Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Určení otcovství

15.09.2015

Dobrý den, ráda bych se zeptala: Já sama mám spokojený vztah s partnerem a čekáme spolu druhé miminko, naproti nám je naše moje kamarádka. Udělala v opilosti jednu hloupost, jeden týden měla poměr s jedním a za 14 dní s druhým mužem. K její smůle přišla do jiného stavu a když se jí ted malej narodil, požádala oba možné otce o testy DNA na které si našetřila, jelikož to chtěla vyřešit v klidu. Bohužel oba se jí vysmáli. Chtěla bych jí pomoct. Jak se žádá soudně o určení otcovství, když v tom figurují dva otcové a ani jeden nechce podstoupit test DNA aby se vyhl placení alimentů? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
v prvé řadě je vhodné se obrátit na orgán sociálně-právní ochrany dětí, který by měl poskytnout odpovídající sociálně-právní poradenství a součinnost se sepsáním příslušného návrhu na soud (žaloby). Je možné kontaktovat též bezplatnou občanskou poradnu. V každém případě lze doporučit konzultaci s odborníkem z řad advokátů se specializací na rodinné právo. Je třeba podat žalobu na určení otcovství proti jednomu (nejlépe pravděpodobnějšímu) z domnělých otců, pak řešit případně druhého. Domáhat se povinnosti podrobit se testům DNA je možné pouze v rámci soudního řízení o určení (popřípadě popření) otcovství. Jedině soud může uložit účastníkovi řízení, popřípadě i někomu jinému, dostavit se k soudem ustanovenému znalci z oboru zdravotnictví – genetika a podrobit se testům DNA. V případě nesplnění této povinnosti může být soudem uložena pořádková pokuta do výše 50.000,- Kč. Pokud se předvolaný bez omluvy nedostaví ke znalci, může být také předveden Policií České republiky, jestliže soud o možnosti předvedení předvolaného poučil.
Nicméně je v každém případě nutno uvědomit si také druhou stranu mince. Za určením otcovství není možno vidět jen výživné, ale také fakt, že matka dítěte s takovým člověkem navždycky spojí svůj život. Otec dítěte bude mít zcela stejná práva o dítěti rozhodovat, na podstatných záležitostech se budou muset rodiče dohodnout. Spolu s určením otcovství bude soud rozhodovat o svěření dítěte do péče jednomu z rodičů nebo případě do střídavé výchovy oběma a nelze předem počítat s tím, že bude dítě svěřeno výhradně matce nebo alespoň, že se svěření matce nemůže časem změnit například právě na střídavou výchovu. Pokud bude dítě svěřeno matce, bude otci určena nějaká forma styku, nejprve možná za přítomnosti matky, pak může být styk rozšířen i na několik dní. Nicméně zdaleka to neznamená, že bych si myslela, že k určení otcovství nemá dojít, jen je třeba vědět všechny skutečnosti.
Otázka, zda nechat zapsat otce do rodného listu má několik rovin, minimálně se dá rozdělit na rovinu právní a rovinu morální. Zcela určitě se dítě bude časem ptát po otci (pokud bude mít tuto kolonku v rodném listě nevyplněnou) a matka to bude muset vysvětlovat. Dítě i otec dítěte, který se o dítěti časem dozví, se mohou domáhat určení otcovství, a to kdykoliv !!!
Pokud jde o otázku, zda je to výhodné či nikoliv, tak to je průřez mnoha zákony a pravidly morálky. Dítě bude mít v kolonce otec napsáno „neurčen“ , přijde o výživné od otce a matka bude muset tento příjem, který je příjmem dítěte, nějak fakticky nahradit, přijdete i o případný příspěvek otce dítěte spojený se slehnutím (pořízením výbavy, porodem aj.) a ještě dítěti budete muset vysvětlovat, proč nemá otce, babičku, dědečka a další příbuzné z otcovy strany. S týmž problémem se pak ve společnosti bude potýkat i dítě. Navíc hrozí, že dítě bude jednou pátrat po otci a podá žalobu na jeho určení a nebo si otec vzpomene, že by mohl mít dítě a podá žalobu na určení otcovství. Proti tomu se nemůžet nijak bránit. Dítě pak nemůže případně dědit po svém otci.

Z druhé strany se nemusí s nikým dohadovat o jménu dítěte, o způsobu výchovy a dalších záležitostech, protože budete mít plnou rodičovskou zodpovědnost.

Zároveň matka,která otce neuvede porušuje právo dítěte na otce, jeho rodinu a jejich péči o dítě. Dítě má teoreticky dle Úmluvy o právech dítěte, která je jen stěží právně vymahatelná, právo dle čl. 7 a 8 na to, znát oba své rodiče a právo na to, aby něj pečovali. Nicméně je to vymahatelné jen u soudu pro lidská práva a v praxi je to tak, že když je známa alespoň matka, tak se to příliš neřeší.

Dostane se pravděpodobně do problémů při případné žádosti o nějaké sociální dávky. Vyživovací funkce státu musí samozřejmě nastoupit až po té, co jsou vyčerpány všechny jiné možnosti. Jestliže nebylo otcovství k dítěti určeno, může orgán pomoci v hmotné nouzi na matce požadovat, aby proti muži, který může být otcem dítěte podala návrh k soudu na určení otcovství a následně na něm uplatňovala nároky na výživné. Pokud nepodnikne příslušné úkony k uplatnění výše uvedených nároků vůči otci dítěte, stanoví zákon bohužel předpoklad, že se matka nadále nepovažuje za osobu v hmotné nouzi.
Orgán pomoci v hmotné nouzi může v této věci požádat o součinnost také pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí s tím, aby s matkou projednali uplatnění nároků vůči otci dítěte. Nejde totiž jen o práva Vaše ale také o právo dítěte na otce a s tím spojená práva.
Uplatnění nároků a pohledávek příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi nevyžaduje v případech, kdy je zřejmé, že jejich uplatnění by nebylo úměrné zisku z něj plynoucímu, nebo pokud nepovažuje za možné je po osobě spravedlivě žádat.
Jestliže matka samoživitelka požádá o dávky hmotné nouze a u dítěte není uveden otec, je odkázána na oddělení sociálně právní ochranu dětí (OSPOD), které vydá stanovisko, zda neuvedení otce je důvodné či nikoli. Je-li neuvedení otce důvodné, po žadatelce se kromě dalších náležitostí (doložení příjmů, nákladů na bydlení .......) nic nepožaduje.
Dospěje-li OSPOD, že neuvedení otce důvodné není (záleží na posouzení konkrétních důvodů), potom se krátí nějakým procentem částka životního minima matky (cca 20% odpovídající 200 - 250,-Kč). Vyjde-li i po tomto zkrácení nárok na dávku, je tato po dobu 6 měsíců vyplácena. Žadatelka je zároveň vyzvána, aby uplatnila výživné na otci (v případě neplacení přiznaného výživného, exekuci). Jestliže zmíněné neuplatní, dávka je po 6 měsících odejmuta. Orgán pomoci v hmotné nouzi se většinou snaží žadatelkám vyhovět, musí však zkoumat, zda ustanovení zákona byla naplněna, pokud nedojde v šestiměsíční lhůtě k řádnému uplatnění nároků a pohledávek, má se za to, že osoba, není v hmotné nouzi, protože prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním.
Z výše uvedeného vyplývá, že úřad Vás v souladu se zákonem nutí otce do rodného listu uvést a vymáhat po něm plnění jeho vyživovací povinnosti, udělat to musí. Důvody, pro které to obojí odmítá musí uvést takové, aby byly uznány za oprávněné a pochopitelné. Je jasné, že když bude uvěřitelně tvrdit, že otce svého dítěte nezná a neví, kdo to je, že nikoho uvést nejde, tak mohou být takové důvody uznány.
Související právní předpis:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.