Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrat z rodičovské dovolené

21.02.2016

Dobrý den, nastupuji po skončení 6ti leté rodičovské a zažádala jsem o zkrácený pracovní úvazek s odvoláním na paragraf 241 (pouze ústně), a cituji vyjádření zaměstnavatele: "... v reakci na Váš požadavek nastoupit po skončení rodičovské dovolené na zkrácený úvazek, namísto původně dohodnutého plného pracovního úvazku, Vám sděluji, že tato varianta bohužel není možná. Pozice XY vyžaduje plný pracovní úvazek, tedy práci 40 hodin týdně.
Váš požadavek jsem konzultovala i s právní zástupkyní společnosti a pro úplnost informací tedy dodávám, že jste po skončení rodičovské dovolené, tedy po dovršení tří let věku dítěte, povinna nastoupit do zaměstnání dle své pracovní smlouvy, tedy na plný pracovní úvazek. Prosím o potvrzení, že tak hodláte učinit. V opačném případě nezbyde, než ukončit pracovní poměr buď dohodou, nebo z Vaší strany výpovědí. Pro případ, že k ukončení pracovního poměru nedojde a Vy po skončení rodičovské dovolené nenastoupíte do práce dle své pracovní smlouvy, bude se na Vaší straně jednat o neomluvenou absenci a porušování pracovně právních předpisů závažným způsobem. To pak může být důvodem k ukončení pracovního poměru z naší strany buď formou okamžitého zrušení PP, nebo výpovědí, nicméně bez nároku na odstupné..."
Ráda bych věděla, zda i když se zaměstnavateli podaří obhájit nemožnost poskytnutí zkráceného úvazku z provozních důvodů (mám po něm chtít detailnější obhájení?) a není mi schopen poskytnout jiné místo na zkrácený úvazek, jaké pak mám naděje na odstupné..Děkuji a jsem s pozdravem

Dobrý den.
Nevím, kolik máte času, ale doporučuji vám, abyste zaměstnavatele ještě jednou požádala o vhodnou úpravu pracovní doby s ohledem na péči o dvě děti ve věku s tím, že za řádné odůvodnění vaší žádosti nepovažujete to, že vaše pracovní pozice vyžaduje práci na plný pracovní úvazek. Zaměstnavatel by vám měl sdělit, že nemůže vaši práce např. ani rozdělit mezi ostatní zaměstnance nebo jinou vhodnou reorganizací vám vhodnou úpravu pracovní doby umožnit. Špatně se mi odpovídá, když neznám konkrétní situaci vašeho zaměstnavatele a vaší pracovní pozice.
Konkrétně na podmínky vašeho zaměstnavatele nemohu uvést, co pro vašeho zaměstnavatele mohou být vážné provozní důvody, kterými by mohl odůvodnit zamítnutí vaší žádosti o vhodnou úpravu pracovní doby. Toto nelze ani zevšeobecnit.
Může to být například nedostatek zaměstnanců nebo přetížení ostatních zaměstnanců, takže není možnost, aby vaši práci (ten zbývající úvazek) jiný zaměstnanec „odpracoval“.
Doporučuji vám, pokud se dá se zaměstnavatelem hovořit, je s ním domluva, pak je nejlepší se rovnou se zaměstnavatelem dohodnout. S vaší strany je třeba ale mít vše promyšleno a přijít s nabídkou, mít nachystané varianty řešení, vy nejlépe znáte provoz, svoji práci, určitě vás napadá, jak by to šlo řešit. Obvykle se zaměstnavatel „zasekne“, když zaměstnanec vehementně trvá na svém. Nevím, zda je u vás možná např. práce s domova ve variantě, že byste na pracovišti byla jednou v týdnu, jinak pracovala doma za těch a těch podmínek…
Zaměstnavatel ale nemůže bez jakéhokoliv zdůvodnění vaši žádost o vhodnou úpravu pracovní doby z důvodu péče o dítě odmítnout. Musí vám uvést důvod, proč vaší žádosti nevyhověl, zda jsou skutečně na jeho straně vážné provozní důvody, pro něj neřešitelné a proto nemůže vaší žádosti o kratší pracovní dobu vyhovět a ani nijak jinak vám pracovní dobu vhodně, s ohledem na péči o děti, upravit. Problematikou se několikrát zabýval Nejvyšší soud. I tento soud vždy posuzoval konkrétní případ a vždy byla ze všech úhlů pohledu zkoumána otázka vážných provozních důvodů na straně zaměstnavatele.
Při posouzení vážnosti provozních důvodů je dle Nejvyššího soudu především rozhodující vyhodnocení, jaký (jak významný) zásah do provozu zaměstnavatele by představovala skutečnost, že by zaměstnankyni byla povolena požadovaná kratší pracovní doba nebo jiná vhodná úprava pracovní doby, ve srovnání se stavem, kdy pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pouze v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, lze dle Nejvyššího soudu dovodit, že vyhovění žádosti zaměstnankyně pečující o dítě mladší 15 let nebo těhotné zaměstnankyně o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.
Vážnými provozními důvody tedy nemůže být obava zaměstnavatele, že, jestliže vyhoví žádosti svého zaměstnance o úpravu pracovní doby, bude muset vyhovět i případným dalším žádostem oprávněných zaměstnanců.
Nejvyšší soud také zdůraznil, že smyslem právní úpravy kratší pracovní doby podle ustanovení § 241 odst. 2 zákoníku práce je umožnit v tomto ustanovení uvedeným zaměstnancům vykonávat práci v zaměstnaneckém poměru i s ohledem na jejich omluvitelné jiné osobní a rodinné povinnosti. Proto je třeba posuzovat možnosti zaměstnavatele vždy zejména s ohledem na zájmy těchto zaměstnanců.
Dle Nejvyššího soudu tedy zaměstnavatel není povinen zaměstnávat „nadbytečné“ zaměstnance, aby byl připraven žádosti zaměstnance o úpravu pracovní doby vyhovět. Nicméně jestliže může případné následné provozní problémy vzniklé v důsledku vyhovění žádosti vyřešit přijetím dalšího zaměstnance na kratší pracovní úvazek nebo dohodu o pracovní činnosti, nejedná se o „vážné provozní důvody“, pro které by mohl žádost zaměstnance bez dalšího odmítnout.
S ohledem na výše uvedené by tedy zaměstnavatelé neměli brát žádosti svých zaměstnanců o úpravu pracovní doby na lehkou váhu a případné odmítnutí žádosti z důvodu existence „vážných provozních důvodů“ zvážit a řádně odůvodnit.
„Vážným provozním důvodem“ může být například objektivní nezastupitelnost zaměstnance z důvodu jeho úzké specializace nebo nemožnost rozdělit jeho práci mezi více osob.
Nyní k odstupnému:
Odstupné vám náleží jen v případě, že na straně zaměstnavatele jsou nějaké organizační důvody, jako např. Zaměstnavatel se ruší nebo přemisťuje, snižuje stav zaměstnanců a vy jste nadbytečná, apod. Podle toho, co v dotaze uvádíte, tak toto není váš případ. Vy se vracíte z rodičovské dovolené a zaměstnavatel pro vás práci má, takže není důvod, aby vám zaměstnavatel dával výpověď z důvodu nadbytečnosti nebo jiných organizačních změn. Nárok na odstupné vám proto nevzniká. Je však možné, že zaměstnavatel se vás chce „zbavit“ a odstupné vám nabídne, ale to musíte zjistit při jednání se zaměstnavatelem.
Zaměstnavatel vás poučil, že máte povinnost nastoupit zpět do práce a v případě, že nastoupit nechcete, že musíte nějakým způsobem pracovní poměr ukončit, a to buďto dohodou nebo musíte dát výpověď a po dobu výpovědní doby u zaměstnavatele pracovat. Také se můžete pokusit se zaměstnavatelem dohodnout na jiné, pro vás vyhovující práci. Je to však dohoda ne povinnost zaměstnavatele. On má vůči vám povinnost zaměstnat vás v souladu s vaší pracovní smlouvou, všechno ostatní je věcí dohody.
Právní předpis:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.