Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrat do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené, výpověď

22.08.2015

Dobrý den,

asi před měsícem jsem Vám psala dotaz ohledně návratu z RD. 1.8. jste mi zaslali odkaz, kde byl můj dotaz zodpovězen. Příští týden mám jít tuto problematiku řešit do práce. Chtěla jsem si zobrazit Vaši odpověď, ale po kliknutí na odkaz, mě tento link navede úplně jinde.
Svůj dotaz jsem nenašla ani na vašich stránkách.

Mohli byste mi prosím Vaši odpověď zaslat co nejdříve. Pro lepší vyhledání Vám posílám znova všechno ještě jednou.

Děkuji a zdravím,

Dobrý den,
Potřebuji poradit ohledně návratu z rodičovské dovolené.
3.10.2015 bude mít můj syn 3 roky a já se chci vrátit do práce. Ve smlouvě mám napsáno zařazení v profesi Specialista. Je tam i název pracovního místa – Head of Reporting. Mám sjednanou smluvní mzdu. Měla jsem jednoho podřízeného.
Naše finanční oddělení se dělí na oddělení Reportingu a Controlingu. Na reportingu jsem pracovala já a má podřízená. Na controllingu 4 osoby. Má podřízená otěhotněla 5 měsíců po mně, takže místo nás nastoupili 2 lidé. Ona se již vrátila do práce po jednom dítěti a nastoupila na oddělení controllingu. Na reportingu zůstali 2 lidé. Mé nástupkyni během mé rodičovské dali smlouvu na dobu neurčitou.
Svou šéfovou jsem osobně informovala už v prosinci 2014, pak v únoru 2015 a rovněž v červnu 2015, že se chci vrátit 1.10.2015. Na poslední schůzce jsem se dozvěděla, že v rámci úspor byl 2. zaměstnanec reportingu převeden na provoz, ale vyplynulo z řeči, že se bude v průběhu podzimu vracet zpět do kanceláře.
Má nadřízená mi k mému návratu řekla, že firma, včetně jejího oddělení, bude propouštět, že pro mě nemá práci a že se poptá na jiných odděleních nebo v mateřské společnosti. Pokud nic nenajde, dá mi výpověď. Já jsem namítla, že na mé propuštění mají právo pouze v případě, že půjde opravdu o organizační změnu. Na to mi bylo řečeno, že organizační změnu klidně udělá a že raději propustí mne než lidi co tam dělají nyní. Nakonec jsme se dohodli, že přijdu 1.10. do práce a buď dostanu práci nebo výpověď. Já si osobně myslím, že na svých odděleních propouštět nebude a že celý problém spočívá v tom, že má náhradnice dostala smlouvu na dobu neurčitou. Chci se proto zeptat na několik otázek:
1.Jestliže mám ve smlouvě napsáno zařazení v profesi Specialista a název pracovního místa – Head of Reporting, jsou povinni mi nabídnout jakékoliv jiné místo Specialisty?
2.Kdyby se propouštělo (ať už u nás nebo jinde), ale má nástupkyně by pořád zůstávala a vykonávala stejnou práci jako doposud, můžou mě i tak propustit z organizačních důvodů?
3.Pokud by bylo zrušeno místo 2. zaměstnance na reportingu, bere se to jako organizační změna, jež se vztahuje i na mě? Nebo by musela zrušit přímo mé místo?
4.Kdyby se zrušilo mé místo a má nástupkyně by vykonávala stejnou práci jako já, akorát už ne jako specialista, ale např. referent rozboru – čili došlo by jen k přejmenování pozice. Je toto organizační změna a můžou mě propustit z organizačních důvodů?
5.Co když mi nabídnou jinou práci (ať už odpovídající mé smluvní mzdě a zařazení nebo ne), a já s ní nebudu souhlasit – platí stále, že pak můžu dostat výpověď z organizačních důvodů a zákonné odstupné?
6.Domluvily jsme se na nástupu 1.10.2015, ale syn dosáhne 3 let věku až 3.10.2015. Kdy nejpozději musím vlastně nastoupit do práce, v den narozenin nebo den po narozeninách syna? Kdyby mi totiž dali 1.10.2015 výpověď, a já bych mohla nastoupit až 5.10.2015 (3.10. je sobota), měla bych ještě možnost se s někým poradit. Můžou mi vůbec dát výpověď už 1.10?
7.V případě, že dostanu výpověď z organizačních důvodů, mám právo ji nepodepsat? Respektive, vyžaduje se vůbec můj podpis? Nebude podpis brán jako souhlas?
8.Zatím jsem se šéfovou mluvila jenom telefonicky a osobně, s personálním vůbec. Mám oznámení o datu návratu napsat personálnímu i šéfové e-mailem?
9.Pokud bych opravdu dostala výpověď z organizačních důvodů, můžu požadovat po zaměstnavateli Rozhodnutí o organizační změně?

Dobrý den,

moc se omlouváme za komplikace, způsobené technickými problémy na využívaném serveru.

Pokud se vracíte zpět do zaměstnání z rodičovské dovolené, pak Vám musí zaměstnavatel přidělovat práci dle pracovní smlouvy. Nemusí to tedy být zcela totožné místo, ale mělo by odpovídat pracovní smlouvě.
Záleží tedy na tom, jak široce máte pracovní smlouvu vymezenou.Domnívám se, že jestliže máte přímo ve smlouvě napsáno zařazení v profesi "Specialista a název pracovního místa – Head of Reporting",máte nárok na danou pozici v souladu s pracovní smlouvou. Pokud zaměstnavatel pracovní místo odpovídající Vaší pracovní smlouvě nemá, je změna pracovní pozice možná jen s Vaším souhlasem a musí být písemná.
Pokud byste se změnou pracovního zařazení a tedy změnou pracovní smlouvy nesouhlasila, je nutné sdělit zaměstnavateli písemně, že trváte na původním znění pracovní smlouvy.
Pokud by zaměstnavatel žádné pracovní místo odpovídající pracovní smlouvě pro Vás neměl a Vy byste trvala na zařazení dle původní pracovní smlouvy, je to bráno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele a je na něm, aby situaci řešil. Nevyhnutelným řešením by v tomto případě zřejmě bylo skončení pracovního poměru. Skončit pracovní poměr můžete buď dohodou nebo výpovědí.
Zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, zaměstnavatel má tyto důvody taxativně vymezeny (a to v ustanovení § 52 zákoníku práce). Ve Vašem případě by se s největší pravděpodobností uplatnil důvod pod písmenem c) zmíněného ustanovení , kdy se jedná o tzv. „nadbytečnost“.

Pokud by Vám dal zaměstnavatel výpověď z uvedeného důvodu, měla byste nárok na tříměsíční odstupné (§ 67 odst. 1 zákoníku práce). Nárok na stejné odstupné byste měla i v případě, kdy by ze zmíněného důvodu skončil Váš pracovní poměr po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem (§ 67odst. 1 zákoníku práce). Výpovědní doba je u podání výpovědi zaměstnavatelem i zaměstnancem stejná a činí minimálně dva měsíce.

Ještě pro úplnost uvedu základní informaci o konání práce během běhu výpovědní doby. Pokud jde o konání práce v této době, pak samozřejmě platí vaše pracovní smlouva, tj. zaměstnavatel by Vám musel přidělovat práci v souladu s ní (pracovní smlouvou). Pokud by to z jeho strany nebylo možné, jedná se o překážku na jeho straně (jak je již ostatně uvedeno výše), kdy zaměstnankyni (zaměstnanci) náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, a to v zásadě po celou dobu trvání překážky v práci, resp. do doby ukončení pracovního poměru.

Aby Vás mohli propustit na základě organizační změny, musí být jasná uskutečněná organizační změna a musí být příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a Vaší nadbytečností. Zaměstnavatel je povinen Vás s touto změnou seznámit. Nepostačuje pouhé oznámení, že byly provedeny organizační změny bez jejich konkretizace. Ovšem, zákoník práce nestanoví pro rozhodnutí zaměstnavatele o příslušné organizační změně požadavek písemné formy ani nepředpokládá, že by muselo být zaměstnavatelem nějakým způsobem zveřejněno. V případě, že byste měla pocit, že organizační změna je uskutečněná jen fiktivně"aby Vám mohli dát výpověď", pak se můžete domáhat neplatnosti výpovědi, bohužel jen soudní cestou. Pokud máte pocit, že zaměstnavatel porušuje právní předpisy, v dané věci se můžete též obrátit na inspektorát práce místně příslušný podle sídla zaměstnavatele (www.suip.cz). Inspektoráty práce kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů v pracovně právních vztazích, mohou provádět kontroly a ukládat pokuty, nemohou však řešit spory mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, k tomu je kompetentní pouze soud.

Snížení počtu zaměstnanců na oddělení může být podle mne bráno jako organizační změna. Ovšem, pokud Vy jste byla na pozici vedoucí daného oddělení, pak je nutné vymezit, jaká je souvislost organizační změny přímo s Vaší pozicí. Pokud by došlo jen k přejmenování pozice bez organizační změny, tak by Vaše výpověď z organizačních důvodů byla protiprávní.

Pokud máte poskytnutou rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte a syn dosáhne 3 let 3.10.2015, pak povinnost nastoupit do práce je 5. 10., v pondělí.

V případě, že dostanete výpověď, tak se jedná o jednostranný právní úkon, u kterého se podpis nevyžaduje. Platí zde jen, že výpověď musí být dána písemně a musí být doručena druhé straně, jinak je neplatná.

Datum návratu do zaměstnání po vypršení rodičovské dovolené je brán automaticky, ale zasláním emailu o datu návratu zpět do zaměstnání, nic nezkazíte. Po skončení rodičovské dovolené doporučuji se dostavit do zaměstnání. Dobré je mít o tom písemný záznam s potvrzením svědka, že jste se skutečně do zaměstnání dostavila a chtěla vykonávat práci dle Vaší platné pracovní smlouvy.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.