Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Poplatek za otce u porodu

13.07.2015

Dobrý den, zhruba před 9 měsíci jsme nezaplatili poplatek za přítomnost osoby blízké u porodu. Nikde jsme se k tomu explicitně nevyjádřili a nyní posílají dopis s upozorněním, že pokud nezaplatíme, předají to exekuci. Jsme přesvědčeni, že poplatek nemají právo vybírat. Ať už jde o vyhraný soudní spor, názor ombudsmanky či platný zákon, že na to máme právo a právo nemá být zpoplatněno, má sloužit všem lidem bez ohledu na to, zda mají peníze či nikoliv. Co tedy nyní dělat?

Děkujeme

Dobrý den.
Napište jim, že poplatek platit nebudete, neb jste neobdrželi žádnou nadstandartní službu, za níž byste měli platit, a že naopak pokud by od Vás poplatek vybrán byl, mohlo by to bít nazíráno i tak,že jde ze strany porodnice o bezdůvodné obohacení, které byste naopak po nemocnici mohli vymáhat Vy.
Dále jim sdělte,že dle Vašeho názoru poplatek za přítomnost otce u porodu nemá oporu v zákoně a vybírán by být neměl ,upozorněte, že dle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 sb., má pacient (i rodička) při poskytování zdravotních služeb nárok přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem. Rodící žena má právo na sebeurčení. Stejně jako má právo odmítnout u svého porodu například přítomnost konkrétních osob, stejně tak má i právo rozhodnout se, koho chce mít u svého porodu.
Dále pak podle § 28 odst. 3 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, při poskytování zdravotních služeb má nezletilá osoba právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem. Otci vzniká dle zák. 89/2012 sb., Občanského zákoníku hned v okamžiku narození dítěte k tomuto dítěti rodičovská odpovědnost. Novorozenec není majetkem porodnice, patří k rodičům a to k oběma. Rodiče dítěte nejsou v nemocnici /porodnici návštěva.
Podle listiny základních práv a svobod zák. č. 2/1993 sb. čl. 10 má osoba právo na zachovávání lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti, ochranu svého jména a na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.LZPS i zákon 372/2011 sb. stojí svou právní silou nad vnitním řádem porodnice a ustanoveními vnitřního řádu porodnice, která nadměrným způsobem zasahují do práv pacientů, nebo porušují práva garantovaná zákonem, nejste povinni se řídit.
Dále napište, že rodička i její partner mají právo na ochranu soukromého a rodinného života, do kterého patří i porod nového člena rodiny.
Poukažte též na fakt, že na porodnici lze, pohlížet jako na poskytovatele služeb a pokud na její klienty jako na spotřebitele.Dle zákona 634/1992 sb. o ochraně spotřebitele má každý právo na informace o vlastnostech prodávaných či nabízených výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb. I porodnice by měly být schopny rodičkám i jejich partnerům podat jasnou informaci co jim v rámci služby, kterou porodnice požaduje zaplatit, bude poskytnuto a za kolik a to včetně informace, co personál porodnice dělá navíc v případě rodičky, která partnera u porodu má, oproti péči o rodičku, která je v porodnici bez partnera. Napište jim,že Vy jste od porodnice žádné takové informace neobdrželi, nejte si tedy vědomi, za co po vás chtějí peníze.Porodnici sdělíte že dle Vašeho právního názoru, by přítomnost otce jakožto budoucího zákonného zástupce rodícího se dítěte ,u porodu, by měla být samozřejmostí,nikoli placeným nadstandartem.
Sdělte jim,že k tzv. " exekuci" tedy k vymáhání pohledávky, musí existovat nějaký právní titul, a te zde není jelikož Vy porodnici nic nedlužíte a to s ohledem na výše uvedené.A že samozřejmě víte, že se porodnice může obrátit na soud, avšak důkazní břemeno pak bude na porodnici, jakožto žalobci a, že rozhodnutí soudu nikdy nelze předjímat.
A vyzvěte je, at Vám jasně sdělí za co po Vás tedy spornou platbu chtějí a jaký zákon, je opravňuje takovou platbu vybírat.
Použité právní předpisy:
96/2001 Sb.m.s. Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
zákon 634/1992 sb. o ochraně spotřebitele
zákon 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.