Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: svěření do péče, nároky od státu

15.12.2015

Dobrý den,

mám dotaz na svěření dětí do mé péče.Mám 2 dcery (7 let a 2,5 roku) a chci je mít ve své péči,momentálně jsem na rodičovské dovolené.Jsem sama a bydlím u rodičů s dcerami v jedné velké místnosti mají tu vše co potřebují svou postel,pracovní stůl,hračky.Jejich otec je momentálně ve vězení takže je chci mít v péči.Teď mám asi jedinou možnost,kdy se dostaví k soudu.Ale vůbec netuším kam a jak mám požádat o to svěření do péče.Bohužel neznám nikoho ve svém okolí kdo by mi mohl poradit.Kam se mám obrátit?Rovnou na soud?Nebo to se řeší na sociálce?Vůbec netuším jak se taková žádost má napsat a co vše musí obsahovat.Potřebuji právníka nebo mi s tou žádostí někdo pomůže?Mám ještě jeden dotaz mám nárok na nějaké příspěvky od státu kromě rodičáku?Neberu ani příspěvky na děti jelikož nemůžu doložit na sociálce příjmy otce dětí (on sice před vězením nikde nepracoval cca 2roky a nebyl ani nikde hlášený takže nedostával nic,ale jak to mám dokázat na sociálce),když si půjdu zažádat o přídavky na děti budou mi tam počítat příjmy mých rodičů,když s nimi bydlíme ve společné domácnosti?Myslíte,že mám nárok na hmotnou nouzi?Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

dle ust. § 908 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění je dáno, že pokud spolu nežijí rodiče nezletilého dítěte, které není plně svéprávné, a nedohodnou-li se o úpravě péče o takové dítě, rozhodne o ní (i bez návrhu) soud.
Výkon rodičovské zodpovědnosti lze upravit svěřením do péče jednoho rodiče nebo do střídavé obou. Pokud soud rozhodne o péči jednoho rodiče zároveň rozhoduje o výši výživného pro rodiče druhého.
Návrh na svěření do péče mohou pomoci bezplatně sepsat a poskytnout podrobnější konkrétní informace na příslušném orgánu sociálně-právní ochrany dětí dle bydliště dětí. Návrh může také sepsat jak advokát, tak rodič si ho může podat sám na soud podle trvalého místa pobytu dítěte.

Co se týká přídavku na dítě, tak pokud chcete o přídavek na dítě žádat jako samoživitelka, musíte požádat o vyloučení otce dětí z okruhu společně posuzovaných osob pro nárok na dávky SSP. Úřad státní sociální podpory může při rozhodování o dávkách v případech, kdy společně posuzované osoby spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, bohužel však není zákonem konkretizováno jak to, že s otcem dětí nežijete dokazovat a posuzovat. Je tedy v kompetenci příslušného úřadu, jak záležitost posoudí, zda bude vyžadovat pouze čestné prohlášení o tom, že s otcem dítěte nežijete ve společné domácnosti nebo tuto skutečnost bude požadovat doložit rozsudkem soudu.
Do okruhu společně posuzovaných osob patří i rodiče rodičů (tedy prarodiče dítěte), pokud s nimi trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Další dávkou na kterou by Vám v případě splnění zák. podmínek mohl vzniknout nárok je
příspěvek na bydlení.
Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů společně posuzovaných osob nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.. U příspěvku na bydlení je okruh společně posuzovaných osob stanoven zcela jinak, než u ostatních dávek státní sociální podpory. Společně jsou posuzovány všechny osoby, které jsou v předmětném bytě hlášeny k trvalému pobytu. Přitom není podstatné, zda všechny tyto osoby žijí ve společné domácnosti. Z uvedeného vyplývá, že pro nárok na dávku je nutné mít v předmětném bytě trvalý pobyt. Společně posuzovanými osobami jsou pak všechny další osoby, které mají v tomto bytě trvalý pobyt.

Kalkulačka pro výpočet přídavku na dítě např.na: http://www.vyplata.cz/vypocty/vypocet-vyse-pridavku-na-dite.php
Kalkulačka pro výpočet příspěvku na bydlení např. na: http://www.penize.cz/kalkulacky/prispevek-na-bydleni

Žádosti vyřizují krajské pobočky a kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR (ÚP ČR) podle místa trvalého pobytu. Adresu kontaktního místa naleznete na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) - http://portal.mpsv.cz/ssp/local.

Žádosti o dávky státní sociální podpory se podávají na příslušných tiskopisech MPSV ČR, které naleznete v elektronické podobě na internetových stránkách http://forms.mpsv.cz/sspforms v sekci Formuláře státní sociální podpory nebo v tištěné podobě získáte přímo na příslušném úřadě.

Následně byste mohla žádat, pokud byste měla nízký příjem, o dávky hmotné nouze, bohužel nedokáži říci, zda by Vám vznikl nárok.

Systém pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:
1. příspěvek na živobytí
2. doplatek na bydlení
3. mimořádná okamžitá pomoc

Příspěvek na živobytí
Je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu.
Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí.
Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností. Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají. Částka živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního minima.
Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení. (Přiměřené náklady na bydlení jsou odůvodněné náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %, v Praze 35 %, příjmu osoby či rodiny).

Doplatek na bydlení
Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory.
Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který má nárok na příspěvek na živobytí.
Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve výjimečných případech, kdy žadatel nemá nárok na příspěvek na živobytí, případně i žadateli, který využívá jinou než nájemní formu bydlení.

Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí.

Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová dávka, která není nároková, tj. záleží na uvážení správního orgánu, který o ní rozhoduje, zda ji poskytne. Ovšem v případě, že si žadatel o dávku písemně požádá a úřad ji nepřizná, je o tom vyhotoveno správní rozhodnutí, proti rozhodnutí o dávce lze podat do 15 dnů odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR (zde je vhodná konzultace konkrétní osobní situace).

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře, v platném znění
Zákon č.111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.