Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dcera OZP

25.02.2016

dobrý den,
jsem samoživitelka s 8 letou dcerou, která je autistka.Ihned po rodičovské dovolené jsem nastoupila do práce,ale od začátku si připadám,že tam někomu zabírám místo,neboť mi kolegové i můj nadřízený dávají více či méně najevo,že jsem měla s dcerou zůstat doma, když pobírám "tak velký" (9000tisíc) příspěvek na péči.Příspěvek jsem povinna vyčerpat na dceřinu péči,takže těžko z něho zaplatím 6000 nájemné.Bývalý partner mi přispívá částkou 2000 měsíčně,nedokážu si představit,že by nás dvě částka 11 tisíc měla donekonečna živit.Pochybuji,že bych si ještě někde našla jiné zaměstnání,byla jsem 2x na pohovoru u jiných firem,ale při zmínce,že mám postižené dítě, jsem jasně viděla,že nemají zájem.Dělám všechno pro to,abych si práci udržela,ale v mých rukou to stejně zjevně není.V případě,že bych zůstala nezaměstnaná,jak se mi bude počítat jednou důchod? Budu mít na něj vůbec nárok(odpracováno mám asi 16 let)? Jsou nějaké jiné dávky, na které bych měla nárok? Musela bych si sama platit sociální a zdravotní pojištění,kdybych přišla o práci?
děkuji za pomoc.

Dobrý den.
1. Výše výživného na dceru se mi zdá nízká- Stanovení výše výživného nebo zvýšení výživného je věc velmi individuální a nelze předvídat konkrétní rozhodnutí soudu. Soud při stanovování jeho výše vychází z konkrétních okolností případu a zohledňuje mnoho aspektů. Při určování výše výživného vychází ze zásady, že se dítě má podílet na životní úrovni svých rodičů, proto čím vyšší příjem rodiče, tím vyšší výživné. Platí to však i obráceně. Při úpravě výživného soud především přihlíží k výši příjmu rodiče, který výživné platí, a ke skutečným potřebám dítěte. Ty jsou závislé především na jeho věku , koníčkům, zdravotnímu stavu. Dále se samozřejmě zohlední jak celková sociální situace rodiny v níž dítě žije a také sociální situace povinného - zde tedy otce. Na straně povinného se přihlíží k závazkům ve smyslu vyživované osoby ,zejm. pak nezletilé děti ,dále ke zdravotnímu stavu povinného atd .
S ohledem na výše uvedené se mi výše výživného vzhledem k věku a postižení Vaší holčičky jeví nízká Podejte návrh na zvýšení výše výživného. O zvýšení (ale i o snížení) výživného je možné žádat vždy, když dojde k významné změně poměrů od poslední úpravy, a to ať již na straně oprávněného dítěte (věk, nástup do školy, započetí studia na SŠ, změna zdravotního stavu), nebo na straně povinného rodiče.
Do návrhu na zvýšení výživného budete muset popsat veškeré změny, které na straně Vás i Vaší dcery od poslední úpravy výživného nastaly.
Ministerstvem spravedlnosti byla vypracována tabulka, která má sloužit pro výpočet výživného. Jedná se však jen o doporučující materiál .
Tabulka vypadá následovně:
Věk dítěte Díl z platu připadající na výživné
0 - 5 let 11 – 15 %
6 - 9 let 13 – 17 %
10 – 14 let 15 – 19 %
15 - 17 let 16 – 22 %
U zdravotně postižených dětí může být výživné vyšší a to i výrazně.
2. Pojištění : a) pojistné na zdravotní pojištění :podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce: osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)…. Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až i) a q) příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby.
Tedy zdravotní pojištění za vás bude platit stát.
b) Důchod : Budete- li zaměstnaná pojistné, bude za Vás platit stát i zaměstnavatel (jako plátce).
Doba péče o dceru může být náhradní dobou důchodového pojištění.
Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné, přesto se tyto doby za určitých podmínek započítávají do potřebných let pojištění pro důchod.
Účast na důchodovém pojištění z titulu náhradní doby pojištění se týká i osob pečujících osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu.
To znamená, že Vám poběží jak náhradní doba důchodového pojištění –léta péče se Vám tzv. „počítají do důchodu“ i když nebudete pracovat.
c) Sociální pojištění platit nemusíte nemáte li příjem ze zaměstnání či SVČ.

3. Co se týče nároků na případné další dávky státní sociální podpory, zde vše závisí na příjmu Vaší rodiny.
Ve Vaší situaci by připadaly v úvahu :
a) přídavek na dítě
b)příspěvek na bydlení
Bližší informace o dávkách, včetně formulářů žádostí naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2. Nebo pro orientaci využijte třeba i aplikaci sociální poradce - http://portal.mpsv.cz/soc/poradce.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.