Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na rodičovský příspěvek

13.10.2015

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli mám nárok na rodičovský příspěvek, jestli že jsem Slovenka,bydlím v ČR 13 let, stejnou dobu tady pracuji, ale nemám v ČR trvalý pobyt. Otec dítěte je Čech. Děkuji pěkně.

Dobrý den,

rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory a zákon č. 117/1995
Sb. stanoví, že:

 

§ 3

 Okruh oprávněných osob

 (1) Dávky státní sociální podpory náleží při splnění dále stanovených
podmínek pouze fyzické osobě (dále jen "osoba"), jestliže osoba a osoby
společně s ní posuzované
 a) jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu podle zvláštního
právního předpisu, jde-li o státní občany České republiky, nebo
 b) mají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního
předpisu, jde-li o cizince,
podmínkou je, že mají na území České republiky bydliště.

 (2) Dávky státní sociální podpory dále náleží podle odstavce 1 i v případě,
kdy osoba a osoby společně s ní posuzované nemají na území České republiky
trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu, pokud jsou
 a) cizinci hlášenými na území České republiky k pobytu podle zvláštního
právního předpisu, s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany
ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra, a to ode dne, kterým
uplynulo 365 dnů ode dne hlášení,
 b) cizinci narozenými na území České republiky a hlášenými na území České
republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou žadatelů o
udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva
vnitra, do 1 roku jejich věku,
 c) nezletilými cizinci svěřenými na území České republiky do péče
nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče,
 d) cizinci, kteří jsou držiteli povolení k trvalému pobytu s přiznaným
právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na
území jiného členského státu Evropské unie a bylo jim vydáno povolení k
dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního
předpisu,
 e) rodinnými příslušníky cizince uvedeného v písmenu d), kterým bylo vydáno
povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního
právního předpisu,
 f) cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území
České republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního
předpisu,
 g) cizinci, kterým byla udělena doplňková ochrana,
 h) cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území
České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci
podle zvláštního právního předpisu,
i) cizinci, kterým byla vydána zaměstnanecká karta podle zvláštního právního
předpisu,
j) cizinci zaměstnanými na území České republiky nebo cizinci, kteří již
byli zaměstnaní na území České republiky alespoň po dobu 6 měsíců a jsou v
evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud jim bylo vydáno povolení k
dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního
předpisu,
k) rodinnými příslušníky cizinců uvedených v písmenech f), h), i) a j),
pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České
republiky podle zvláštního právního předpisu,
l) osobami, jejichž nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské
unie nebo osobami zaměstnanými, samostatně výdělečně činnými, osobami
ponechávajícími si takové postavení a jejich rodinnými příslušníky majícími
právo na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie,podmínkou je, že mají
na území České republiky bydliště. Podmínka bydliště se neuplatní u osob
uvedených v písmenu.

(3) Co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi.

(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí může v odůvodněných případech
prominout podmínku trvalého pobytu.

 

Pokud by existovala možnost, že by se Váš status v ČR nedal aplikovat ani na
jedinou z těchto výjimek a nebo, pokud byste si celou administrativu chtěli
zjednodušit, tak je dobré vědět, že nárok na rodičovský příspěvek má
samozřejmě také otec dítěte, takže o něj může zažádat on. Nemusí však nijak
přerušovat svou práci, protože osobní péči o dítě může nahradit péči jiné
způsobilé osoby, tedy ve Vašem případě matkou dítěte. Podle mého názoru by
bylo nejlepší zajít osobně na místně příslušný úřad práce a tam takovouto
specifickou situaci vyřešit a nechat si poradit.

 

Související právní předpis:

Zákon č. 117/1995 Sb.,  o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.