Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: rodný list dítěte narozeného v zahraničí

22.12.2015

Dobry den chtela jsem se zeptat Ziji v UK tretim rokem nini jsem v rozvodovem rizeni s mim ex manzelem s kterym mam 5leteho syna ja i muj syn jsme ceske narodbosti s pobitem v UK.
Muj dotaz ale zni mam anglickeho pritele s kterym cekam dite o navratu do CR neuvazuji.Druhe dite tedy bude anglicke po otci musim to hlasit do Cr (zadat o rodny list,pas)nebo jine dokumenty?A pokud nebude mit ceske obcanstvy nebudu mit po narozeni problem letet s nim do CR?
Dekuji a preji hezky den Lucie

Vážená paní,
při určování otcovství se dle české legislativy vychází ze zákonem daných tří domněnek:
první domněnka otcovství: Za otce se považuje manžel matky.
A) Nejjednodušší situace nastane, pokud se dítě narodí za trvání manželství, resp. od prvního dne uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství. V takovém případě se považuje za otce manžel matky a je automaticky zapsán do matriky jako otec. Rodiče dítěte nemusí v tomto případě nikde prohlašovat, kdo je jeho otcem.
B) Narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne potom, kdy její dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné. Tímto navazujícím ustanovením čelí zákon situaci, kdy matka v období tři sta dnů po zániku manželství je již znovu provdaná a domněnka otcovství by svědčila dvou osobám (tj. bývalému a současnému manželu.)
Popření první domněnky otcovství
Právo podat žalobu na popření otcovství určeného podle první domněnky má:
A. manžel; s účinností od 1.1.2012 je zrušeno ustanovení o 6 měsíční lhůtě pro podání žaloby.[1] Aktuálně může manžel popřít otcovství u soudu do šesti měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte. Nejpozději však může popřít otcovství do tří let od narození dítěte.
Zvláštní lhůta platí pro dřívějšího manžela, bylo-li otcovství pozdějšího manžela vyloučeno pravomocným rozsudkem soudu. Lhůta činí 6 měsíců ode dne, kdy se dřívější manžel o rozsudku dozvěděl.
B. matka, a to ve lhůtě 6 měsíců od narození dítěte, a to jinak za obdobných podmínek jako manžel
Podmínky pro popření první domněnky otcovství se liší podle toho, v jakém období se dítě narodilo:
a. Dítě se narodilo v době mezi stoosmdesátým dnem od uzavření manželství a třístým dnem po tom, kdy manželství zaniklo
V tomto případě lze otcovství popřít jen tehdy, je-li vyloučeno, že by manžel matky mohl být otcem dítěte. To znamená, že v řízení před soudem musí být s největší pravděpodobností prokázáno, že manžel není otcem dítěte (např. krevními nebo genetickými testy nebo okolnostmi oplodnění - manžel byl ve vězení apod.).
Narodí-li se dítě do 300 dnů po rozvodu manželství a jiný muž o sobě tvrdí, že je otcem dítěte, lze otcovství manžela považovat za vyloučené též na základě souhlasného prohlášení matky, manžela a tohoto muže. Toto prohlášení musí být učiněno v řízení o popření otcovství.
b. Dítě se narodilo v době mezi stoosmdesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodňování
Jestliže umělé oplodňování bylo vykonané se souhlasem manžela matky, nelze otcovství popřít. Otcovství však lze popřít, jestliže by se prokázalo, že matka dítěte otěhotněla jinak.
c. Dítě se narodilo před stoosmdesátým dnem od uzavření manželství
V tomto případě lze otcovství popřít pouhým prohlášením manžela, že není otcem dítěte, před soudem. V daném případě totiž matka musela být již v době uzavírání manželství těhotná. Tuto důkazní výhodu však manžel ztratí v případě, že matka prokáže, že s ní souložil v kritické době (době, od níž do narození dítěte neprošlo méně než sto osmdesát a více než tři sta dní) nebo jestliže při uzavření manželství věděl, že je těhotná. Uskutečnění soulože v kritické době či vědomost o těhotenství v době uzavření manželství musí prokázat matka.
Protože ještě nejste s manželem rozvedená, do rodného listu dítěte by byl dle první domněnky zapsán manžel. Informujte se ve státě narození dítěte, jaký je postup při určování otcovství dle tamní legislativy.

O nabytí státního občanství České republiky není třeba nijak žádat, dítě jej nabývá automaticky ze zákona již narozením. Jedná se pouze vydání dokladů, kterými se české státní občanství prokazuje, např. cestovní pas, občanský průkaz, v případě dítěte narozeného v zahraničí také o vydání českého rodného listu. Skutečnost, že uvedené doklady nejsou vydány, nic nemění na tom, že dítě má české státní občanství (za splnění výše uvedených podmínek), pouze o tom nedisponuje žádnými doklady. Zjišťování státního občanství České republiky u nezletilé osoby se provádí zpravidla až při vydávání prvního občanského průkazu, popř. dříve, má-li být dítěti vydán cestovní pas nebo požádají-li o zjištění státního občanství dítěte rodiče.
U dítěte narozeného v zahraničí je třeba nejprve požádat o zápis jeho narození do tzv. zvláštní matriky (blíže včetně požadovaných dokladů viz matriky - narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině - zvláštní matrika v Brně, http://mvcr.cz/agenda/labyrint/matrik4.html ), na základě kterého je dítěti vydán český rodný list, který je nezbytný k vydání např. občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR. K zápisu narození do zvláštní matriky je třeba připojit i osvědčení o státním občanství České republiky dítěte (blíže včetně požadovaných dokladů viz státní občanství České republiky - vydávání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky.
Pokud se vaše dítě narodilo v zahraničí, má samozřejmě nárok na české občanství, nicméně je potřeba ho jako narozené v zahraničí zapsat do zvláštní matriky v Brně, která registruje děti narozené mimo území ČR. Se žádostí o zapsání do této matriky je nutné zároveň podat žádost o určení českého státního občanství. Jakmile budou tyto žádosti vyřízeny, je možné vystavit např. cestovní pas (pro cestu do ČR a zpět lze do doby vyřízení žádosti vystavit krátkodobý náhradní cestovní doklad).

K zápisu budete potřebovat:
Platný český doklad prokazující státní občanství ČR alespoň jednoho z rodičů a jeho rodný list, cizozemský rodný list dítěte (úplný výpis z matriky nikoliv pouze mezinárodní tabulku) opatřený apostilou (příslušným ověřením podle platných mezinárodních úmluv) a úředním překladem, český oddací list (v případě sezdaných párů) a žádosti o zápis narození, příp. požadovaný tvar příjmení, které vyplníte na konzulátě.
Pokud se dítě narodí mimo manželství je potřeba předložit další doklady prokazující stav matky v době narození dítěte, aby bylo možné určit otcovství (např. rozsudek o rozvodu, úmrtní list, prohlášení o otcovství, které je nutno vždy učinit před ZÚ, etc.). Upozorňuji, že celá procedura trvá několik měsíců. Podrobnější informace obdržíte na zastupitelském úřadě.
Jakmile budou tyto žádosti vyřízeny, je možné vystavit např. cestovní pas (pro cestu do ČR a zpět lze do doby vyřízení žádosti vystavit krátkodobý náhradní cestovní doklad).

K zápisu budete potřebovat:
Platný český doklad prokazující státní občanství ČR alespoň jednoho z rodičů a jeho rodný list, cizozemský rodný list dítěte (úplný výpis z matriky nikoliv pouze mezinárodní tabulku) opatřený apostilou (příslušným ověřením podle platných mezinárodních úmluv) a úředním překladem, český oddací list (v případě sezdaných párů) a žádosti o zápis narození, příp. požadovaný tvar příjmení, které vyplníte na konzulátě.

Dokud nezískáte české doklady, můžete s dítětem cestovat na doklady britské, britské občanství by mělo dítě získat po otci.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.