Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele

27.01.2016

Dobrý den,
můj dotaz souvisí s dvojtým prodejem společnosti, ve které jsem dříve pracovala a přechodem z rodičovské na mateřskou dovolenou.
V lednu 2014 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou z firmy A, kde jsem pracovala po dobu 4 let a měla jsem (a stále mám)smlouvu na dobu neurčitou. V září 2014 jsem přešla na rodičovskou dovolenou, která trvá do září 2016. V prosinci 2014 ale došlo k prodeji společnosti A společnosti B a ta převzala všechny zaměstnance se všemi právy a povinnostmi. V té době dostala většina zaměstnanců výpověď a zbylo cca 5 zaměstnanců (z 250 původních) a já na rodičovské dovolené. Tato firma B prodala v únoru 2015 původní společnost A další společnosti C. Přičemž 5 zaměstnanců přešlo v rámci kupní smlouvy pod firmu C a já zůstala u firmy B. Původní firma A stále funguje pod stejným IČo, ale majitelem je firma C.
V současnosti se nacházím na rodičovské dovolené a v dubnu 2016 bych měla nastoupit na mateřskou dovolenou s druhým dítětem. Dnes jsem volala zaměstnavateli B a bylo mi řečeno, že žádost o PPM se má vyplnit na jejich firmu a že oni zašlou žádost na ČSSZ. Ale nejsou mi schopni 100% říct, zda mateřskou dostanu či nikoliv.

Chci se tedy zeptat, jak se postupuje v takovéto situaci? Mám či nemám nárok na PPM?
Velmi Vám děkuji za Vaši odpověď.

S pozdravem

Vážená paní,

Ano. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám vznikne. Ve Vašem případě, se jedná o tzv. přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele (§ 338 ZP). Zaměstnanec tedy začne vykonávat práci pro jiného zaměstnavatele, na kterého přešla práva a povinnosti, za stejných pracovních podmínek nebo je na překážkách v práci, tak jako byl dosud – to je Váš případ. Má-li dojít k přechodu práv a povinností, musí být zaměstnanci předem informováni o této skutečnosti, o jeho důsledcích pro zaměstnance, v dostatečném časovém předstihu, nejpozději však 30 dnů před přechodem práv a povinností k jinému zaměstnavateli (§ 339 ZP). Dosavadní zaměstnavatel a přejímající zaměstnavatel jsou tedy povinni informovat odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců, pokud u zaměstnavatele odborová organizace ani rada zaměstnanců nepůsobí, pak jsou povinni projednat záležitosti spojené s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů přímo se zaměstnanci, kteří budou přechodem práv a povinností dotčeni. Informace se týkají zejména data převodu, důvodů k převodu, právních, ekonomických a sociálních důsledků převodu ve vztahu k zaměstnancům.
V případě převodu zaměstnavatele (činnosti nebo úkolů zaměstnavatele) nebo jeho části přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů vždy na nabyvatele, aniž by bylo třeba končit jeden pracovní poměr a navazovat nový. Přitom převod na jiného zaměstnavatele nemůže být výpovědním důvodem ze strany zaměstnavatele. Přejímající zaměstnavatel přejímá veškerá práva a povinnosti, které vyplývají z pracovněprávních vztahů existujících k datu přechodu. Pracovní smlouvy převedených zaměstnanců nesmí být v souvislosti s přechodem práv a povinností rozvázány a není třeba uzavírat nové pracovní smlouvy ze strany nabyvatele. Přejímající zaměstnavatel je vázán platnými pracovními smlouvami zaměstnanců.
Zákoník práce stanoví výše uvedené povinnosti za účelem ochrany zaměstnanců, aby převádění zaměstnanci nebyli vystaveni nebezpečí propouštění nebo změny svých pracovních podmínek pouze z důvodu, že se změní osoba vystupující vůči zaměstnancům jako zaměstnavatel.
Zaměstnavatel nemůže jednostranně změnit, co bylo v pracovní smlouvě sjednáno. Může takovou změnu pouze navrhnout, ale záleží na zaměstnanci, zda jeho nabídku přijme nebo ne. K jakékoli změně obsahu pracovní smlouvy může dojít jen se souhlasem jak zaměstnavatele, tak zaměstnance (§ 40 ZP).
Výpověď daná zaměstnavatelem.
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce (§ 52 ZP). Převod na jiného zaměstnavatele z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nemůže být výpovědním důvodem ze strany zaměstnavatele.
Právní úprava spojená s přechodem práv a povinností usiluje o to, aby zaměstnanec nepocítil újmu v důsledku jím nezaviněné změny zaměstnavatele.
Právní předpisy:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Informace

Informace ohledně dávek nemocenského pojištění ve Vašem konkrétním případě sdělí nejlépe příslušná OSSZ, která rovněž řeší konkrétní případy. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění na telefonním čísle 840 406 040.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.