Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Možnosti péče o nezletilé dítě - vnouče

31.08.2015

Dobrý den,

prosím Vás o radu. Nezletilá dcera známých bude v měsíci říjnu zletit. Tato nezletilá má již dvouletou dceru, kterou má v poručnické péči babička dvouleté dívky. Matka dívky se o nezletilou nechce starat, otec dítěte není uvedený, jakmile dcera zletí, chce se odstěhovat. Ráda bych se zeptala, zda poručenství babičky vůči vnučce bude i nadále trvat, nebo vzhledem k zletění dcery toto končí a je nutno podat k soudu novou žádost o poručenství/pěstounskou péči vnučky. Jaký by měl být postup? Bude mít babička nárok na rodičovskou dovolenou?

Děkuji Vám předem za odpověď.

Dobrý den,
ve chvíli, kdy matka dítěte dosáhne věku 18 let, získá i kompletní rodičovská práva a povinnosti. V tu chvíli pozbývá platnost poručenství babičky.
Jestliže se matka o dítě nechce nadále starat, může dítě zůstat i nadále v péči babičky. Tato péče má přednost před ústavní péčí. Je však třeba dát na soud opět návrh. Jedna možnost je, nechat si vnučku svěřit do pěstounské péče. Pěstounská péče je státem podporovaná náhradní rodinná péče, pěstoun pobírá pěstounské dávky. Zde však upozorním na možnost, že PP nemusí soud schválit především proto, že i prarodič má ke svému vnoučeti vyživovací povinnost. Další možností je žádat znovu o poručenství, zde by bylo třeba zbavení matky rodičovských práv. Jako poslední se jeví možnost svěření dítěte do péče jiné osoby. V tomto případě stanoví soud matce dítěte výživné, které bude platit pečující osobě.

V každém případě se bude muset znovu soudně upravit vztah babičky a její vnučky. Až rozhodnutí soudu nabude právní moci, má babička nárok na dávky či příspěvky s tím spojené. Tedy pokud splní podmínky pro výplatu peněžité pomoci v mateřství, bude ji PPM vyplácena 22 týdnů. Pak může na rodičovskou dovolenou a pobírat rodičovský příspěvek. Pokud nebude mít nárok na PPM, bude RP pobírat ihned. RP je vyplácen maximálně do věku 4let dítěte. Jestliže babičce bude dítě svěřeno do pěstounské péče, bude mít ob nabytí právní moci rozsudku nárok i na tyto dávky.
Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou následující:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta 180 dní ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.
Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte)
- nárok na peněžitou pomoc v mateřství mají jen ty OSVČ, které si v předchozích dvou letech alespoň 270 dní před nástupem na mateřskou dovolenou platily nemocenské pojištění, z toho nejméně 180 dnů v posledním roce před počátkem podpůrčí doby.
Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Doporučovala bych spojit se s pracovnicí OSPOD, která má dítě na starosti a probrat s ní jednotlivé možnosti. Ona bude dobře znát poměry v rodině a bude také posílat svou zprávu soudu. V rámci její pracovní náplně je i pomoc lidem sepsat příslušný návrh k soudu.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.