Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Školkovné

09.01.2016

Dobrý den, ráda bych se optala na slevu na dani ohledně školkovného. Syn navštěvuje MŠ od září 2015. Ráda bych se optala zda máme nárok si odečíst školkovné zpětně za rok 2015 a jak tomu bude nyní v 2016. Já jsem vedena na ÚP a od prosince 2015 si přivydělávám do 4600kč na DPP. Přítel, otec dětí, byl do září 2015 zaměstnán v jedné firmě, pak od 9/2015-24.11.2016 v jiné firmě na HPP a nyní je také vedený na ÚP. Kdo z nás by měl žádat a dá se zažádat i zpětně za 9-12/2015? Děkuji a přeji hezký den.

Dobrý den.
Školkovné je novým typem slevy na dani, kterou bylo možné uplatnit poprvé v daňovém přiznání či ročním zúčtování za rok 2014.
Sleva byla zavedena spolu s novým kontroverzním zákonem o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. V souvislosti s přijetím tohoto zákona byl doplněn i zákon o daních z příjmů mimo jiné o uvedenou slevu.
Na co je možné slevu uplatnit
Sleva na dani je možné uplatnit ve výši odpovídající poplatkům za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, které poplatník zaplatil v příslušném roce (školkovné).
Musí se tedy jednat o platby odpovídajícímu zařízení a musí se jednat o platby za umístění dítěte, nikoliv například za stravu, kroužky a další služby, pokud tyto nejsou zahrnuty v poplatku za umístění tedy školkovném.
Co se týká typu zařízení, zákon vlastní výčet neobsahuje a je tedy potřeba vycházet z toho, jak je pojem definován v jiných předpisech. Kromě veřejných či soukromých jeslí a školek se bude jednat zejména o dětské skupiny dle nového zákona, ale je třeba upozornit na to, že v praxi budou objevovat i další zařízení, která nejsou regulována zákonem o dětské skupině, ale splňují podmínku péče o děti předškolního věku.
Zákon o dětské skupině se totiž vztahuje jen na ta zařízení, která jsou definována v jeho § 2. Nevztahuje se tak na další zařízení, například zařízení pro příležitostnou péči či zařízení nezaměřující se na výchovu dětí, která ale mohou být v některých případech považována za zařízení pro péči o děti předškolního věku.
Kdo může školkovné uplatnit
Slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů vyživujících dítě, pokud s dítětem žije ve stejné domácnosti. Slevu tak například nemůže uplatnit rodič dítěte žijící v jiné domácnosti, přestože dítě vyživuje.
Jako příklad lze uvést rozvedeného rodiče, který plní vyživovací povinnost a nežije s dítětem ve stejné domácnosti.
Slevu může uplatnit i prarodič či manžel prarodiče (nevlastní babička či děda), pokud mají dítě v péči nahrazující rodičovskou péči a žijí s ním v jedné domácnosti.
Který z rodičů slevu uplatní, se mohou rodiče dohodnout s tím, že pokud budou uplatňovat slevu za více dětí, mohou si děti pro účely uplatnění slevy „rozdělit“, jak uznají za vhodné, jedno dítě (celou slevu) je však možné uplatnit pouze u jednoho z manželů.
To může být výhodné v případech, kdy rodiče nemají dostatečně velkou daňovou povinnost a uplatněním všech dětí pouze u jednoho z rodičů by část slevy propadla.
Kolik sleva na školkovné činí
Sleva na dani činí dle § 35 bb) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů tolik, kolik poplatník v období kalendářního roku zaplatil na poplatcích za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, maximálně však částku, odpovídající minimální mzdě.
Sleva tedy odpovídá souhrnu plateb za školkovné, maximálně minimální mzdě.
Pokud tedy zaplatil méně, uplatní jen prokazatelně uhrazené částky, pokud více, uplatní maximálně 9 200 Kč za rok 2015 za jedno dítě.
Pokud by za jedno dítě uhradili méně než 9 200 Kč a za druhé více (například proto, že navštěvují různé školky či proto, že jedno z dětí navštěvovalo školku jen po část roku), není možné slevy zkompenzovat a uplatnit tak například 17.000 za dvě děti. Limit je stanoven vždy pro jedno dítě.
Dle zákona se sleva nekrátí, pokud by dítě navštěvovalo školku či jiné zařízení menší počet měsíců. Pokud tedy například bude školné činit 10 000 Kč měsíčně a dítě navštěvovalo školku pouze jeden měsíc, mají rodiče nárok na plnou slevu na dani.
Jedná se o slevu, tudíž se případný rozdíl nad daňovou povinnost nestane bonusem, jako je tomu u daňového zvýhodnění na dítě (rodič tedy školkovné využije pouze pro snížení daně a rozdíl propadne).
Je tedy vhodné uplatnit školkovné u toho z rodičů, u něhož se předpokládá alespoň taková daň jako je školkovné.
Na kolik dětí je možné školkovné uplatnit
Počet dětí zákon neomezuje, je tedy možné uplatnit školkovné či jeho část na jakýkoliv počet dětí, které splňují obecné podmínky pro uplatnění.
Co vše se do výpočtu částky zahrnuje
Do částky pro výpočet slevy se zahrnují poplatky za umístění dítěte do příslušného zařízení, nikoliv už tedy další platby jako jsou náklady na stravování, kroužky a případné další doplňkové služby.
Pokud by však byly náklady na tyto služby zahrnuty ve školném a nebyly by samostatně vyčíslitelné, není dle našeho názoru důvod platby krátit.
Musí se jednat o platby pro zařízení, předpokládané zákonem, tedy nelze například uplatnit mzdy pro vlastní chůvy, platby agenturám pro hlídání dětí, rodinným příslušníkům a podobně.
Jak slevu uplatnit
Slevu je možné uplatnit v daňovém přiznání, případně požádat zaměstnavatele o uplatnění v ročním zúčtování za rok 2015. Uplatnění slevy na dani totiž nezakládá samo o sobě povinnost podat daňové přiznání.
Výjimkou jsou daňoví nerezidentni, kteří slevu mohou uplatnit pouze v daňovém přiznání.
Jak se sleva prokazuje
Slevu je nutné prokázat potvrzením vystaveným příslušným zařízením, které obsahuje minimálně jméno dítěte a výši částek, které byly ve zdaňovacím období zaplaceny na školné.
Kromě toho musí zaměstnanec potvrdit nárok v prohlášení poplatníka na příslušném formuláři (od roku 2015 je nový formulář – kde se „školkovné“ uplatňuje.
Zákon nestanovuje, že by zaměstnanec měl kromě podpisu prohlášení a doložení potvrzení zařízení doložit, že slevu neuplatnil druhý z manželů. Zaměstnavatelé se tak mohou spolehnout buď na dobrovolné čestné prohlášení, resp. vycházet, že zaměstnanec podpisem prohlášení potvrzuje, že má na odečet nárok.
Jedná se v zásadě o obdobu situace, kdy není z jeden z manželů zaměstnán a zaměstnanec uplatňuje slevu na dítě – také v tomto případě zákon potvrzení či prohlášení nevyžaduje.
Doporučuji, aby se otec syna obrátil na svého posledního zaměstnavatele, dovyplnil u něj daňové prohlášení a požádal o roční zúčtování daně z příjmů za rok 2015.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.