Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Povolení uzavření manželství

30.09.2015

Dobrý den kde sehnat formulář na splnoletnění k soudu děkuji za info

Dobrý den.
Navazuji na moji předchozí odpověď.
Podle občanského soudního řádu rozhoduje o povolení uzavřít manželství soud na návrh toho, který hodlá manželství uzavřít, tedy v tomto případě na Váš syn. Účastníky tohoto řízení by byli, kromě syna, také jeho zákonní zástupci – vy - rodiče. Před rozhodnutím je třeba vyslechnout toho, kdo hodlá uzavřít manželství, v nepřítomnosti jiných osob o tom, zda skutečně chce vstoupit do manželství, a vyslechnout i toho, s kým má být manželství uzavřeno (ten pak musí být také přesně označen v rozsudku).
Návrh na povolení uzavřít manželství je třeba podat k okresnímu soudu, v jehož obvodu má navrhovatel (tedy nezletilá osoba, která chce uzavřít manželství) bydliště. Návrh musí obsahovat jeho jméno, příjmení a bydliště, tytéž údaje o rodičích jako zákonných zástupcích a o osobě, se kterou má být sňatek uzavřen. Musí v něm být uvedeny všechny důležité skutečnosti (vše co by mohlo pomoci soudu rozhodnout o povolení, např. těhotenství, společné soužití partnerů,...) a musí být datován a podepsán navrhovatelem. Podání je možné učinit také ústně do protokolu (§ 42 občanského soudního řádu). Tento způsob podání pomáhá zajistit, aby návrh obsahoval všechny předepsané náležitosti (je však možné, že za tento úkon bude požadován poplatek, řízení o povolení uzavřít manželství je jinak poplatků zbaveno). Podání do protokolu je možné provést u kteréhokoli okresního soudu, ten jej bez průtahů předá soudu, který je příslušný k řešení dané věci.

Dále uvedený vzor návrhu k soudu je třeba upravit podle Vašich podmínek.
Okresnímu soudu v Náchodě
Palachova 1303
547 29 Náchod

Nikola Jelimanová, narozena 8. 9. 1996,
bytem Zelená 28, 547 01 Náchod
Rodiče: ………….

Věc: Návrh na povolení uzavřít manželství

Jsem studentkou 2. ročníku Obchodní akademie v Náchodě. Bydlím spolu s mými rodiči v bytě 2+1, který rodiče vlastní. V září 2013 mi bylo 17 let, což prokazuje ověřená kopie občanského průkazu přiložená k tomuto návrhu.
Už od svých 15 let chodím s Jaroslavem Tětivou, narozeným 1. 1. 1993, bytem Modrá 25, 547 01 Náchod, náš vztah je trvalý a po všech stránkách harmonický. Nyní jsem v pátém měsíci těhotenství, tudíž bychom chtěli s partnerem uzavřít sňatek, aby se dítě narodilo do manželství.
Důkaz: výslechem účastníků

Partner má stálou práci, jeho i moji rodiče mě maximálně podporují, a proto žádám, aby byl vydán tento
r o z s u d e k :

Povoluje se, aby Nikola Jelimanová, narozena 8. 9. 1996 v Náchodě, bytem Zelená 28, 547 01 Náchod, dcera Tomáše Jelimana a Hany Jelimanové, rozené Bohuslavové, uzavřela manželství s Jaroslavem Tětivou, narozeným 1. 1. 1993, bytem Modrá 25, 547 01 Náchod, synem Jana Tětivy a Hany Jelimanové, rozené Bohuslavové.

V Náchodě 6. 4. 2013
Nikola Jelimanová

Podotýkám, že pro laika jsou tyto záležitosti složité, proto doporučuji využít možnosti a podat návrh u soudu ústně do protokolu.

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.