Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výživné

26.10.2015

Dobrý den,

čekám dítě, teď už s bývalým partnerem, který je v insolvenci. Nejdříve mi sám navrhl, že mi bude přispívat na výbavičku dítěte, a po narození dítěte, že mi bude platit výživné ve výši 2000 Kč. Bohužel tuto ústní dohodu nedodržel a celou výbavičku musím kupovat sama. Bývalý přítel se mi teď vysmívá, že když půjdu k soudu, že na to doplatím, protože je v insolvenci a bude platit nejmenší možnou částkou na výživném. Je to pravda? Přece dítě nemůže doplácet na dluhy svého otce. A je možné i přes to, že je v insolvenci zpětně požadovat polovinu nákladů za výbavičku? Dále by mě zajímalo, zda když odmítne být zapsán v rodným listě dítěte jako otec, jestli mám nějakou možnost se bránit, a nechat ho tam zapsat? Děkuji

Dobrý den,
určení otcovství je možné pouze dvěma způsoby. Buď souhlasným prohlášením rodičů před soudem nebo matričním úřadem a nebo na základě žaloby na určení otcovství. Soud zpravidla nařídí znalecký posudek testováním DNA a tím se otcovství jednoznačně potvrdí. Soud s určením otcovství bude řešit také otázku výživného. Výbavička dítěte je nárokem výživného nelze to považovat za nárok neprovdané matky na náklady související s těhotenstvím a porodem. Při stanovení výše výživného bude soud postupovat v souladu se zákonnou zásadou, že dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Pokud je tedy otec v insolvenci, je pravděpodobné, že bude výživné přiměřeně k tomu nízké. Nejprve je tedy nutno mít určeno výživné.
Pohledávky z titulu dlužného výživného se v insolvenčním řízení neuplatňují u insolvenčního soudu přihláškou pohledávky tak jako běžné pohledávky věřitelů. Uplatňují se písemně u osoby s dispozičním oprávněním. Osobou s dispozičním oprávněním může být v závislosti na způsobu řešení úpadku dlužníka a fázi insolvenčního řízení buď insolvenční správce nebo dlužník. V době od prohlášení konkursu na majetek dlužníka je osobou s dispozičním oprávněním insolvenční správce, v době od povolení oddlužení pak dlužník. Když má dispoziční oprávnění dlužník, rodič musí vyrozumět o pohledávce na výživné také insolvenčního správce. Rodič musí doložit svůj nárok příslušnými listinami, zejména rozhodnutím soudu o výživném, uvést výši dlužného výživného a období, za které dluh vznikl a další rozhodné skutečnosti. Současně je vhodné sdělit insolvenčnímu správci bankovní spojení, na něž má být výživné plněno. Pokud není výživné hrazeno, lze se domáhat jeho úhrady žalobou.
Pohledávka rodiče jako věřitele z titulu výživného je pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Hradí se přednostně.
Související právní předpisy:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.