Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rozvázání pracovního poměru

21.12.2015

Dobrý den,
prosím Vás o radu.
Od prosince 2014 jsem na mateřské, resp. od června 2015 na rodičovské dovolené. Pracovní poměr trvá od května 2010.
Zaměstnavatel mi nyní sdělil, že mě v lednu propustí z důvodu zrušení části společnosti. Podle platné kolektivní smlouvy mají zaměstnanci nárok na zvýšené odstupné podle odpracovaných let. Mně odstupné nad rámec ZP práce nechtějí vyplatit, protože jsem neodpracovala posledních 12 měsíců tedy spadám pod tento bod kolektivní smlouvy:
- zaměstnanec před termínem rozvázaní pracovního poměru neodpracoval nepřetržitě 18 měsíců (řádná dovolená a dny nemoci se pro tyto účely započítávají jako odpracované), přísluší mu odstupné dle ZP.
Má zaměstnavatel v tomto případě právo považovat měsíce na mateřské/rodičovské dovolené za neodpracované a zvýšené odstupné nevyplatit? Jak se mohu případně bránit? Všichni ostatní zaměstnanci, dostali zvýšené odstupné dle odpracovaných let.
Děkuji za odpověď.

Vážená paní,
podle znění kolektivní smlouvy na zvýšené odstupné nárok nemáte. Podle mého názoru je uvedené ustanovení je v rozporu se zásadou rovného zacházení a jedná se o diskriminaci na základě pohlaví, protože vylučuje osoby na mateřské a rodičovské dovolené z výplaty vyššího odstupného. Je správné, aby osoba, která odpracovala 12 měsíců před skončením pracovního poměru má nárok na vyšší odstupné než osoba, která odpracovala čtyři roky, ale před ukončením čerpala rodičovskou dovolenou, takže nárok na vyšší odstupné nárok nemá, i když odpracovala více let? Podle mě ne. Doporučuji se obrátit na odbory s tím, že se domníváte, že se jedná o diskriminaci na základě pohlaví. Je možné, že ve skutečnosti praktický výklad tohoto ustanovení bude jiný a vyšší odstupné Vám vyplatí.
Pro úplnost dodávám, že rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace je základní zásadou pracovního práva. Rovné zacházení a zákaz diskriminace je upraveno v § 16 zákoníku práce:
(1) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.
(2) V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje antidiskriminační zákon.
(3) Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy pracovních činností vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce; účel sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. Za diskriminaci se rovněž nepovažují opatření, jejichž účelem je odůvodněno předcházení nebo vyrovnání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke skupině vymezené některým z důvodů uvedených v antidiskriminačním zákonu.
Postup zaměstnavatele nese znaky diskriminace na základě pohlaví, protože diskriminace na základě rodičovství je diskriminací na základě pohlaví.
Při obraně proti diskriminaci se může zaměstnanec:
• domáhat ochrany u svého zaměstnavatele;
• podat stížnost na inspektorát práce (do jehož kompetencí mj. náleží kontrolní činnost práce v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů včetně rovného zacházení). Inspektorát práce je oprávněn udělovat zaměstnavatelům sankce za nedodržování zásady rovného zacházení.
• obrátit se na veřejného ochránce práv (ombudsmana) - www.ochrance.cz, který přispívá k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami mj. bez ohledu na jejich pohlaví. Za tím účelem ombudsman především poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace. Formulář podání stížnosti ochránci na diskriminaci lze najít na http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Formulare/Diskriminace-letak-formular.doc
• podat žalobu k soudu, kde má zaměstnanec právo domáhat se, aby:
– bylo upuštěno od diskriminace;
– byly odstraněny následky diskriminačního zásahu;
– dostal přiměřené zadostiučinění (např. omluva);
– dostal náhradu za nemajetkovou újmu v penězích. Tu lze získat v případě, pokud by zjednání nápravy z předchozího bodu nebylo dostatečné, zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti. Výši náhrady určí soud přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.
V případě soudního jednání je postavení diskriminovaného zaměstnance zvýhodněno na základě obráceného důkazního břemene, neboť skutečnosti tvrzené o tom, že byl účastník (přímo nebo nepřímo) diskriminován, má soud ve věcech pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak. Zaměstnavatel pak musí prokazovat, že se diskriminačního jednání nedopustil.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.