Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rodičovský příspěvek

14.07.2015

Dobrý den,

prosím o zodpovězení následujícího dotazu. Jsem 11+1tt a vím, že já ani můj přítel na PPM nedosáhneme (doktorské studium (31 let) ani DPP se do doby pro výpočet nezapočítávají, platím si pouze zdravotní pojištění (OBZP); přítel je OSVČ, ale nemocenské pojištění si neplatil).
Rádi bychom si zvolili alespoň délku/výši rodičovského příspěvku. Pokud v zaměstnání požádám o převod smlouvy z DPP na DPČ (výše výdělku bude měsíčně dosahovat minimálně 2500 Kč) a lékař mi před porodem potvrdí nemocenskou v souvislosti s porodem, bude možné si délku/výši rodičovského příspěvku zvolit? Pokud ano, tak za jakých podmínek? Existují i jiné možnosti, jak si za současné situace délku/výši RP zvolit?
Předem děkuji za odpověď a Váš čas.

S pozdravem a přáním pěkného léta

Dobrý den,
k rodičovskému příspěvku uvádím následující.
Rodičovský příspěvek
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.
Jestliže:
• alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku.
• Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ:
• pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; (tzv. 3letá varianta); jedná se o hrubý příjem do cca 10 900 Kč měsíčně,
• pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně.(tzv. 2letá varianta); jedná se o hrubý příjem v rozmezí cca 10 900 Kč až 16 450 Kč měsíčně,
• V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.
• Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.
Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně. Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.
Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
Pokud budou na základě dohody o pracovní činnosti vaše příjmy jen ve výši rozhodného příjmu pro odvod nemocenského pojištění, tj. 2 500 Kč, bude i výše vašich nemocenských dávek malá (prvních 14 dní hradí zaměstnavatel, z toho první 3 pracovní dny nedostanete nic a dále do 14 dní dostanete náhradu mzdy jen za pracovní dny, teprve od 15. dne budete dostávat nemocenské od správy sociálního zabezpečení prostřednictvím vašeho zaměstnavatele), požádejte o rodičovský příspěvek hned od narození dítěte. Rodičovský příspěvek budete dostávat ve výši rozdílu výše rodičovského příspěvku a nemocenské.
S takto malým výdělkem dosáhnete na rodičovský příspěvek nejvýše 7600 Kč měsíčně. Volbu rodičovského příspěvku lze po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích změnit (mění se osoba, v rodině má jeden z rodičů vyšší vyměřovací základ, tak budete moci částku navýšit nebo si snížíte dávku pod 7 600, abyste měli do rodiny pravidelný „příjem“ po delší časové období).
Volbou výše dávky a její případnou změnou se dá v rámci čtyřletého období ovlivňovat celková doba pobírání rodičovského příspěvku do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč.
Právní předpisy:
Zákon č. 117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.