Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Diskriminace v MŠ

30.11.2015

Dobrý den,
Máme problém s MŠ- s učitelkou, následně i ředitelkou. Ráda bych věděla na co máme jako rodiče nárok a co vše může/nemůže školka. Syn (4,5roku) navštěvuje druhým rokem MŠ. V prvním roce byl problém s adaptací, téměř celý rok plakal každé ráno- bál se jedné paní učitelky a paní kuchařky. Došlo to tak daleko, že z toho dostal tik v očích. Paní ředitelka nám jen řekla, že si ho mám nechat doma pokud není docházky schopen. Po 3 týdnech doma tik vymizel a zbytek roku dochodil. Od nového roku opět potíže, ale ze strany toho, že jsem od učitelky poslouchala řeči o neschopných matkách. Paní učitelka už je starší ročník, snaží se už jen překlenout dobu do odchodu do důchodu. Ostatní rodiče mají na její chování vůči dětem též výhrady. Na které nikdo neobrací vnímání. Na konci září si mě paní ředitelka pozvala na kobereček (pokud se koberečkem bere křičení na rodiče mezi dveřmi) s tím, že syn je nejhorší dítě za posledních 36let, chyba je v nás rodičích, naprosté rodičovské selhání. Bylo mi řečeno, že mám omezit školní docházku, ale ještě lépe dát syna jinam, protože učitelky ho nezvládají/zvládat nechtějí. Nemám se divit, že se mnou paní učitelka nemluví, když jsem si vloni stěžovala kvůli tikům. Protože už se projevily u syna problémy i doma- přestal mluvit, komunikoval posunky, byl smutný, neměl o nic zájem. přihlásila jsem ho ještě před touto promluvou do PPP. Domluvily jsme se s paní ředitelkou, že zatím bude doma, aby se zklidnil a s výsledky se přijdu poradit. Ukázalo se podezření na lehkou formu autismu (zatím ještě nepotvrzenou, pořád probíhá testování, psycholožka se přiklání k PAS, psychiatrička zase k úzkostné poruše vyvolané dlouhodobým stresem). S tím jsem zašla za paní ředitelkou, která se mě zeptala kam na to chodím a že jestli je to pravda syn k nim už docházet nebude moct. Obrátila jsem se na zřizovatele (obec) též je to zatím v jednání. Paní ředitelka se to dozvěděla a přišla mi vynadat až domů, co si to dovoluji. Přiznám se, že mi došla trpělivost. Zajímá mě jestli bych měla naději na nějaký úspěch, či dovolání kdybych podala stížnost na ČŠI. Prvotní cesta bude přes zřizovatele, pokusíme se o jakousi smírovou dohodu. Předem děkuji za odpověď
Ještě bych chtěla uvést na pravou míru k dotazu s problémem se školkou a paní ředitelkou, že náš syn rozhodně není nesocializovatelný, jen živější a paní učitelku rozčiluje. Nejsme jediní rodiče u kterých se objevil tento vzorec chování u paní ředitelky= nejhorší dítě, nejhorší rodiče, dejte dítě jinam... Většina z nich dalo své dítě do školky ve vedlejší vsi a někteří jsou ochotní se k naší stížnosti připojit

Dobrý den.
Dle § 34 odst. 3 , zák. 561/2004 sb., školského zákona může ředitel školy při přijetí dítěte do MŠ rozhodnout o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.Během těchto "zkušebních 3 měsíců " může být dítěti docházka do MŠ ukončena, důvod ukončení však nesmí dítě diskriminovat. Nadto dle Vámi popsaného jde o zdravotní znevýhodnění dítěte,vyloučení dítěte z MŠ kvůli zdravotnímu znevýhodnění je diskriminace.

Pokud tedy Váš syn byl do mateřské školy již přijat dříve píšete že pře více než rokem,zkušební pobyt proběhl nebo ani nebyl v rozhodnutí o přijetí stanoven ,nevidím důvod proč by měl být z vámi uvedených důvodů, zdravotních důvodů vyloučen.Jednak i případné odmítnutí přijmout do mateřské školy dítě se zdravotním postižením nebo specifickými potřebami představuje přímou diskriminaci v přístupu ke vzdělání z důvodu zdravotního postižení nadto pokud dítě již bylo přijato a bylo by vyloučeno,poté co se u něj projevilo zdravotní postižení, znevýhodnění nebo jen vývojové opoždění ,pak by takový postup vedení dané MŠ byl jednak v rozporu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením,dále v rozporu s Úmluvou o právech dítěte, ale také s ustanoveními školského zákona.Pokud má syn PAS pak by s Vámi školka měla spíše jednat o možnosti přidělení asistenta pedagoga .

Ředitel mateřské školy sice může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte , ale pouze v případech jestliže
a)

se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
b)

zákonný zástupce(nikoli dítě) závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
c)

ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
d)

zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Nemohou však vyloučit dítě jen proto že je vývojově pomalejší,nebo proto že je "živější"nemůže za to,nebo proto ,že se u něj projevilo postižení atp. Pokud má syn PAS,jde o postižení, výchovou v podstatě neovlivnitelné,nadto učitelky se nemají právo popsaným způsobem , vyjadřovat o Vašich výchovných metodách, jejich jednání je přinejmenším neetické.
Takže obhájit si takto zjevně diskriminační rozhodnutí ,kterým by ředitel/ka MŠ vyloučil dítě ze vzdělávání,pouze z důvodu zdravotních či psychických problémů nebo kvůli opožděnému vývoji,no to by bylo pro vedení MŠ více než problematické.Takže nenechte si hocha diskriminovat v přístupu ke vzdělání ,i dítě s postižením nebo jen osobnostními specifiky má právo na vzdělávání v běžném vzdělávacím proudu. Paní ředitelka a její podřízené se pravděpodobně dopouští diskriminace dítěte na základě (z důvodu) zdravotního stavu. Pokud bude u chlapce potvrzena PAS vyhledejte speciálně pedagogické centrum (ideálně takové které se specializuje na PAS). SPC Vám pomůže při komunikaci se školkou, napíše posudek pro získání asistenta pedagoga atd.
Ad chování zaměstnanců MŠ :Ano na Vašem místě bych se obrátila i na českou školní inspekci.Jak vše dopadne, neumím odhadnout,ale žádná škola nemá ráda inspektory na kontrole:) a myslím,že diskriminační chování k dítěti s postižením, by ČŠI mohlo zajímat, neco takového totiž do školství v roce 2015 vskutku nepatří.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.