Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: osamělá matka - nárok na dávky, svěření do péče

23.11.2015

Dobrý den,

chtěla bych vás poprosit o radu ohledně svěření dítěte do péče. Jsem 4 roky vdaná a máme 4letou holčičku. Z důvodu psychického násilí jsem ale letos odešla od muže. Bydlím zatím u rodičů, ale již mám práci, malá školku a vše zatím zvládáme. Začátkem př.roku si chci ale najít vlastní podnájem. Bude to finančně náročné, ale vím, že jako matka sama s dítětem mám nárok na nějaké sociální přídavky.
Ráda bych věděla, na co bych měla nárok (příspěvek na bydlení, na dítě..) a především za jakých okolností. Ještě nemám sílu na to se rozvést, protože můj muž mi určitě nebude chtít dát žádné peníze. Ale mohu ještě před rozvodem zažádat o dítě do své péče? Můj muž se o dceru v podstatě nikdy nezajímal, krom toho, že chodil do práce aby ji živil. Začal se ale najednou zajímat, když jsem od něj odešla. Zatím jsme domluveni, že za ním přijedeme vždy 1x za 14 dní na víkend (bydlíme od sebe 200km) a mezi tím, on nechce utrácet peníze aby přijel za námi. Malou má rád, ale za nic na světě bych nechtěla, aby ji dostal do své péče, nebo péči střídavou. Tvořím pro nás dvě zázemí tady v Praze a chtěla bych ji mít i papírově ve své péči. Mám na to nárok? A kdo a jak by rozhodoval o tom, jak si budeme malou půjčovat pokud bychom se v budoucnu nedomluvili?

Děkuji.

Dobrý den,

pokud již s dcerou s manželem nežijete, pak bych v prvé řadě podala k příslušnému soudu návrh na svěření dcery do Vaší péče (nemusí být podán návrh o rozvod). Pokud soud svěří dítě do péče jednoho z rodičů, druhému automaticky stanovuje výživné. Aktuálně je výživné upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. V § 910 a paragrafech následujících je dáno, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného (dítěte) a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (rodiče). Odůvodněné potřeby dítěte závisí zejména na jeho věku a zdravotním stavu a dalších skutečnostech souvisejících s dítětem (to se týká větších dětí - zájmy, docházka na jiný stupeň školy apod.). Soud může určit částku vyšší nebo i nižší, než je navrhovaná. Není stanovená žádná horní ani spodní hranice výše výživného. Dohodnou-li se rodiče na výši výživného, soud většinou jejich dohodu schválí.
Při výpočtu orientační výše výživného se základ bere čistý příjem povinného rodiče, bez jakýchkoliv dalších odpočtů, tedy bez zohlednění nákladů na domácnost, splátek úvěrů, hypoték, leasingů apod.

Doporučující tabulka pro určení výše výživného
věk dítěte výše výživného
v % z příjmu
do 5 let 11 až 15 %
od 6 do 9 let 13 až 17 %
od 10 do 14 let 15 až 19 %
od 15 do 17 let 16 až 22 %
nad 18 let 19 až 25 %

Tabulka má doporučující charakter, není závazná.

Se sepsáním návrhu k soudu Vám mohou případně pomoci či poradit, jak ho sepsat na příslušném oddělení sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Vyřešení otázky svěření dítěte do péče je nezbytnou podmínkou případného rozvodu.

Pokud se s otcem nedohodnete na pravidlech a časech druhého rodiče s dítětem, je i tuto problematiku nutné řešit soudně.

Pokud se týká možných dávek,tak pro doložení situace, že s otcem nežijete úřady zpravidla chtějí předložit rozsudek o rozvodu,ale mnohde stačí podepsané čestné prohlášení, že spolu více jak 3 měsíce nežijete.

Co se týká dávek, mohl by Vám vzniknout s ohledem na situaci nárok na dávky státní sociální podpory:
Přídavek na dítě
Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí
Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.
Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte.

Věk nezaopatřeného dítěte v rodině Výše přídavku na dítě v Kč měsíčně
do 6 let 500
od 6 do 15 let 610
od 15 do 26 let 700

Další dávkou na kterou by Vám v případě splnění zák. podmínek mohl vzniknout nárok je
Příspěvek na bydlení
- jde o dávku státní sociální podpory přispívající ke krytí nákladů na bydlení
Nárok má:
vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu nebo vlastník nemovitosti, v níž se nachází byt, který vlastník užívá, pokud je v něm hlášen k trvalému pobytu nebo nájemce obytné místnosti v zařízení určeném k trvalému bydlení, kde je hlášen k trvalému pobytu, jestliže jeho náklady na bydlení přesahují 30% jeho příjmu nebo příjmu společně posuzovaných osob (v Praze 35% příjmu) a zároveň těchto 30% příjmu (35% v Praze) není vyšší než částka normativních nákladů stanovených zákonem.

Kalkulačka pro výpočet přídavku na dítě např.na: http://www.vyplata.cz/vypocty/vypocet-vyse-pridavku-na-dite.php
Kalkulačka pro výpočet příspěvku na bydlení např. na: http://www.penize.cz/kalkulacky/prispevek-na-bydleni

Žádosti vyřizují krajské pobočky a kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR (ÚP ČR) podle místa trvalého pobytu. Adresu kontaktního místa naleznete na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) - http://portal.mpsv.cz/ssp/local.

Žádosti o dávky státní sociální podpory se podávají na příslušných tiskopisech MPSV ČR, které naleznete v elektronické podobě na internetových stránkách http://forms.mpsv.cz/sspforms v sekci Formuláře státní sociální podpory nebo v tištěné podobě získáte přímo na příslušném úřadě.

Následně byste mohla žádat, pokud byste měla nízký příjem, o dávky hmotné nouze. Pokud je příjem i přes dávky státní sociální podpory nízký, je možné se obrátit na úřad práce o pomoc v hmotné nouzi.Nárok na dávky hmotné nouze nevzniká, pokud otec není zapsán v rodném listě dítěte a není uplatněn tedy nárok na výživné.

Systém pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:
1. příspěvek na živobytí
2. doplatek na bydlení
3. mimořádná okamžitá pomoc

Příspěvek na živobytí
Je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu.
Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí.
Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností. Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají. Částka živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního minima.
Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení. (Přiměřené náklady na bydlení jsou odůvodněné náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %, v Praze 35 %, příjmu osoby či rodiny).

Doplatek na bydlení
Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory.
Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který má nárok na příspěvek na živobytí.
Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve výjimečných případech, kdy žadatel nemá nárok na příspěvek na živobytí, případně i žadateli, který využívá jinou než nájemní formu bydlení.

Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí.

Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová dávka, která není nároková, tj. záleží na uvážení správního orgánu, který o ní rozhoduje, zda ji poskytne. Ovšem v případě, že si žadatel o dávku písemně požádá a úřad ji nepřizná, je o tom vyhotoveno správní rozhodnutí, proti rozhodnutí o dávce lze podat do 15 dnů odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR (zde je vhodná konzultace konkrétní osobní situace).

Právní úprava:
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákoně č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, v platném zněn
Zákon č.111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.