Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zrušení trvalého pobytu

11.10.2015

Dobrý den,
zatím stále mám v pěstounské péči chlapce, který je zletilý.Před pár dny se odstěhoval do jakési komunity drogově závislých. Nevím, zda pokračuje ve studiu, nekomunikuje s námi.
Trvalé bydliště má ale stále u nás.
Mám obavy, že kdyby si vzal jakoukoliv půjčku a neplatil, že toto by bylo vymáháno od nás, nebo by ohrozil naši domácnost exekucí.
Pěstounku budu teď rušit, ale co s tím bydlištěm a případnými dluhy?
Děkuji.

Dobrý den.
Exekutor může rozumně předpokládat, že se dlužník zdržuje v místě svého trvalého pobytu, a má proto (může mít) na takovém místě uloženy své věci.
Při své návštěvě exekutor může:
- prohlédnout byt, který povinný pravděpodobně užívá, jakož i jiné prostory (nikoliv však povinným neužívaný byt jiné osoby), kde má (může mít) povinný umístěny své věci,
- provést osobní prohlídku povinného,
- v bytě povinného provést soupis věcí, které chce postihnout, a ty případně odvézt (viz dále).
Soupis lze provést pouze v bytě povinného, jímž může být také byt jiné osoby, ovšem pouze za podmínky, že jej povinný fakticky užívá, a právě proto lze předpokládat, že v něm má umístěny své věci. Je na soudním exekutorovi, aby doložil, že jde o byt povinného. Jinak lze sepsat pouze ty věci povinného, které osoba užívající byt exekutorovi sama dobrovolně vydá.
Exekutor si může zjednat přístup do bytu povinného (včetně odvrtání zámku) pouze při nesoučinnosti povinného (jde-li o „jeho“ byt) nebo třetí osoby, má-li povinný v „jejím“ bytě (domě) „své“ místnosti. Pokud soudní exekutor není s to doložit, že třetí osoba nebo povinný odmítli splnit svou povinnost podle ustanovení § 325b odst. 1 a 2 občanského soudního řádu20, není oprávněn do bytu (domu) násilně vstoupit.
Exekutor v bytě povinného nesmí sepsat věci, u kterých je na místě nepochybně prokázáno, že nepatří povinnému. Pro případ sporu (pochybností) věci sepíše, označeného vlastníka věci písemně vyrozumí o provedení soupisu a poučí ho o právu podat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu (viz dále).
Sepsané věci exekutor zásadně ponechá na místě - pouze je označí. Věci zajistí (odveze) jen tehdy, bude-li to účelné vzhledem k výši vymáhané pohledávky, místu, kde se věci nacházejí, informacím o osobě povinného, a zejména když hrozí, že do případné dražby dojde ke znehodnocení věcí či jejich přemístění. Za žádných okolností nesmí exekutor (jeho vykonavatelé) využívat pohrůžku okamžitým odvozem věcí (zvláště těch, k nimž osoba odlišná od povinného uplatnila vlastnické právo) k vynucování „dobrovolného“ plnění za povinného. Pokud se snad setkáte s výzvou exekutora (jeho vykonavatele), abyste dluh za povinného zaplatili, jinak zabaví (odveze) Vaše věci a Vy se budete muset bránit (návrhem na vyškrtnutí věcí ze soupisu, vylučovací žalobou - viz dále), podejte okamžitě stížnost k orgánům dohledu (viz výše). Dluh samozřejmě můžete za povinného uhradit, pokud tak chcete učinit ze své vůle. V takovém případě můžete následně na povinném žádat náhradu z důvodu takzvaného bezdůvodného obohacení.

Jakmile zrušíte pěstounskou péči, pak už bude jednodušší zrušit údaj o trvalém pobytu.

Ano, zrušit někomu trvalé bydliště je možné. Nejjednodušší cestou je, že se dotyčná osoba dostaví na úřad a potvrdí svůj souhlas se zrušením trvalého pobytu.

Pokud se tak však nestane, musí být splněny tři základní podmínky:

• 1. Máte užívací právo k bytu - nájemní smlouva, osobní vlastnictví, právo vyplývající z věcného břemene.

• 2. Osoba, které chcete trvalý pobyt zrušit, užívací právo nemá – nemá ani odvozené užívací právo (pěstounská péče byla zrušena).

• 3. Osoba, které chcete trvalý pobyt zrušit, v bytě skutečně nežije – hoch byt opustil, nevíte, kde se zdržuje a v bytě nemá žádné věci. Údajně se zdržuje v komunitě drogově závislých a obáváte se dluhů a exekuce.

Právní předpisy:
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

Předpisy upravující exekuční řízení
Zákon č. 120/2001 Sb. - exekuční řád

Vyhláška č. 329/2008 Sb. - o centrální evidenci exekucí
Vyhláška č. 330/2001 Sb. - o odměně a náhradách soudního exekutora
Zákon č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád

Vyhláška č. 37/1992 Sb. - o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy
Vyhláška č. 418/2001 Sb. - o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

Zákon č. 119/2001 Sb. - kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
Zákon č. 292/2013 Sb. - zákon o zvláštních řízeních soudních

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.