Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Pracovní poměr na dobu určitou

21.10.2015

Dobrý den, moc Vás prosím o informaci...K 31.12.2015 mi končí PP na dobu určitou. PP jsem měla uzavřený na půl roku, opět půl roku a na 1rok (opakovaně PP prodlužován, nyní potřetí). Zajímá mě, jestli by mi měl dát zaměstnavatel nyní smlouvu na dobu neurčitou nebo kolikrát může opakovaně smlouvu prodlužovat? Nejedná se o žádnou sezónní práci. Mylela jsem, že můžou smlouvu prodloužit jen dvakrát a potřetí již na dobu neučitou. V případě, že by smlouvu neprodloužili a skončila by, měla bych nárok na plnou podporu v nezaměstnanosti, ikdyž z důvodu péče o děti mám zkrácenný úvazek na šest hodin denně? A ještě prosím, kdyby mi smlouvu již neprodloužili a šla bych na neschopenku v ochranné lhůte sedmi dnů, měla bych poté nárok na podporu (po skončení nemocenské) a z čeho by se výše podpory počítala (z platu nebo by se snížila, kvůli nemocenské).Co by bylo nejrozumější řešení pro mě? Dnes dali jedné zaměstnankyni výpověď dohodou pro nadbytečnost, ikdyž měla smlouvu na dobu neurčitou,prý nebude jediná, proto bych potřebovala vědět, jak případnou situaci řešit. Moc děkuji za odpověď. S pozdravem Straková

Vážená paní,
zákoník práce umožňuje, aby byl pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednán s tím, že bude uzavřen jen jako dočasný vztah, který po určité době skončí (§39 zákoníku práce). Pracovní poměr může být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřen nejvýše na dobu 3 let, která počíná běžet ode dne vzniku pracovního poměru. Sjednání doby určité může být mezi tímtéž zaměstnavatelem a zaměstnancem opakováno nejvýše dvakrát. Znamená to, že po sjednání prvního pracovního poměru na dobu určitou se pak smluvní strany mohou dohodnout na další určité době trvání pracovního poměru (první opakování) a poté případně ještě na další (druhé opakování). Pro účely posouzení nejvyššího přípustného počtu opakování pracovních poměrů na dobu určitou je třeba za opakování považovat nejen sjednání nového pracovního poměru na dobu určitou, nýbrž i prodloužení doby trvání dosavadního pracovního poměru. Sjednání jiného druhu práce neovlivní počet opakování/prodloužení pracovního poměru.
To znamená, že nejdéle může pracovní poměr trvat devět let – uzavření na tři roky a prodlužuje se dvakrát opět na tři roky. V případě, že je uzavřen pracovní poměr na půl roku, pak prodloužení o půl roku a prodloužení o rok, pak pracovní poměr bude trvat maximálně dva roky na dobu určitou a nyní je zaměstnavatel povinen uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou.

Výše uvedené omezení doby určité se zákoníku práce neuplatní, pokud budou současně splněny následující podmínky:

u zaměstnavatele jsou dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou,
postup zaměstnavatele bude těmto důvodům přiměřený, a
zaměstnavatel uzavře písemnou dohodu s odborovou organizací nebo
pokud u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí, vydá vnitřní předpis, který blíže vymezí tyto důvody
a dále upraví pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou, upraví okruh zaměstnanců, kterých se bude jiný postup týkat, a nakonec také uvede dobu, na kterou se dohoda uzavírá nebo vnitřní předpis vydává.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti Vám vznikne, i když máte zkrácený úvazek.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
• v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění;
• požádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti;
Formulář žádosti o podporu v nezaměstnanosti lze vyhledat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana
K žádosti se přikládají další dokumenty - evidenční list důchodového pojištění, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, rodný list dětí apod.
Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.– 2. měsíc ve výši 65 %, 3.– 4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti
Zaměstnanci, kteří ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, mají nárok na sníženou podporu v nezaměstnanosti, tj. 45 % průměrného čistého měsíčního výdělku z posledního zaměstnání. Uvedené se netýká případů, kdy zaměstnanec ukončí pracovní poměr z vážného důvodu. Vážným důvodem může být:
• organizační důvody na straně zaměstnavatele;
• nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let;
• nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby;
• docházka dítěte do předškolního zařízení;
• povinná školní docházka dítěte;
• místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera;
• zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání;
• vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské;
• důvody hodné zvláštního zřetele, kterými mohou být i šikana na pracovišti, mobbing a podobně.
Vážné důvody musí uchazeč úřadu práce hodnověrně prokázat. Vážný důvod se zpravidla zjišťuje z obsahu výpovědi, dohody či potvrzení o zaměstnání. Posuzování probíhá v rámci správního řízení na základě zjištěných a prokázaných skutečností.
Vážený důvodem může být i přestěhováním a tuto skutečnost je třeba též úřadu práce sdělit. Dále je třeba, abyste se zaevidovala do tří pracovních dnů od skončení zaměstnání, protože pokud byste se zaevidovala později, bylo by vaší poslední činností péče o dítě do čtyř let a podpora by náležela minimální.
Ve Vašem případě, pokud byste nastoupila dočasnou pracovní neschopnost, by se podpora v nezaměstnanosti vypočítávala z Vašeho výdělku.
Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 434/2004 Sb., o zaměstnanosti
Informace
Call centrum služeb zaměstnanosti MPSV je k dispozici pro případ rady při zprostředkování zaměstnání, evidence na Úřadu práce, při vyplácení podpory v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci.
Provozní doba: od pondělí do pátku od 8.00 do 20.00 hodin, tel. 844 844 803. Za hovor z pevné sítě zaplatí volající 1,53 Kč/min. vč. DPH. Cena hovoru z mobilní sítě činí 4,50 Kč/min. vč. DPH.
E-mail: callcentrum@mpsv.cz, kontaktni.centrum@mpsv.cz
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.