Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: změna příjmení dítěte

24.10.2015

Dobrý den,
Chtěla jsem Vás poprosit o radu.
Chtěla bych podat žádost k soudu ohledně udělení souhlasu za otce ohledně změny příjmení své dcery-5 let (biologický otec už 4 roky neplatí výživné a ani nejeví žádný zájem), jelikož jsem vdaná a naše další dvě děti(4 a 10 let) mají již mé nové příjmení.
Dcera je svěřena od roku 2011 do mé péče.
Ale nevím jak taková žádost má vypadat . Mohli by jste mi prosím poradit, jak takovou žádost sepsat, aby tam bylo vše co má být? Nebo za kým mám zajít?

Děkuji za Váš čas.

S pozdravem

Dobrý den,
podle zákona o matrikách je při žádosti o změnu příjmení dítěte zapotřebí souhlas druhého rodiče dítěte. Souhlas druhého rodiče může být za určitých okolností nahrazen rozhodnutím soudu. Soud ale rozhodne o změně příjmení bez souhlasu druhého rodiče pouze v případě, že se jedná o příjmení směšné, hanlivé, nebo pokud jsou pro změnu příjmení vážné důvody. Vážným důvodem by mohlo být například to, že otec nejeví o dítě dlouhodobě opravdový zájem, neplatí řádně výživné nebo by dítěti či jeho matce v minulosti ubližoval (bití, týrání apod.). V případě, který popisujete, by to určitou šanci mohlo mít, mohlo by se argumentovat i tím, že dítě špatně snáší fakt, že nese odlišné příjmení od své současné rodiny a se svým biologickým otcem se dlouhodobě nestýká.
Nedohodnou-li se rodiče o podstatných věcech při výkonu rodičovské zodpovědnosti, rozhodne soud.

Posílám vzor , který je nutno upravit dle osobní situace...

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště)

navrhovatelka:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o udělení souhlasu k podání žádosti o změnu příjmení nezletilého …, nar. …

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Dne … jsem uzavřela manželství s … . Z tohoto manželství se dne … narodil nezletilý … . Naše manželství bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne … . Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, byl nezletilý … svěřen pro dobu po rozvodu manželství rodičů nezletilého do mé výchovy a otci bylo stanoveno výživné ve výši … Kč měsíčně.

Důkazy:
- rodným listem nezletilého …,
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci

II.

Dne … jsem uzavřela druhé manželství s …, ze kterého se dne … narodil nezletilý … . Můj současný manžel má k oběma dětem velmi pěkný vztah a nezletilému … v plné míře nahrazuje otce, jenž se o syna téměř nezajímá. Výše uvedený vztah mezi nezletilým a mým současným mužem je vzájemný, nezletilý jej má rád a respektuje jej jako svého otce, neboť svého skutečného otce téměř nezná. Nezletilý sám požádal mého současného manžela, aby mu mohl říkat tatínku. Po mém druhém provdání a změně mého příjmení, a zejména po narození mého druhého dítěte, pociťuje nezletilý … odlišnosti svého příjmení od mého a zejména od příjmení svého bratra, které by se mohly stupňovat zejména s ohledem na jeho očekávaný nástup do základní školy. Otce nezletilého … jsem proto požádala o souhlas k podání žádosti o změnu příjmení nezletilého … na příjmení **…**. Otec nezletilého však se změnou nesouhlasí. Domnívám se, že je v zájmu nezletilého …, aby nesl příjmení ** …** jako členové jeho nové rodiny. Jsem přesvědčena, že společné příjmení přispěje u nezletilého k pocitu naprosté sounáležitosti s celou jeho novou rodinou. Vlastní otec o syna jeví zájem zcela minimální, platí pouze soudem stanovené výživné, možnosti styku s nezletilým nevyužívá.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- oddacím listem navrhovatelky
- rodným listem nezletilého …

III.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem proto navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Soud uděluje souhlas matce nezletilého …, narozeného …, aby za otce nezletilého podala žádost o změnu příjmení nezletilého … na příjmení ** …** .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatelky

Právní úprava:
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.