Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele

01.02.2016

Dobrý den,
během mé rodičovské dovolené došlo u mého zaměstnavatele s.r.o. k zásadní situaci,kdy jednatelé této společnosti předložili všem svým dosud činným zaměstnancům dohody o ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů se slovy,že na této provozovně ukončují svou činnost.
Všem těmto dosavadním zaměstnancům zde pracovní poměr ke dni 31.12.2014 skončil a bylo jim vyplaceno odstupné.
Tito zaměstnanci se poté zaregistrovali na Úřadě práce.
Tato provozovna byla označena nápisem : prodejna uzavřena-k pronájmu.
Mě o této situaci nikdo neinformoval a ani se mnou nic neprojednal.
Vše jsem se dozvěděla po delší době až od bývalých spolupracovnic.
Dle údaje z veřejné části živnostenského rejstříku můj původní zaměstnavatel s.r.o. ukončil na této provozovně svou činnost ke dni 31.1.2015.
Od mého původního zaměstnavatele jsem dodatečně obdržela potvrzení o zaměstnání(zápočtový list),aniž bych s ním rozvázala pracovní poměr.
Zhruba tři dny před svým nástupem do zaměstnání mi byla zaslána výzva k nástupu do
zaměstnání,že zde došlo k přechodu práv a povinností.
Můj údajně nový zaměstnavatel mi pořád tvrdí,že zde došlo ke dni 2.2.2015 k přechodu práv a povinností a v žádném případě nemám nárok na odstupné.Také se mi neustále snažil předkládat zcela novou pracovní smlouvu s novým dnem nástupu do zaměstnání a jinými podmínkami.Tuto smlouvu jsem jednoznačně odmítla podepsat.
Platovým výměrem mi stanovil i jiný způsob ohodnocení-dříve jsem měla tento způsob ohodnocení sjednaný přímo v pracovní smlouvě.
Také mi upravil pracovní pozici.
Všichni ostatní zaměstnanci zde mají s tímto
novým zaměstnavatelem uzavřeny zcela nové
pracovní smlouvy s novým dnem nástupu do zaměstnání a jinými podmínkami-zejména platovými.
Je možné,aby měl původní a přejímající zaměstnavatel možnost vybírat si zaměstnance s kterými bude rozvázán pracovní poměr dohodou z organizačních důvodů a vyplaceno odstupné a naopak kteří přejdou k přebírajícímu zaměstnavateli automaticky bez nároku na odstupné?
Neměli by při skutečném přechodu práv a povinností přejít automaticky všichni zaměstnanci bez nároku na odstupné a za všech stejných podmínek co měli sjednané v původní pracovní smlouvě u původního zaměstnavatele?
Neměla by se tato změna řešit pouze jen dodatkem k pracovní smlouvě se všemi zaměstnanci,že se mění pouze osoba zaměstnavatele a všechny ostatní podmínky musí zůstat zachovány?
K této věci jsem si také zjistila,že na OSSZ jsem nebyla ani v polovině května 2015 u mého údajně nového zaměstnavatele dosud ani evidovaná.
Dosud mi nebylo žádným způsobem vysvětleno,na základě čeho mě tedy původní zaměstnavatel případně odhlásil z pojištění a na základě čeho mě také vystavil potvrzení o zaměstnání (zápočtový list).
Další zajímavostí je,že jednatelka za mého původního zaměstnavatele s.r.o. a můj údajně nový zaměstnavatel(fyzická osoba)jsou manželi.
Mohlo se zde opravdu jednat ze zákona o platný a skutečný přechod práv a povinností,nebo byl na mě pouze fingovaný,aby mi v případě že pro tohoto nového zaměstnavatele odmítnu pracovat nenáleželo odstupné?
Mockrát děkuji za velmi potřebný názor.
S pozdravem H.L.

Vážená paní,


ve Vašem případě, se jedná o tzv. přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele (§ 338 ZP). Zaměstnanec tedy začne vykonávat práci pro jiného zaměstnavatele, na kterého přešla práva a povinnosti, za stejných pracovních podmínek. I práva a povinnosti z kolektivní smlouvy přecházejí na přejímajícího zaměstnavatele, a to na dobu účinnosti kolektivní smlouvy, nejdéle však do konce následujícího kalendářního roku. Má-li dojít k přechodu práv a povinností, musí být zaměstnanci předem informováni o této skutečnosti, o jeho důsledcích pro zaměstnance, v dostatečném časovém předstihu, nejpozději však 30 dnů před přechodem práv a povinností k jinému zaměstnavateli (§ 339). Dosavadní zaměstnavatel a přejímající zaměstnavatel jsou tedy povinni informovat odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců, pokud u zaměstnavatele odborová organizace ani rada zaměstnanců nepůsobí, pak jsou povinni projednat záležitosti spojené s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů přímo se zaměstnanci, kteří budou přechodem práv a povinností dotčeni. Informace se týkají zejména data převodu, důvodů k převodu, právních, ekonomických a sociálních důsledků převodu ve vztahu k zaměstnancům.
V případě převodu zaměstnavatele (činnosti nebo úkolů zaměstnavatele) nebo jeho části přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů vždy na nabyvatele, aniž by bylo třeba končit jeden pracovní poměr a navazovat nový. Přitom převod na jiného zaměstnavatele nemůže být výpovědním důvodem ze strany zaměstnavatele. Přejímající zaměstnavatel přejímá veškerá práva a povinnosti, které vyplývají z pracovněprávních vztahů existujících k datu přechodu. Pracovní smlouvy převedených zaměstnanců nesmí být v souvislosti s přechodem práv a povinností rozvázány a není třeba uzavírat nové pracovní smlouvy ze strany nabyvatele. Přejímající zaměstnavatel je vázán platnými pracovními smlouvami zaměstnanců.
Zákoník práce stanoví výše uvedené povinnosti za účelem ochrany zaměstnanců, aby převádění zaměstnanci nebyli vystaveni nebezpečí propouštění nebo změny svých pracovních podmínek pouze z důvodu, že se změní osoba vystupující vůči zaměstnancům jako zaměstnavatel.
Zaměstnanec nemá ani možnost ovlivnit okolnosti přechodu k jinému zaměstnavateli, může se ale rozhodnout, zda chce pod novým zaměstnavatelem práci vykonávat, či nikoliv. Jestliže pro nového zaměstnavatele pracovat nechce, má zaměstnanec možnost rozvázat pracovní poměr výpovědí ještě předtím, než dojde k realizaci přechodu práv a povinností. Pracovní poměr zaměstnance pak skončí nejpozději v den, předcházející dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele (§ 51 a).
Vaše původní pracovní smlouva platí a nemusíte tedy podepisovat žádné dodatky či novou pracovní smlouvu. Zaměstnavatel, resp. přejímající zaměstnavatel je povinen Vám přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Vaše odměňování, které máte sjednáno v pracovní smlouvě platí. Změnit či zrušit ujednání v pracovní smlouvě je možné pouze po dohodě obou smluvních stran.
Ano. Původní zaměstnavatel mohl propustit osoby, které dle organizačních změn vybral a ostatní zaměstnanci přecházejí k novému zaměstnavateli.

Podle mého názoru nemohlo dojít k fingovanému přechodu práv a povinností – vše musí být řádně zapsáno v obchodním rejstříku. Vy trvejte na přidělování práce podle původní pracovní smlouvy včetně odměňování. Na to máte právo. V případě, že Vás zaměstnavatel bude nutit ke změně pracovní smlouvy nebo k ukončení, může se jednat o podezření z diskriminace na základě pohlaví (diskriminace z důvodu rodičovství se považuje za diskriminaci na základě pohlaví). Můžete pak podat stížnost na oblastní inspektorát práce – www.suip.cz.
Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.