Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na dovolenou

11.02.2016

Dobrý den,

naše situace: dítě narozeno v červnu 2015, matka na RD, otec od 29. 10. 2015 také na RD (nevyčerpal 8 dní dovolené za rok 2015).

Dotazy:
1) Má otec nárok na celou nevyčerpanou dovolenou za rok 2015?

2) Pokud by se druhé dítě mělo narodit v půlce listopadu (dejme tomu 13. 11. 2016) a matka šla 8 týdnů před plánovaným porodem na MD (cca 19. 9. 2016) - vznikl by jí nárok na dovolenou za celý kalendářní rok 2016 (25 dní)?

3) Pokud by matka byla cca do konce března 2017 na MD a bezprostředně poté ještě vyčerpala dovolenou za rok 2016 – vznikl by jí nárok na dovolenou za celý kalendářní rok 2017 (25 dní)?

4) Pokud by se dítě narodilo toho 13. 11. 2016 a otec byl ihned po narození na RD – vznikl by otci na rodičovské dovolené nárok na dovolenou za celý kalendářní rok 2017 (25 dní)?

5) Musí zaměstnavatel umožnit matce vyčerpat celou případnou dovolenou (25 dní za rok 2016 a 25 dní za rok 2017) bezprostředně po skončení MD před nástupem na RD?

6) Musí zaměstnavatel umožnit otci vyčerpat celou případnou dovolenou (8 dní za rok 2015 a 25 dní za rok 2017) bezprostředně po ukončení RD v dubnu 2017?

7) A může otec po případném vyčerpání této dovolené ihned opět nastoupit na RD?

Předem děkujeme za Vaše odpovědi.

Dobrý den.
Nárok na dovolenou upravuje zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v §211 a násl.
Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Doba čerpání mateřské dovolené a rodičovské dovolené zaměstnance po dobu, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Jinak se rodičovská dovolená a pracovní neschopnost ovšem pro účely nároku na dovolenou za výkon práce nepovažuje.
Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§223 zákoníku práce).
Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená na navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen takové žádosti podle §217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně či zaměstnance před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
Z uvedeného vyplývají odpovědi na Vaše dotazy.
1) Ano, pokud otec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, nezameškal 100 nebo více pracovních dnů.
2) Ne, matka z důvodů předcházející rodičovské dovolené zameškala více než 100 pracovních dnů, dovolená se jí tedy bude krátit dle pravidel uvedených výše.
3) Ano. Mateřská dovolená a dovolená se považuje za výkon práce, matka by takto odpracovala více než 60 pracovních dnů a vznikl by jí nárok na dovolenou. Pokud by tuto dovolenou vyčerpala bezprostředně po mateřské dovolené, resp. dovolené za rok 2016, dovolená by se nekrátila.
4) Ano, počítám-li správně, otec by čerpáním rodičovské dovolené po dobu, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, odpracoval více než 60 pracovních dnů v roce 2017, a proto by mu vznikl nárok na celu dovolenou za rok 2017, pokud by jí vyčerpal dle § 217 odst. 5 zákoníku práce před nástupem rodičovské dovolené, dovolená by se nekrátila.
5) Ano zaměstnavatel je povinen vyhovět žádosti o čerpání dovolené před nástupem na rodičovskou dovolenou dle § 217 odst. 5 zákoníku práce. Pozor za rok 2016 se dovolená bude krátit (viz výše).
6) Ano, § 217 odst. 5 cit. předpisu platí obdobně i pro otce.
7) Ano, zaměstnavatel je povinen vyhovět žádosti o rodičovskou dovolenou v rozsahu, o který zaměstnanec požádá, nejdéle do 3 let věku dítěte.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.