Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: změna výchovy

08.09.2015

Dobry den, strasne moc bych potrebovala pomoc napsat zadost o vraceni meho syna do me pece.. Budu strasne moc rada za kazdou radu od vas, opravdu mi na tom zalezi dekuji

Dobrý den,

jestli máte pocit, že dítěti je u Vás lépe než v místě, kde je doposud a ono u Vás chce být, zkuste podat k místně příslušnému soudu návrh na změnu výchovy. Se sepsáním návrhu na změnu výchovy určitě pomohou bezplatně sociální pracovnice na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností -oddělení sociálně -právní ochrany dětí, kde poskytnou též informace, jak dané soudní řízení u opatrovnického soudu bude probíhat a zároveň budou vyhotovovat zprávu o poměrech dítěte pro účely soudu - určitě se v rámci šetření budou zajímat o názor dítěte (adekvátně věku).

Přikládám vzor návrhu, který je samozřejmě nutné poupravit dle Vaší osobní situace.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště)

navrhovatel:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o změně úpravy výchovy nezletilého …, narozeného …

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Manželství rodičů nezletilého …, narozeného …, bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne … . V této souvislosti bylo rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, rozhodnuto, že se nezletilý … svěřuje pro dobu po rozvodu manželství rodičů nezletilého do výchovy otce, matce v této souvislosti bylo určeno výživné ve výši … Kč měsíčně.

Důkazy:
- rodným listem nezletilého …
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci

II.

V … uzavřel otec nezletilého nové manželství s ... . Nové manželství otce nezletilého není spokojené ani spořádané, mezi manželi dochází často k hádkám, a to zejména kvůli ..., a dále k hrubému chování ... jak ke své manželce, tak i k nezletilému ... . Nezletilý ... není v nové rodině spokojen, trpí hádkami a nevhodným výchovným prostředím a postrádá vhodné vzory chování. Otec, dle mých informací, tráví nyní často večery mimo domov, nezletilého ponechává doma pouze s jeho …, měla-li jsem možnost náhodně se s nezletilým … setkat, tento mi řekl, že … a že … . Otec nezletilého byl dle mých informací nedávno řešen Policií ČR pro spáchání přestupku … a v této souvislosti mu byla uložena … .

Každý víkend v ... týdnu tráví nezletilý ... se mnou v mém bytě, kde žiji se svým přítele. Návratu do bytu otce a jeho manželky se vždy obává. Náš vztah se synem je velmi dobrý, otevřený a kamarádský. Vzhledem k jeho věku, potřebám a zájmům, nutnosti klidného výchovného prostředí a také přání nezletilého se domnívám, že výchovu nezletilého mohu v současné době zabezpečit lépe než otec nezletilého. Pokud jde o mne, žiji … v bytě …, kde by měl syn k dispozici svůj pokoj a s ohledem na moje bydliště by nedošlo ani k jeho vytržení z jeho ostatních sociálních kontaktů. Nezletilý by také mohl i nadále navštěvovat …, již v současné době navštěvuje. Moje majetkové poměry se od doby posledního rozhodnutí o úpravě poměrů k nezletilém nezměnily, i nadále pracuji jako …, můj průměrný měsíční příjem činí … Kč. Pokud je mi známo, otec nezletilého pracuje jako …, nejsou mi však známy jeho majetkové poměry.

Důkazy:
- výslechem otce a matky nezletilého
- výslechem nezletilého …
- zprávou zaměstnavatelů otce a matky nezletilého

III.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti mám proto zato, že pokud jde o nezletilého … došlo k natolik podstatné změně poměrů od doby posledního rozhodování o úpravě práv a povinností k nezletilému, jež vyžaduje nové rozhodnutí o výchovném prostředí nezletilého a s ohledem na to navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jímž byl nezletilý …, nar. …, svěřen pro dobu po rozvodu manželství rodičů nezletilého do výchovy otce a matce bylo stanoveno výživné, se mění tak, že se nezletilý …, narozený …, svěřuje do výchovy matky, a to s účinností od právní moci tohoto rozsudku.

II. Otec nezletilého …, nar. …, je povinen přispívat na výživu nezletilého částkou ve výši … Kč měsíčně, splatnou vždy do … dne v měsíci předem k rukám matky nezletilého, a to počínaje právní mocí tohoto rozsudku.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …

podpis navrhovatele …

Právní úprava:
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.