Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: OSVČ - nemocenské pojištění, nemocenské, důchodové pojištění

25.07.2015

Dobrý den,
ráda bych se zeptala a ověřila si některé informace.

Jako OSVČ, pokud si budu platit nemocenské pojištění, nárok na dávky se mě týká po 3měsících placení. Tedy pokud si OSVČ platí nemocenské pojištění leden-březen a v dubnu onemocní, má nárok na finance?

V současné době již nesouvisí důchodové pojištění s nemocenským, tedy nemocenské pojištění mohu platit jak chci vysoké, samozřejmě vím, že je zde určitá minimální částka.

Pokud nemá OSVČ nárok na mateřskou (jelikož neplatit 280dní nemocenskou), ale má nárok na nemocenskou, je možné považovat dobu od 32t, kdy se maminky posílají na mateřskou, za nemocenskou?

Moc děkuji za odpověď

Vážená paní,
dovoluji si odpovědět na vaše otázky:

ad1) ano. Nemocenské pojištění je dobrovolné, pokud je chceme, musíme se k němu předem přihlásit. Pokud je zapomeneme zaplatit, tak nám zanikne a musíme se k němu znovu přihlásit.
Nárok na nemocenské vzniká po třech měsících účasti (hrazení pojistného) jako OSVČ na nemocenském pojištění.

ad2) S účinností od 1. 1. 2014 si i nadále OSVČ určuje měsíční základ nemocenského pojištění svou platbou. Dle § 5b odst. 3 zák. č. 589/1992 Sb., ve znění platném od 1. 1. 2014, však měsíční základ nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (dále jen "NP") (5 000 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z určeného (vypočteného) vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech a výdajích, připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti, přičemž k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží. Je-li vypočtený průměr nižší než minimální měsíční základ, je měsíční základ roven minimálnímu měsíčnímu základu. Byla-li v kalendářním roce, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, ve kterém se pojistné na NP platí, samostatná výdělečná činnost zahájena (znovuzahájena), lze určený (vypočtený) vyměřovací základ za takový kalendářní rok použít pouze v případě, že činnost byla vykonávána alespoň ve čtyřech kalendářních měsících. Nelze-li určit maximální měsíční základ NP z naposledy podaného přehledu o příjmech a výdajích, rovná se tento polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok.
Výše uhrazených záloh na DP od roku 2014 nemá již vazbu na výši měsíčního základu NP ani na výši ročního vyměřovacího základu.
Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ je stanoveno z měsíčního základu procentní sazbou. Sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ činí 2,3 %. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
Zjednodušeně řečeno: OSVČ si může určit určit vyměřovací základ. Od ledna 2014 však platí omezení pro maximální vyměřovací základ. Ten nemůže být vyšší než průměrný vyměřovací základ podle podaných přehledů za předchozí dva roky.

ad3) V případě, že Vám nevznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství, může Vám vzniknout nárok na tzv. nemocenské v souvislosti s porodem.
Nárok na tzv. nemocenské v souvislosti s porodem vzniká tehdy, jestliže těhotná žena je k počátku šestého týdne (tj. 34+0 týdne těhotenství) před očekávaným dnem porodu:
• účastna na nemocenském pojištění, tj. máte zaplaceno alespoň tři měsíce nemocenského pojištění;
• nemá nárok na PPM (doloží potvrzením OSSZ).
O vzniku dočasné pracovní neschopnosti ženy, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, rozhodne lékař. Po šesti týdnech ode dne porodu lékař tuto dočasnou pracovní neschopnost ukončí.Pobírání tohoto nemocenského umožňuje zvolit výši a délku nároku na rodičovský příspěvek.
Právní předpisy:
1. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
3. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Informace:
Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění na telefonním čísle 840 406 040.
S obecnými dotazy se lze obrátit i na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Potřebné a pravidelně aktualizované informace lze rovněž nalézt na internetových adresách MPSV a ČSSZ – www.mpsv.cz, www.cssz.cz.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.