Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: přídavek na dítě

15.10.2015

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli budu mít nárok na nějaké dávky (konkrétně na přídavky na dítě).. má měs.čistá mzda je cca 15500,- ale všude v kalkulačkách co jsem si spočítala, na tyto dávky nemám žádný nárok, přitom ale až budu na mateřské, nebudu mít přece tolik ale třeba jen mateřskou 7800,- .. jak se to tedy počítá?

děkuji za Váš čas a odpověď.

Vážená paní,
2.Systém státní sociální podpory (SSP), jehož jsou přídavky na dítě součástí, je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
3.Nárok na přídavek na dítě má •pouze fyzická osoba a s ní společně posuzované osoby, které jsou hlášeny k trvalému pobytu na území České republiky,
•občané Evropské unie, krytí nařízením EP a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009 nebo nařízením Rady (ES) č. 1408/71 a 1612/68,
•podrobná úprava je uvedena v § 3 zákona SSP.
U cizince se za trvalý pobyt na území České republiky považuje pobyt po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu. Do doby 365 dnů pobytu na území České republiky se nezapočítává doba, kdy je osoba žadatelem o udělení azylu ubytovaným v pobytovém středisku Ministerstva vnitra. Od roku 2008 dávky státní sociální podpory náleží rovněž dalším, v zákoně o SSP uvedeným osobám, které nemají na území České republiky trvalý pobyt.
4.Rodina a nezaopatřené dítě
Systém SSP chápe rodinu jako soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti. Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let - podrobná úprava viz § 11 zákona SSP.
5.Posuzování nároků na přídavky na dítě •Při posuzování nároků na přídavky na dítě se netestuje majetek rodiny, pouze příjmy.
•Základem pro stanovení nároku a výši přídavků na dítě včetně určení hranice příjmů osoby či rodiny je životní minimum.
•Rodina může kromě přídavku na dítě pobírat více dávek SSP souběžně.
•Příjmy rozhodné pro nárok na přídavek na dítě zahrnují především příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a dále dávky nemocenského a důchodového zabezpečení a podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci včetně obdobných příjmů z ciziny. Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. "čisté" příjmy, tj. příjmy po odpočtu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a po odpočtu daně z příjmu, příp. výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení podle zákona o daních z příjmů. Do příjmů se nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely stanovení rozhodného příjmu osobou společně posuzovanou. Taxativní výčet rozhodných příjmů je uveden v § 5 zákona o SSP.

6.Vyplácení přídavků na dítě •nejvýhodnějším způsobem vyplácení přídavků na dítě je bezhotovostní vyplácení prostřednictvím účtu u některé z bank,
•přídavky na dítě se vyplácejí rovněž v hotovosti prostřednictvím peněžní poukázky,
•nárok na výplatu přídavku na dítě zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který přídavek na dítě náleží.

7.Žádosti o poskytování přídavků na dítě •Žádost o přídavek na dítě se podává na formuláři předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí - formulář ke stažení zde.
•Žádosti vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce dle místa trvalého pobytu osoby, která uplatňuje svůj nárok na dávky.
•Pro žadatele bydlící na území hlavního města Prahy je příslušným Úřad práce hlavního města Prahy.
•Odvolacím místem proti rozhodnutí příslušných úřadů jsou krajské úřady, v Praze Magistrát hlavního města Prahy.
•Adresy, telefony a úřední hodiny jednotlivých pracovišť naleznete na této stránce.

Rozhodným příjmem je úhrn všech započitatelných příjmů za rozhodné období, přepočítaný na jeden měsíc.

Za příjem je považována velká skupina příjmů, jejichž taxativní výčet je uveden v § 5 zákona o SSP. Za příjem nejsou považována stipendia.

Rozhodným obdobím, za které se počítají příjmy je u přídavku na dítě kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, podání žádosti.

Kalendářní rok pro podání žádosti Přídavku na dítě začíná vždy 1.10. daného roku a končí 30.9 roku příštího. Z t

Nezapomínejte také započítat příjem společně posuzovaných osob (viz výše).
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.