Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nabytí svéprávnosti před uzavřením manželství

23.02.2016

Dobry den prosím o radu jak v našem případe vyplnit žadost k soudu o povolení uzavření snatku.Me je 44 let a přítelkyni 16 a je tehotna což jsme si oba přáli.Ona je nyní v detskem domove jelikož byla rodiči tyrana.
Rodiče naš vztah nechapou, neakceptujou a vlasne je to ani nezajíma.S přítelkyni sem se seznamil ješte když bydlela s matkou a nevl.otcem a nasi snahou bylo aby se od nich dostala do Dd.Ja pracuji dlouha leta v jednom zamestnaní,bydlím 16 let v pronajatem dome a mam stály přijem.
Dale bych se chtel zeptat zda budou u soudu i rodiče když jim byla odebrana a nebo kurátorka?Diky za odpoved.

Dobrý den.

Máte dvě možnosti jak situaci řešit:

A/ dítě se narodí mimo manželství

Stačí, když přiznání otcovství dítěte souhlasně prohlásí oba rodiče, tedy matka a otec dítěte. V tomto případě (protože je matka nezletilá) musí být toto prohlášení učiněno před soudem. V ten okamžik bude mít dítě právně oba rodiče, tedy matka i otec dítěte - oba k němu budou mít práva a povinnosti.
Matka bude nezletilá matka, tedy bude sama podléhat rodičovské zodpovědnosti svých vlastních rodičů nebo kurátorovi.
Není ale možno nezletilé matce upírat právo a samozřejmě i povinnost, pečovat o dítě. Protože dítě bude mít alespoň jednoho rodiče a tedy jednoho zletilého zákonného zástupce. Nezletilá matka se bude starat o své dítě a toto dítě bude do nabytí zletilosti matky zastupovat jeho otec. Až matka dovrší 18 let věku, nabude i ona plné rodičovské zodpovědnosti .

B/přiznání svéprávnosti před uzavřením manželství

Musíte podat návrh k soudu na přiznání svéprávnosti před uzavřením manželství. Návrh k soudu musíte řádně odůvodnit – vážná známost, těhotenství snoubenky, dodat a doložit schopnost se sám živit, zabezpečit rodinu. Návrh může podat nezletilá nebo rodiče, pokud s tím nezletilý souhlasí, k návrhu se připojení v tomto případě kurátor.
Nový občanský zákoník nově umožňuje, aby soud přiznal nezletilému dítěti staršímu 16 let svéprávnost, která se jinak nabývá až v 18 letech. Podmínkou je dále souhlas zákonného zástupce a prokázání skutečnosti, že nezletilý je schopen sám se živit a obstarávat si své záležitosti. Bez splnění těchto podmínek může soud přiznat svéprávnost pouze v případě, že je to z vážných důvodů v zájmu nezletilého (což je váš případ).
Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) uvádí:
㤠37
Přiznání svéprávnosti
(1) Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého.
(2) Za podmínek stanovených v odstavci 1 soud přizná nezletilému svéprávnost i na návrh jeho zákonného zástupce, pokud nezletilý s návrhem souhlasí.“

Předmětné ustanovení nového občanského zákoníku zavádí do našeho právního řádu možnost, v případě splnění zákonných podmínek, přiznat člověku mladšímu 18 let plnou svéprávnost, tzn. prominout mu léta, která mu zbývají do dovršení zletilosti. Obecnou podmínkou je dosažení věku 16 let nezletilého. Pokud tedy nezletilý oslaví 16. narozeniny, může podat k soudu návrh na zahájení řízení o přiznání svéprávnosti, případně tak může učinit jeho zákonný zástupce se souhlasem nezletilého. Zákon nezakazuje, aby se tak stalo před dosažením 16 let, nicméně soud bude čekat na nabytí tohoto věku, aby mohl rozhodnout. Rozhodnou podmínkou je kromě věku objektivní skutečnost, že nezletilý je schopen sám se živit a obstarávat si své záležitosti. Samozřejmě soudy budou přihlížet i k dalším hlediskům, jako je schopnost nést odpovědnost za vlastní jednání (viz. § 24 NOZ). Prioritní je vždy zájem nezletilého. Nezletilý nabude plné svéprávnosti až právní mocí rozhodnutí soudu. Řízení o přiznání svéprávnosti nezletilého dítěte se povede jako řízení ve věci péče soudu o nezletilé dle§ 466 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.
Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku.
Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství. Svéprávnost nabytá uzavřením manželství se neztrácí ani zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné.
Manželství nemůže uzavřít nezletilý, který není plně svéprávný.
Soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody.
Soud může (nemusí!) povolit nezletilému uzavřít manželství jen ve výjimečných případech. Je otázkou praxe, co takovým výjimečným případem bude. Není totiž možné, jednu a tutéž skutečnost využít pro řešení otázky výjimečnosti a zároveň prokázání důležitých důvodů. Takto lze dovodit, že při prokázání existence důležitých důvodů se jedná právě o ten případ, kdy soud může ve prospěch budoucího manželského soužití (budoucí rodiny) využít možnosti dané zákonem.
Další podmínkou je existence důvodů pro kladné rozhodnutí o povolení uzavřít manželství. Tyto důvody mají být důležité. Standardně se za takový důvod považovalo těhotenství snoubenky.
Doporučuji, ve vašem případě, abyste celou záležitost řešili s kurátorem.

Právní předpis: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.