejné náležitosti jako písemná dohoda tedy :
• bližší vymezení důvodů,
• pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou,
• okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat,
• dobu, na kterou se dohoda uzavírá.
Výjimku umožňuje zákoník práce také v případě zvláštní právní úpravy v zákoně o zaměstnanosti u cizinců. Další výjimka je možná v případě agenturního zaměstnávání.
Tedy z výše uvedeného vyplývá, že zákoník práce umožňuje, aby byl pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednán s tím, že bude uzavřen jen jako dočasný vztah, který po určité době skončí (§39 zákoníku práce). Pracovní poměr může být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřen nejvýše na dobu 3 let, která počíná běžet ode dne vzniku pracovního poměru. Sjednání doby určité může být mezi tímtéž zaměstnavatelem a zaměstnancem opakováno nejvýše dvakrát. Znamená to, že po sjednání prvního pracovního poměru na dobu určitou se pak smluvní strany mohou dohodnout na další určité době trvání pracovního poměru (první opakování) a poté případně ještě na další (druhé opakování). Pro účely posouzení nejvyššího přípustného počtu opakování pracovních poměrů na dobu určitou je třeba za opakování považovat nejen sjednání nového pracovního poměru na dobu určitou, nýbrž i prodloužení doby trvání dosavadního pracovního poměru. Sjednání jiného druhu práce neovlivní počet opakování/prodloužení pracovního poměru.
I akademická sféra musí respektovat výše uvedená pravidla daná zákoníkem práce. Domnívám se u akademické sféry se navíc nejedná o vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, tedy nelze uzavírat pracovní poměry na dobu určitou opakovaně, nad rámec stanovený zákonem. Tedy pokud s Vámi byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou opakovaně, více jak třikrát, šlo o porušení zákoníku práce.
V případě porušení zákoníkem práce stanovených podmínek při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou a oznámí-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou. Tedy můžete se zařídit i takto Pokud však neoznámíte zaměstnavateli, že trváte, na tom, aby Vás po uplynutí původně sjednané doby dále zaměstnával, Váš pracovní poměr skončí uplynutím sjednané doby.
Věc lze řešit i soudní cestou. Návrh na určení, zda byly splněny zákoníkem práce stanovené podmínky při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.
Doba péče o dítě se počítá do náhradní doby důchodového pojištění, tohoto se nelze vzdát, jelikož zákon s takovou možností nepočítá a nelze svévolně měnit či poupravovat zákon.
Nicméně pokud se Vám tato úprava zdá diskriminační, obraťte se s podnětem na toto téma např. na paní Ombudsmanku www.ochrance.cz nebo na svého poslance či senátora. Kontakty na poslance zde : http://www.psp.cz/sqw/organy2.sqw?kr=1
Na senátory : http://www.senat.cz/senatori/index.php?ke_dni=1.3.2016&O=10&lng=cz&par_2=2
Pro zajímavost posílám ještě tento odkaz: http://www.genderaveda.cz/files/newsletter-listopad-final.pdf
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.