Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Porod

05.11.2015

Dobrý den, řešíme takový problém. Máme diagnostikovanou placenta preavia a bohužel plánovaný císařský řez.Rádi bychom ale, aby nám byl umožněn bonding při sekci včetně dotepání. tzv. milking. V cizině to není nic tak neobvyklého, ale u nás je to problém. Všude, kde jsme byli se dohodnout předem, tak řekli, že to není běžné a že toto asi nepůjde, že miminko dostanu k sobě hned, jak to půjde. Ale my chceme bonding hned- pokud tam nebude nic, co by tomu bránilo. Jenže všude se vymlouvají a straší a i když by to slíbili, tak mám pocit, že jen na oko a pak už s tím nic nezmůžeme. Co dělat? Mít porodní přání k sekci a co s informovaným souhlasem? Když podepíšeme, tak už s tím nic nenaděláme a myslíme, že nám nikdo vstříc nevyjde.Dokonce nechtějí ani třetí osobu na sál a to už v tom případě nikdo nepohlídá. Jsme v koncích .

Dobrý den.
Obecné pravidlo článku 5 Úmluvy o biomedicíně stanoví že jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. „Zákrokem“ se rozumí jakýkoliv zásah do tělesné integrity v oblasti péče o zdraví, tedy jakýkoliv úkon na pacientovi, včetně preventivní péče, stanovení diagnózy, léčby, rehabilitace či výzkumu a samozřejmě se toto pravidlo vztahuje i zdravotní péčii o rodičku i o dítě- Úmluva je ratifikovanou mezinárodní smlouvou v oblasti lidských práv a má tedy sílu ústavního zákona .
Tedy i při císařském řezu by mělo být respektováno přání rodičky, pokud si tedy přejete dotepání pupečníku, měl by toto personál respektovat a umožnit je li to technicky možné. Teoreticky by pupečník neměl být přestřižen, pokud si to nepřejete,protože by to mohlo být posuzováno jako zákrok bez souhlasu pacienta / klienta.

Dle § 28 odst. 3 písm e zák. 372/2011 sb. zák. O zdravotních službách má pacient mimo jiné při poskytování zdravotních služeb nárok : na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.
Dále pak podle listiny základních práv a svobod zák. č. 2/1993 sb. má osoba právo dle čl. 10 na to: aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno a dle odst. 2 též platí,že každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.
Takže rodička i její partner mají právo na ochranu soukromého a rodinného života, do kterého patří i porod nového člena rodiny.Tedy v porodnici by Vašemu partnerovi měli umožnit být u porodu a to i u porodu císařským řezem. Měli by Vám umožnit i přítomnost další blízké osoby,pokud jim v tom nebrání opravdu závažné provozní důvody. Že k tomu např." nemají prostory" je sice závažné, nicméně bych se pak ptala, co tedy tato konkrétní porodnice a potažmo její zřizovatel, udělali za posleních 20 let, pro to aby v porodnici potřebný prostor byl? ....

Navíc otci vzniká dle občanského zákoníku (zák.89/2012 sb) hned v okamžiku narození dítětě k narozenému dítěti rodičovská odpovědnost.Novorozenec není majetkem porodnice, patří k rodičům a to k oběma.
Takže odmítnutí přítomnosti otce u porodu ze strany porodnice anebo jeho neúměrné ztížení je dle mého názoru porušením práva na nerušený soukromý a rodinný život. Jelikož je to právo garantované Listinou základních práv a svobod, je rozhodně nadřazeno vnitřnímu řádu porodnice, stejně tak je vnitřnímu řádu porodnice nadřazen i třeba občanský zákoník, zák. 89/2012 sb. z nějž vyplývají práva matky i otce k nově narozenému dítěti.

Právo dítěte na bezprostřední nepřetržitý kontakt s rodiči je zakotveno v Listině základních práv a svobod a rodiče je možné oddělit od dítěte jen na základě rozhodnutí soudu. Navíc na základě Úmluvy o právech dítěte musí být zájem dítěte vždy na prvním místě. Možnost být po narození s rodiči a nebýt samo někde na observačním pokoji lze považovat za „zájem dítěte“. Pokud zdravotníci kontaktu rodičů s dítětem brání, porušují tím záákon, znemožnění nepřetržitého kontaktu rodičů s dítětem by mělo být opravdu opodstatněné např. opravdu nezbytné z hlediska objektivních medicínských důvodů (např. nutnost karantény). Miminko Vám nesmí odnést bez Vašeho souhlasu, pokud je zdravé. Pokud od dítěte rodič odmítne odejít, zdravotníci nemají prostředek, jak rodiče přinutit k odchodu, jelikož jde o jeho právo a právo dítěte. Bude li chtít otec být po porodu s miminkem,zdravotníci to musí respektovat tzn. nesmějí ho tzv. vyhodit. Lze zkusit i cestu přímého odporu, Vy neodsouhlasíte císařský řez pokud Vám neumožní přítomnost partnera,Váš partner odmítne odejít od Vás, následně odmítne odejít od miminka. Totéž třetí osoba- prostě odmítne odejít, dle mého názoru zdravotníci nemohou vyvést z nemocnice někoho,kdo se chová slušně, nic nikomu nedělá a je tam jako doprovod, kterého tam pacient chce mít.
Nicméně než Výše popsanou cestu odporu, bych raději hledala přátelskou porodnici, kde Vám vyhoví bez hádek. Svá přání sepište do podrobného porodního plánu- já měla porodní plán s úředně ověřeným podpisem a divila byste se, jak zafunguje v nemocnici razítko....

Ještě dodám,že sice je pravda,že jste povinna respektovat vnitřní předpisy porodnice během pobytu v porodnici.

Pokud by se však vnitřní předpisy dostaly do rozporu se zákonem nebo nadměrným způsobem zasahovaly do vašich práv jakožto práv rodící ženy, jsou v tomto rozsahu neplatné a není nutné se jimi řídit. Nadto rodící žena má především právo na sebeurčení. Stejně jako má právo odmítnout u svého porodu například přítomnost konkrétních osob, stejně tak má i právo rozhodnout se, koho chce mít u svého porodu. A dodávám, že můžete po sekci odmítnout pobyt na Jip pokud by Vám tento pobyt bránil kontaktu s dítětem,je to Vaše právo a zdravotníci to musí respektovat.
Právní předpisy :

Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Zák. 89/2012 sb. Občanský zákoník
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.