Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

13.09.2015

Dobry den,
od 1.6.2015 jsem OSVČ. 20.6.2015 jsem zjistila,ze jsem v jiném stavu. Nyní chci živnost pozastavit od 1.10.2015 a jít na rizikové na neschopenku.
Platím si od července každy měsíc částku 299,- pojištěni a bylo mi řečeno,ze od 25.9.2015 mam nárok na vyplacení nemocenské.
Rada bych se ujistila zda nárok opravdu mam ,popr. mam-li nárok na porodné a jaká je výše rodičovského příspěvku.
Živnost hodlám na jaře 2016 obnovit (sezonní záležitost ),tak jak to pak funguje,kdyz budu na mateřské? Platím nadále soc. a zdravotní v plné výši ?

Velmi děkuji za vaše odpovědi.
S přátelským pozdravem ,

Vážená paní,

vzhledem k tomu, že neuvádíte, od kdy (datum) jste účastna na nemocenském pojištění jako OSVČ, nemohu Vám tuto informaci přesně sdělit, platí však obecně, že OSVČ pro získání nároku na nemocenské musí být účastna dobrovolného nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Po dobu dočasné pracovní neschopnosti není třeba přerušovat podnikání. Po dobu nároku nemocenských dávek nejste povinna odvádět povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Po dobu těchto dávek není možné osobně vykonávat podnikání. Jinak je tomu u rodičovského příspěvku, kdy se podnikání stane vedlejší a nebudete povinna odvádět minimální odvody - na zdravotní pojištění se odvádí jen pojistné ze skutečných příjmů, resp. z vyměřovacího základu a na sociální pojištění dokonce až od určité výše vyměřovacího základu - za kalendářní rok 2015 částku 63 865 Kč, popř. částky snížené o částku 5 323 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší SVČ – pro rok 2015.

Základní podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. U OSVČ je další podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství účast na nemocenském pojištění jako OSVČ po dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby.

U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů).

Nemám dostatek informací, abych Vám mohla sdělit, zda Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství vznikne nebo ne.
Doporučuji se obrátit na call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění na telefonním čísle 840 406 040.
S obecnými dotazy se lze obrátit i na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Potřebné a pravidelně aktualizované informace lze rovněž nalézt na internetových adresách MPSV a ČSSZ – www.mpsv.cz, www.cssz.cz

S posuzováním nároku na jednotlivé sociální dávky je to u OSVČ trochu složitější než u běžných zaměstnanců. Zatímco u zaměstnanců se posuzují reálné příjmy v daném období, u OSVČ záleží, jestli tuto činnost vykonává jako hlavní nebo jako vedlejší činnost. Předpokládám, že Váš přítel činnost vykonává jako hlavní.
Pokud se týká porodného, pak rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí před narozením dítěte, jak správně uvádíte. Narodí-li se v listopadu, jedná se o období červenec - září 2015.
U OSVČ se pak průměrný příjem stanoví tak že za příjem u OSVČ podle § 5 odst. 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře se považuje pro účely tohoto zákona, s výjimkou osob, které vykonávají činnost, která se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, měsíčně nejméně částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok. Používá se tzv.„fiktivní příjem“. Pro rok 2015 činí průměrná měsíční mzda 26 611 Kč, 50 % z této částky činí 13 306 Kč. Důvodem proč se nezapočítává skutečný příjem, ale tento fiktivní je ten, že celá řada lidí vykazuje pro účely nároku na sociální dávky minimální nebo dokonce nulové příjmy.
Porodné je dávka poskytovaná v závislosti na výši příjmu, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte.
Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Do rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.
Porodné náleží ženě, která porodila své první nebo druhé živé dítě. Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela, splnila podmínky nároku na porodné a dávka jí nebo jiné osobě nebyla vyplacena, má na porodné nárok otec dítěte.
Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů, za stejných podmínek (rozhodný příjem rodiny do 2,7násobku životního minima, první nebo druhé dítě).
Porodné náleží v rodině pouze dvakrát, a to buď na první nebo druhé živě narozené dítě nebo na první nebo druhé dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě.
Životní minimum Vaší rodiny činí 7710 Kč (viz kalkulačka) http://www.mpsv.cz/cs/11853, 2,7násobek životního minima činí 20 817 Kč.

Právní předpisy
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.