Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Přeřazení na jinou práci, VPTM, úprava pracovní doby

31.01.2016

Dobrý den, pracují jako zdravotní sestra na operačním sále, což je riziková práce, tudíž budu přeřazena na jinou pozici. Chtěla jsem se zeptat, zda mi zaměstnavatel musí doplatit rozdíl ve mzdě, zda je povinen mi zajistit původní pozici po návratu z MD, i kdyz jsem byla pred nástupem na MD přeřazena na jinou práci, popř. zda mám nárok na snížený pracovní uvazek po návratu z MD? Pokud nemocnice změní majitele, přebírá tyto povinnosti vůči mně i nový zaměstnavatel? Děkuji za odpověď,

Dobrý den,
pokud budete z důvodu těhotenství přeřazena na jinou vhodnou práci, protože předchozí je ženám v těhotenství zakázána, bude to pouze na dobu těhotenství, maximálně do 9.měsíce po porodu, jestliže v této době budete již pracovat.
V případě, že na této jiné práci budete dosahovat nižšího výdělku, než jste dosahovala před převedením, máte nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (VPTM) podle zákona o nemocenském pojištění.
VPTM se poskytuje zaměstnankyni, která byla z důvodu těhotenství a mateřství dočasně převedena na jinou práci a z ní má bez svého zavinění nižší výdělek. Dávka se poskytuje těhotné zaměstnankyni nebo matce do konce 9. měsíce po porodu, pokud vykonávala práci, která je těmto ženám zakázána. Také zaměstnankyni, která nemůže vykonávat dosavadní práci, protože podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, mateřství nebo kojení. Poskytuje se za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci. Těhotné zaměstnankyni se vyplácí nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Z důvodu mateřství se vyrovnávací příspěvek poskytuje do konce 9. měsíce po porodu a u žen, které kojí, pak po dobu kojení.
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se stanoví jako rozdíl redukovaného denního vyměřovacího základu zjištěného ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměru jejích započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.
U VPTM se postupuje při stanovení a redukci denního vyměřovacího základu stejně jako u peněžité pomoci v mateřství; to, co vám prošlo „výplatní páskou“ za předchozích 12 měsíců a dále se provede redukce. Další podrobnosti k výpočtu je možné získat např. na www.cssz.cz.
Nárok na tuto dávku uplatňuje zaměstnankyně tiskopisem „Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství“, který jí vydá ošetřující lékař nebo gynekolog, v jehož péči je v době těhotenství a mateřství. V části A. potvrdí gynekolog předpokládaný den porodu. Vykonává-li pojištěnka práci těhotným ženám, matkám do 9. měsíce po porodu a kojícím matkám zakázanou, předá tiskopis zaměstnavateli. Nemůže-li konat dosavadní práci z důvodu, že ohrožuje její těhotenství, mateřství nebo kojení, přestože nejde o práci, která je těmto ženám zakázána, předá tiskopis k doplnění svému ošetřujícímu lékaři nebo lékaři poskytovatele pracovnělékařských služeb („závodní“ lékař), které v části B. bodu 2. uvede, zda podle jeho rozhodnutí práce, kterou dosud konala, ohrožuje její těhotenství, mateřství nebo kojení. Poté předá tiskopis svému zaměstnavateli. Pojištěnka musí před předáním tiskopisu zaměstnavateli vyplnit část D tiskopisu.

Pokud se budete do zaměstnání vracet po ukončení mateřské dovolené/tedy po 28 týdnech při porodu jednoho dítěte/, má zaměstnavatel povinnost Vás zařadit na stejné pracovní místo, jako před odchodem na MD. Ve Vašem případě vykonává-li pojištěnka práci těhotným ženám, matkám do 9. měsíce po porodu a kojícím matkám zakázanou vrátíte se po MD na místo, kam jste byla převedena a po uplynutí této doby na místo, kde jste byla před přeřazením.

Pokud se však vrátíte až po ukončení rodičovské dovolené /tu zaměstnavatel poskytuje maximálně do věku 3let dítěte/, nemá již zaměstnavatel povinnost Vás zařadit na stejnou pracovní pozici, ale má povinnost přidělit Vám práci podle pracovní smlouvy /např., pokud tam máte uvedeno zdravotní sestra v nemocnici xxx, může Vás dát na kterékoliv oddělení a ne zpět na operační sály/.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů v § 241 uvádí, že: zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.
Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Co se týká případné změny majitele, tak tam je rozhodující, jestli nový zaměstnavatel převezme všechny závazky, nebo tam bude jiná dohoda.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.