Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Podníkání na rodičovské dovolené

25.08.2015

Dobrý den, prosím o radu ve věci přivýdělku při RD a pak i během zaměstnání.

Aktuálně jsem na RD s druhým dítětem, RD a pobírání RP mi končí 11/2016 kdy se vracím do zaměstnání (smlouva na neurčito).

Během posledních pár měsíců jsem se registrovala a začala si přivydělávat katalogovým prodejem (Dedra, Avon, Betterware) a nerada bych se dostala do problémů s FÚ. Nevlastním ŽL.

Proto se chci informovat, co je třeba udělat aby byla tato moje činnost v pořádku a neměla jsem v budoucnosti nějaké problémy.

Předpokládám, že bude nutné si zřídit ŽL, pokud budu mít ŽL, musím platit nějaké měsíční poplatky, pojištění, daně? Nebo jen ročně?

Jde mi o to, abych aktuálně nedala více peněz než si zatím vydělám do poplatků apod. Vím, že bez ŽL to do budoucna nepůjde, ale kdy je nutné ho vyřídit?

Je nutné toto "podnikání" někde hlásit?

Děkuji za Váš čas a odpověď.

Vážená paní,

Vaší povinností bylo oznámit Vaší podnikatelskou činnost, jakmile jste začala s podnikáním.

Zahájení, přerušení a ukončení SVČ je třeba především oznámit registrujícímu místu (např. živnostenský úřad), zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu.
Živnosti se, podle podmínek pro získání živnostenského oprávnění, dělí na živnosti volné, vázané, řemeslné a koncesované. Podmínkou pro získání živnostenského oprávnění k volné živnosti je:
• věk minimálně 18 let;
• způsobilost k právnímu jednání;
• bezúhonnost;
• zaplacení správního poplatku ve výši 1000 Kč za každou živnost.
Volná živnost sdružuje řadu oborů (příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání – www.mpo.cz
Ohlášení živnosti probíhá na kterémkoliv živnostenském úřadě. Vyplněním jednotného registračního formuláře (přístupný z www.mpo.cz) dojde najednou ke všem povinným ohlášením a registracím: zdravotní pojištění, sociální pojištění, daň z příjmu a případně další daně (DPH, silniční daň atd.). Výpis z rejstříku trestů si úřad zajistí sám.
Pozor! Technika někdy nefunguje, proto je vhodné telefonicky zkontrolovat, zda k ohlášení živnosti na úřad skutečně došlo.

V případě, že budete mít nárok na rodičovský příspěvek, bude Vaše podnikání vedlejší, tzv. OSVČ vedlejší). Zjednodušeně řečeno to znamená, že do určitého příjmu nebudete povinna hradit pojistné na sociální pojištění vůbec nebo nižší, tj. nevztahuje se na Vás povinnost hradit minimální měsíční pojistné. Pokud se pak týká zdravotního pojištění, odváděla byste pak jen pojistné z výdělku a opět by se na Vás nevztahovala povinnost minimálního odvodu.

OSVČ má řadu povinností vůči státu, mj. musí odvádět pojistné na zdravotní a důchodové
pojištění. Nemocenského pojištění je účastna dobrovolně.

Povinnosti OSVČ vůči okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ)
OSVČ je zejména povinna:
• sdělit OSSZ zejména (znovu)zahájení, pozastavení
a ukončení SVČ a případně další skutečnosti stanovené zákonem nejpozději do 8. dne
následujícího kalendářního měsíce;
• platit buď pojistné na sociální zabezpečení, nebo zálohy na pojistné a příslušný doplatek
pojistného;
• předkládat Přehled o příjmech a výdajích

Účast na důchodovém pojištění
Pojistné na důchodové pojištění odvádí OSVČ,
která v kalendářním roce:
• vykonávala hlavní SVČ;
• vykonávala vedlejší SVČ a přihlásila se dobrovolně k účasti na důchodovém pojištění;
• vykonávala vedlejší SVČ v rozsahu zakládajícím účast na důchodovém pojištění.
Osoba vykonávající vedlejší SVČ je povinně účastna důchodového pojištění v případě, jestliže její daňový základ dosáhl rozhodné částky
• za kalendářní rok 2014 62 261 Kč, popř. částky
snížené o částku 5 189 Kč za každý kalendářní
měsíc, v němž nebyla vykonávána vedlejší SVČ
– pro rok 2014;
• za kalendářní rok 2015 částku 63 865 Kč, popř. částky snížené o částku 5 323 Kč za každý
kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší SVČ – pro rok 2015.
Příklad: Rodič čerpá rodičovský příspěvek a začal v roce 2015 podnikat jako živnostník
– překladatel. Jeho výdělečná činnost je tak vedlejším zdrojem příjmů (vedlejší SVČ), a není
proto povinen odvádět pojistné na sociální pojištění. Tato podmínka je splněna, pokud roční zisk za rok 2015 nepřekročí částku 63 865 Kč. Tato částka se snižuje o jednu dvanáctinu, tj. 5 323 Kč za každý měsíc, kdy není vykonávána samostatná výdělečná činnost. Uvedená částka je příjmem po odečtení výdajů.

Pokud se týká zdravotního pojištění, nejste povinna hradit minimální pojistné měsíčně, ale budete hradit pojistné na zdravotní pojištění jen skutečných příjmů. Minimální vyměřovací základ neplatí totiž především pro OSVČ:
• celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě
děti do 15 let věku a tyto děti nenavštěvují předškolní zařízení déle než 4 hodiny denně
(v případě školních dětí družinu);
• za kterou je plátcem pojistného stát (např. má nárok na rodičovský příspěvek)

Tyto osoby nejsou povinny odvádět zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v prvním roce
SVČ. Výše jejich vyměřovacího základu pro odvod pojistného je „skutečný“ vyměřovací základ a od něj se odvíjejí i zálohy na zdravotní pojištění pro následující kalendářní rok. To platí pouze tehdy, jestliže výše uvedené skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc.

Daně se hradí jedenkrát ročně při podání daňového přiznání koncem března.

Příklady a návod na výpočet vyměřovacího základu najdete v brožuře "Nebojujte s úřady" v kapitole č. 24 na http://www.aperio.cz/data/1/APERIO-Nebojujte-se-zakony-a-sladte-praci-s-rodinou-2015.pdf

Informace
• www.cssz.cz, www.mpsv.cz, www.jakpodnikat.cz, www.podnikatel.cz, www.mpo.cz
• zdravotní pojišťovny – www.vzp.cz, www.ozp.cz atd.

Právní předpisy
1. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
2. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
3. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
4. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
5. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
6. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.