Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Ostatní

21.11.2015

Dobrý den,
na škole, kde působím jako učitelka se tento týden stalo toto: Jedné žákyni byl odhalen podvod v ŽK. Šlo o přepis známek na lepší, kvůli rodičovské kontrole, a jejich opětovný přepis zpět na známky původní. Škola se, podle platného přestupníku, rozhodla udělit důtku třídního učitele. Neboť ve školním řádu je jasně zaneseno, že jakýkoliv zásah do ŽK je neoprávněný. Rodiče byli pozváni na schůzku do školy, kde jim byla důtka tř.uč. předložena k podpisu. Otec však tvrdil, že přepis udělala matka žákyně, když si společně s mladším synem hráli "na školu". Odmítl tedy udělenou důtku podepsat. Škole je jasné, jak vše bylo, ale máme nějakou další možnost řešení. Je to otec, který jedná velice arogantně, na jednání na manželku křičel že známky přepisovat neměla. Toto není první konflikt, který jako škola řešíme s tím to pánem. Můžete mi poradit, jaký postup můžeme dál zvolit. Moc děkuji Pavla Veselá

Dobrý den,
jsme poradna pro zdravé rodičovství, takže spíše by se měli dotazovat rodiče, kde udělali chybu při výchově.
Nyní k věci. Jde nepochybně o porušení školního řádu. Se školním řádem jsou seznámeni, jak děti, tak také rodiče.
Za prvotní porušení školního řádu se uděluje žákovi důtka třídního učitele.
Doporučovala bych ještě jednou pozvat rodiče žákyně do školy o celém jednání udělat zápis, včetně vyjádření dítěte (to také říká, že nic neudělalo?) a doslovného vyjádření rodičů. Vše jim nechat podepsat. Upozornit je, že také byli seznámeni se školním řádem, takže dobře věděli, co se smí a co ne. Vyjádření rodičů také z tohoto důvodu považujete za nevěrohodné. Upozornit je, že jejich postoj vůči chování dcery je nevýchovný a že přes jejich vyjádření, je platné to, že dítě třídní důtku dostalo po sdělení třídního učitele řediteli školy dne….…., protože nepochybně žákyně školní řád porušila. Vy toto rodičům oznamujete. Rodič Vám podepíše, že byl s udělením seznámen, napíše datum, podpis a může poznamenat, že nesouhlasí. Pokud odmítne seznámení podepsat, poznamenejte to na tento zápis, uveďte datum a podepište se přítomní jako svědci. Nesouhlas rodiče na věci nic nemění. Důtka byla udělena. Je možné, že se rodič obrátí na školní inspekci, ale v tomto případě však neuspěje, protože v pravomoci školské inspekce není posuzování chování žáka.
Tento postup je v souladu jak se školním řádem školy, ale hlavně s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, kdy podle § 17 odst. 3 - Výchovná opatření - platí, že:
„ (3) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

a) napomenutí třídního učitele,

b) důtku třídního učitele,

c) důtku ředitele školy.

(4) Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí školního řádu.

(5) Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.

(6) Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

(7) Udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy (§ 28 školského zákona). Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.“
Prostřednictvím Ministerstva školství byste také jistě získali, jako škola, užitečné rady, jak postupovat.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.