Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: PPM - cizí prvek

04.11.2015

Dobrý den, chystám se na 5 měsíců pracovně do Velké Británie ( nové zaměstnání u britských zaměstnavatelů, zde v ČR již 3 roky pracuji bez přerušení. Poté se vracím zpět do ČR. Chtěla bych se zeptat?
1. pokud v Anglii otěhotním, bude platit ochranná lhůta? A pokud ano, bude v délce 5 měsíců nebo 180 dní?

2. Pokud tato ochranná lhůta nebude stačit, tj. můj odchod na mateřskou by přišel až po delší době než je ochranná lhůta, jaké jsou další možnosti, jak si zajistit mateřskou? Nechat se zaměstnat v Čechách a na mateřskou odcházet až z tohoto zaměstnání, případně opět v ochranné lhůtě? Existuje nějaké minimální časové omezení ( nutnost odpracovat v tomto novém zaměstnání minimální počet dní před odchodem na mateřskou)?

3. Pokud by nástup do zaměstnání byl spíše symbolický ( ze zdravotních důvodů) a počítalo se s odchodem na nemocenskou např. po týdnu, mohlo by i toto být řešení? Např. měsíc na nemocenské a hned pak nástup na mateřskou?

4. Pokud zaměstnání neseženu, mohu obnovit na měsíc ( méně? ) samostatnou výdělečnou činnost a na mateřskou odcházet z ní?

5. Z jakých výdělků by se mateřská počítala? Jen z ČR, nebo by byl nějakým způsobem zahrnut i výdělek z UK? Děkuji.

Vážená paní,
k Vašim dotazům:
ad 1)
ochranná doba se vztahuje k době trvání nemocenského pojištění v ČR, pokud Váš pracovní poměr skončí v době, kdy nejste těhotná, trvá ochranná lhůta 7 dní, v případě, že pracovní poměr a tedy i účast na nemocenském pojištění skončí v době těhotenství, trvá ochranná doba 180 dní.

ad2) Pro nárok na ppm musíte splnit zákonnou podmínku účasti na nemocenském pojištění, tj. alespoň 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na ppm a trvání účasti na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM nebo alepoň ochranné doby z něj.(na ppm se nastupuje 6 až 8 týdnů před termínem porodu, který stanovil lékař). Pokud byste nesplňovala v době nástupu potřebnou dobu nemocenského pojištění, ale v době nástupu na ppm by trvala účast na nemocenském pojištění, vznikl by Vám nárok na nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Na nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem se nastupuje 6 až 8 týdnů před termínem porodu a lékař ukončuje neschopenku 6 týdnů po porodu. Po té, co byste dobrala PPM nebo nemocenské, vznikl by Vám nárok na rodičovský příspěvek. Pokud Vám nárok pro nesplnění zákonných podmínek na výše uvedené dávky nevznikne, ke dni narození dítěte by Vám vznikl nárok na rodičovský příspěvek
ad 3) vždy pro nárok na PPM musíte splnit podmínky viz bod 2.

ad4)Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) má OSVČ, která splňuje potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění, což je 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM, z toho musí být účast na nemocenském pojištění OSVČ po dobu 180 dnů v období jednoho roku před nástupem na PPM. Nástup na PPM je možný v období od počátku osmého do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Podmínkou nároku na PPM je i skutečnost, že OSVČ osobně nevykonává samostatnou výdělečnou činnost v době pobírání této dávky. Na nemocenské má nárok OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění po dobu třech kalendářních měsíců přede dnem vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Tato musí vzniknout v době účasti na nemocenském pojištění nebo do sedmi dnů od skončení tohoto pojištění. Výše dávky PPM a nemocenského se odvíjí od výše uhrazeného pojistného na nemocenské pojištění v předchozích 12 ti kalendářních měsících před měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, avšak výše měsíčního základu pro výpočet dávky je od ledna 2014 limitována částkou, která odpovídá průměrnému určenému vyměřovacímu základu na naposledy podaném přehledu o příjmech a výdajích, který připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti. Je-li vypočtený průměr nižší než minimální měsíční základ, je měsíční základ roven minimálnímu měsíčnímu základu. Byla-li v kalendářním roce, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, ve kterém se pojistné na NP platí, samostatná výdělečná činnost zahájena (znovuzahájena), lze určený (vypočtený) vyměřovací základ za takový kalendářní rok použít pouze v případě, že činnost byla vykonávána alespoň ve čtyřech kalendářních měsících. Nelze-li určit maximální měsíční základ NP z naposledy podaného přehledu o příjmech a výdajích, rovná se tento polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok.

ad5)Výpočet ppm v ČR.
Do vyměřovacího základu pro výpočet nemocenské dávky se počítá souhrn hrubých příjmů za posledních 12 měsíců, z kterých zaměstnanec/OSVČ odváděl nemocenské pojištění v ČR.
• Denní vyměřovací základ se vypočítá jako podíl vyměřovacího základu a počtu dní v daném období (365, resp. 366 dní).
• Denní vyměřovací základ se dále redukuje podle následujících pravidel: •z částky do 888 CZK se počítá 100 %
•z částky od 888 do 1 331 CZK se počítá 60 %
•z částky od 1 331 do 2 662 CZK se počítá 30 %
•z částky nad 2 662 CZK se už nic nezapočítává

• Peněžitá pomoc na mateřské se počítá z redukce denního vyměřovacího základu ve výši 70 %.
• Peněžitá pomoc na mateřské se poskytuje maximálně na 28 týdnů, popřípadě na 37 týdnů, pokud matka porodila více dětí současně.

Informujte se na zákonné podmínky ppm v UK, je možné, že dle tamní legislativy by Vám mohl vzniknout nárok na dávku tam.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.