Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nástup do zaměstnání, neplacené volno, pojistné

13.07.2015

Dobrý den,
dcera dovrží 25.7.2015 3 let a měla bych tedy 26.7.nastoupit zpět do zaměstnání.Chci se zeptat,jaký je termín nástupu, když 26. je neděle. Nebude mít tento případný 1 den vliv na platbu SP,ZP? Zároveň přemýšlím,že bych z důvodu hlídání přes prázdniny, kdy MŠ nefunguje, nastoupila až v půlce září.U zaměstnavatele bych požádala o neplacené volno, pojištění bych po dobu měsíce července a srpna platit nemusela, z důvodu celodenní péče o dítě do 4 let. Ale jak to bude v září? Pojištění se nebude platit v případě, že dcera nebude navštěvovat MŠ více jak 4 hod. denně. Těmito 4 hodinami je ale myšlená skutečná docházka? Samozřejmě oficiálně je přihlášená k celodenní péči, protože jinak by ji do MŠ ani nevzali. Bude ale bude stačit, když ji budu vyzvedávat po obědě nebo musí být na tuto poloviční dobu oficiálně hlášená? Pokud by MŠ navštěvovala více jak 4 hod. denně, musel by zaměstnavatel za mě odvádět 13,5% z minimální mzdy, které by po mě chtěl uhradit. Je to takto správně?
Moc děkuji za informaci.

Dobrý den,

pokud 26tého připadá na neděli, pak den nástupu do práce je pondělí. Na platby pojistného nebude mít neděle žádný vliv.

Dle zákona o zdravotním pojištění je v § 7 dáno, že stát je plátcem pojistného za osobu celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby na rodičovské dovolené nebo příjemce rodičovského příspěvku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
Pokud tedy dcera nebude navštěvovat MŠ o prázdninách, není problém , aby za Vás v srpnu platil pojistné na zdravotní pojištění stát jako za osobu pečující.

Pokud nastoupíte zpět do zaměstnání v půlce září, tak zaměstnavatel má již povinnost hradit z Vašeho příjmu pojistné (již budete mít v daném měsíci příjem a stát již za Vás tento měsíc nebude hradit pojistné). Bude-li trvat Vaše neplacené volno do půlky měsíce a příjem ve zbývající části měsíce dosáhne částky minimálního vyměřovacího základu (9200 Kč), bude pojistné uhrazeno pouze z dosaženého příjmu. Pokud by byl dosažený příjem nižší než 9 200 Kč, musí být zaplaceno pojistné z dosaženého příjmu (podílí se zaměstnavatel i zaměstnanec) plus pojistné vypočtené z rozdílu minimálního a skutečného vyměřovacího základu (hradí pouze zaměstnanec – viz § 3 odst. 10 zákona č. 592/1992 Sb.,pokud je vyměřovací základ zaměstnance nižší než minimální vyměřovací základ, je zaměstnanec povinen doplatit zdravotní pojišťovně prostřednictvím svého zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů.

Právní úprava:
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platné znění
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění, v platné znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.