Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Odměňování

08.12.2015

Dobrý den,
chci rozšířit dotaz v tomto příspěvku: http://aperio.cz/poradna/21116

Jsem otec tří synů a nedávno jsme se synkem Martínkem byli na operaci strabismu. Týdenní hospitalizaci jsem nyní pokryl dovolenou, protože bych přišel o polovinu čisté mzdy z 22 000,-(z toho 5400 osobní příplatek). Bylo mi vypočteno na mzdovce cca 10500,- a 5200,- s OSSZ.

Pracuji pro společnost, která je a.s. s většinovým podílem kraje. Pracovní vztah je nastaven kolektivní smlouvou.
Nicméně běžnou praxí je zde bez výjimek krátit osobní ohodnocení(příplatek) v době dočasné pracovní neschopnosti a to v plné výši. Což osobně považuji v rozporu se zákonem.
Totiž jak jsem zjistil v různých diskuzích. Pracovní neschopnost de facto nemá vliv na velmi dobrý pracovní výkon zaměstnance. Respektive nemůže být považována za důvod k odejmutí příplatku, protože pracovník práci nevykonává ve snížené nebo jím obvyklé kvalitě (výkonu) za niž mu byl osobní příplatek v minulosti přisouzen, nýbrž byl dočasně práce neschopen a po návratu do zaměstnání se předpokládá, že bude ve výkonu pokračovat.

Dotaz tedy je, jestli právní forma subjektu(zaměstnavatele) nebo kolektivní smlouva může mít vliv na vyplacení osobního příplatku? Nebo jinak, jestli výklad zákona toto umožňuje. Nebo úplně upřímně jestli se konkrétně můj zaměstnavatel může z této povinnosti dané zákonem nijak "vystříhat" v případě nemocenské?

Druhý dotaz. Zákon stanovuje, že je potřeba písemně zdůvodnit odejmutí příplatku. To se taky neděje ve vztahu k práci neschopnosti. Jak se na toto dívá výklad zákona či soudní praxe, respektive co hrozí zaměstnavateli v tomto případě?

Mockrát děkuji, přeji hezké dny.

Vážený pane,

ano. Zatímco u „státních“ zaměstnanců a úředníků jsou pravidla stanovená zákonem, pokud se týká odměňování – tak jak uvedeno ve Vámi citované odpovědi. Pokud se týká podnikatelských subjektů, tedy i a.s., je částečně na zaměstnavateli, aby určil pravidla odměňování. Pokud je u zaměstnavatele působí odborová organizace, lze se na způsobu odměňování dohodnout s odborovou organizací v kolektivní smlouvě. V ostatních případech jde o mzdu, o jejíž výši rozhoduje výhradně zaměstnavatel – může jít buď o mzdu určenou mzdovým výměrem, nebo stanovenou vnitřním (mzdovým) předpisem zaměstnavatele.

Pokud zaměstnavatel určil zaměstnanci mzdu jednostranně (ve mzdovém výměru, nebo ji stanovil ve vnitřním předpisu), může ji také jednostranně změnit - snížit, nebo zvýšit. Zaměstnanec na rozhodnutí zaměstnavatele nemá vliv. Zaměstnavatel však při takovémto svém rozhodování nesmí postupovat diskriminačně a musí dodržovat princip rovného zacházení, tzn. za stejnou práci zachovat nárok na stejnou mzdu všem zaměstnancům.

V případě, že se zaměstnavatel se zaměstnancem na výši mzdy dohodne, potřebuje k její změně vždy souhlas zaměstnance. V praxi to znamená, že zaměstnavatel nemůže bez souhlasu zaměstnance mzdu snižovat, ale ani zvyšovat (nic mu ale nebrání přiznat zaměstnanci bonus/odměnu nad rámec jeho základní sjednané mzdy, například za dobré výkony nebo mimořádně kvalitní práci).

Jestliže je měsíční mzda zaměstnance složena ze dvou částí – z tzv. pevné a pohyblivé složky, pak platí zatímco zaměstnavatel musí vždy vyplatit celou pevnou složku, tak pohyblivou zpravidla podmíní například dosažením stanoveného cíle nebo splněním určitého objemu odvedené práce. Pohyblivá složka je pak zaplacena pouze, pokud jsou stanovené podmínky splněny.

Zaměstnavatel však není povinen předem podmínky pohyblivé složky upravit. Pohyblivá složka může mít charakter nenárokové složky mzdy – například prémie, o které rozhoduje zaměstnavatel jen dle svého uvážení. Rozhodnutí zaměstnavatele o přiznání pohyblivé složky mzdy však nemůže být založeno na diskriminačním důvodu a nesmí být ani porušena pravidla rovného zacházení.

Bohužel z vašeho dotazu není zřejmé, jestli váš zaměstnavatel váže přiznání prémií na splnění nějakých konkrétních podmínek či nikoliv nebo zda jen při dočasné pracovní neschopnosti pohyblivou složku nevyplatí. Pokud se jedná o splnění konkrétních podmínek, tak v takovém případě vám vznikne nárok na prémii již tím, že splníte všechny cíle stanovené zaměstnavatelem. V případě, že váš zaměstnavatel blíž nárok na prémii neupravuje, je na jeho uvážení, zda vám prémii přizná a v jaké výši.

Podle § 103 odst. 1 písm k zákoníku práce k)zaměstnavatel nesmí používat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. To podle mého názoru Váš zaměstnavatel porušuje, jestliže odejme prémie v případě onemocnění zaměstnance. Tento způsob odměňování je nelegální.

Doporučuji odměňování projednat s odbory a aby se tato záležitost projednala v rámci jednání odborů se zaměstnavatelem. Další možností je stížnost na inspektorát práce. Výsledek kontroly - porušení zákoníku práce může sloužit jako podklad pro případné vymáhání náhrady škody po Vašem zaměstnavateli.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.