Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nemoc z povolání - výpověď

15.08.2015

Dobrý den, chceme se zeptat, jak postupovat v následujím případě. Přítel má od Vánoc zdravotní potíže se zády, příčinou je fyzická náročná práce, kterou vykonává 2,5 roku, dříve problémy neměl. Dle odborných lékařských vyšetření (rezonance, punkce) byl prý přepracovaný, že mu nic není, na nic nepřišli. Obvodní lékař ho přesto nechal doma skoro 3 měsíce a nechtěl ho do práce pouštět, protože jeho zdravotní problémy se opakují a přetrvávají, gradují právě při výkonu práce (bolest zad, závratě, nevolnost, únava) a asi 3x už byl odvezen přímo z práce do nemocnice nebo domů. Záznam o zdravotním úrazu s ním sepsán nebyl. Před týdnem mu závodní lékařka vydala zdravotní posudek - pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost pro jeho druh práce. Dostal nařízenou dovolenou do konce července a na jinou práci ho nepřevedou, že prý není. Má dostat výpověď. Přitom je to továrna se stovkami zaměstnanců a nyní budou nabírat další. Samozřejmě to jako nemoc z povolání neuznají. Chceme se bránit, jsou tam různé druhy práce, není možné, aby neměli kam ho převést. Navíc s ním oficiálně situaci nikdo neřešil, neproběhla žádná schůzku s nadřízenými. Já jsem doma se dvěmi dětmi, pobírám rodičovský příspěvek a bez přítelova příjmu se dostaneme do velmi tíživé situace. Děkuji moc za radu.

Dobrý den,
především je na místě řešit, zda by skutečně nemělo jít o nemoc z povolání. Nemoc z povolání je taková nemoc, kdy chorobné změny na zdraví, které plynou z této nemoci, jsou v přímé souvislosti s výkonem povolání, tedy kdy se dá výkon povolání označit za jednoznačnou příčinu této nemoci. Platná právní definice dle § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 290/1995 Sb.: „Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.“ Výčet nemocí z povolání uvádí příloha nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Od 1. ledna 2017 má být problematika nemocí z povolání upravena zákonem č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. Nemoc za nemoc z povolání uznávají k tomu Ministerstvem zdravotnictví ČR ustanovená zdravotnická zařízení. Nesouhlasí-li postižený s obsahem posudku, může se proti němu odvolat. Nezáleží tedy na rozhodnutí zaměstnavatele, ale na posudku zdravotnického zařízení, které k tomuto má oprávnění. Pokud nemoc na seznamu nemocí z povolání není, za takovou uznána být nemůže. Pokud by pak šlo o nemoc z povolání, vznikl by nárok na odstupné při výpovědi ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku.
Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci,

a) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,
b) nesmí-li podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.
Jestliže takovou práci nemá jde o překážku na jeho straně a musí vyplácet náhradu mzdy. Je pak také dán legální důvod pro výpověď.
Doporučuji tedy nyní vyřešit otázky spojené se zdravotním stavem a případnou nemocí z povolání.
Související právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, v platném znění
Vyhláška č. 104/2012 Sb. (o posuzování nemocí z povolání, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.