Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Přeložení těhotné zaměstnankyně

07.02.2016

Dobrý den,

dovoluji si obrátit se na Vás s dotazem, který úzce navazuje na můj předchozí dotaz z poloviny prosince minulého roku (http://www.aperio.cz/poradna/36894).

V souladu s odpovědí paní dr. Štěpánkové jsem ještě koncem roku informovala zaměstnavatele o tom, že jsem těhotná a trvám tedy na adekvátním prodloužení pracovního poměru. Zaměstnavatel mi dne 15.1.16 na účet zcela správně poukázal pouze výplatu za měsíc prosinec, nikoli odstupné, na které bych měla nárok po ukončení pracovního poměru, a tak jsem si i bez další komunikace zaměstnavatele vyvodila, že můj pracovní poměr i nadále trvá.

Pro upřesnění bych ráda uvedla, že k 31.10.2015 jsme já i moji dva kolegové obdrželi dvouměsíční výpověď z důvodu nadbytečnosti (pravým důvodem bylo odhalení některých protizákonných praktik vedoucích pracovníků zaměstnavatele a jejich nátlak na naše propuštění činěný na nového jednatele, což můžeme prokázat nejen našim svědectvím, ale i důkazy v listinné či elektronické podobě).

Zároveň s výpovědi nám bylo koncem října doručeno i oznámení o tom, že z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele, konkrétně nefunkčnosti IT, již nadále nesmíme vykonávat práci dle pracovní smlouvy.

Poté, co jsem však otěhotněla a můj pracovní poměr nemůže být vzhledem k ochranné době ukončen, sdělil mi zaměstnavatel doporučeným dopisem ze dne 21.1.16, že překážky v práci na jeho straně k 31.1. pomíjejí a já se mám k 1.2. navrátit do práce a vykonávat práci dle mé pracovní smlouvy.

Přestože dříve jsem vykonávala práci v místech České Budějovice (vzhledem k přesunu sídla již není kancelář v ČB k dispozici) a v administrativní budově v Českém Krumlově, kde jsem rovněž měla svou kancelář, nyní mám denně dojíždět do více než 20 km vzdálené Kaplice, přičemž mi samozřejmě již nebude navráceno původní služební vozidlo, které mi přidělil původní jednatel.

Protože jsem při nástupu podepsala velmi nevýhodnou pracovní smlouvu, ve které bohužel uděluji souhlas s přeložením i pracovními cestami (důvěra v osobnost původního jednatele, který dnes již bohužel na nic nemá vliv), zřejmě se nemohu nijak bránit, a pokud mi bude ukončena pracovní neschopnost, kterou z poměrně vážných zdravotních důvodů nyní nastupuji, budu se muset navrátit do práce za podmínek daných zaměstnavatelem (?).

Přesto bych se ráda zeptala, jestli není možné se proti takovému bezpráví nějak bránit (oba kolegové by se ke mně pravděpodobně připojili, ani jejich práce nebyla dokončena a o nadbytečnosti nemůže být ani řeč), kromě žaloby na zneplatnění výpovědi například i žalobou za šikanu, případně na koho se v takovém případě mohu obrátit. Rozvázat ze dne na den pracovní poměr se zaměstnancem z důvodu nadbytečnosti, když práce, kterou vykonává, je prokazatelně vykonávána někým jiným i nadále, a poté zrušit vymyšlené překážky v práci (IT po celou dobu prokazatelně fungovalo) a vyžadovat, aby tu samou práci vykonával i nadále a zcela neopodstatněně ve vzdálenější provozovně (kde na to vzhledem k využití ani nejsou adekvátní podmínky) jen proto, že je zaměstnankyně těhotná a nemůžu s ní rozvázat pracovní poměr, mi přeci jen přijde už jako msta a bossing. Nechat si líbit úplně vše přece nemusím!

Právníka, který by se na takové věci specializoval, ale neznám a obracet se na někoho v ČB či v ČK mi vzhledem k některým silným osobním vazbám nepřijde právě prozřetelné. Můžete mi, prosím, pomoci?

Moc děkuji a přeji krásný den!

S pozdravem

Tereza Kolářová

P.S. Omlouvám se za komplikovaný dotaz, ale skutečně nevím, kdo jiný by mi mohl pomoci, nikoho jiného neznám...

Dobrý den,
§ 240 zákoníku práce stanoví, že těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem; přeložit je může zaměstnavatel jen na jejich žádost. Toto ustanovení má, dle rozhodování soudů, jakousi vyšší platnost a jakoby vymazává paušální souhlas daný v pracovní smlouvě. Těhotnou zaměstnankyni tedy lze přeložit jen na její žádost, souhlas kdysi daný v pracovní smlouvě nestačí. Pro Vás je tedy jako místo výkonu práce jediné možné to, co máte uvedeno ve smlouvě. Oznamte tuto skutečnost zaměstnavateli (samozřejmě písemně). Jestliže nemá v místě výkonu práce uvedeném ve smlouvě, pak jde opět o překážku v práci na jeho straně.
Pokud u zaměstnavatele nebyly splněny podmínky pro výpovědi pro nadbytečnost, bylo by možno podat žalobu na neplatnost takové výpovědi. Nadbytečnost nastává, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách. Musel by tedy předem vydat takové rozhodnutí. Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu. Náhrada podle věty první přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru. Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.
Diskriminaci, mobing či bossing samozřejmě zažalovat lze, nutno však uvést, že taková soudní řízení jsou vždy velice obtížná, soudy s nimi mají malé zkušenosti a dokazování je vždy velice obtížné. Nicméně veškeré tyto argumenty mohou být součástí řízení o neplatnosti výpovědi.
Také lze na příslušném inspektorátu práce podat podnět k provedení kontroly u zaměstnavatele s tím, že je porušován zákoník práce, s uvedením například Vašich sporných a účelových výpovědí.
Související právní předpis:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.