Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Císařský řez

19.06.2015

Dobrý den. Chci se zeptat. Bylo mi oficiálně sděleno, že nemůže být osoba blízká u císařského řezu a to ani s miminkem následně po té, protože na to nemá nemocnice prostě prostory. Takže dítě je na observačním samo, osoba blízká někde v předsálí a matka jako na pooperačním, což je pro mne nepřípustné. Bohužel ale pokud na to opravdu nemají prostory, nejde to ani nijak napadnout, nemůžu se nijak bránit. Ale nechci jezdit desítky kilometrů do porodnice, kde to umožňují. Takovou máme až 150 Km. Prostory neumožňují naplňovat právo dítěte ani rodičů Co v takové situaci? Má otec neústupně bojovat, že nikam nepůjde, nebo co? Můžou ho vyhodit nebo jak, to máme řešit?

Dobrý den.
Dle § 28 odst. 3 písm e zák. 372/2011 sb. zák. O zdravotních službách má pacient mimo jiné při poskytování zdravotních služeb nárok : na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem,
a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.
Dále pak podle listiny základních práv a svobod zák. č. 2/1993 sb. má osoba právo dle čl. 10 na to: aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno a dle odst. 2 též platí,že každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.
Takže rodička i její partner mají právo na ochranu soukromého a rodinného života, do kterého patří i porod nového člena rodiny.Tedy v porodnici by Vašemu partnerovi měli umožnit být u porodu a to i u porodu císařským řezem. Že k tomu " nemají prostory" je sice závažné, nicméně co tedy tato konkrétní porodnice a potažmo její zřizovatel, udělali za posleních 20 let, pro to aby v porodnici potřebný prostor byl? Na Vašem místě bych šla rodit někam, kde ke klientkám přistupují s menším despektem. Znám ze svého okolí x žen (včetně mě),které za přátelskou porodnicí jely i desítky kilometrů.
Je pravda,že jste povinna respektovat vnitřní předpisy porodnice během pobytu v porodnici.

Pokud by se však vnitřní předpisy dostaly do rozporu se zákonem nebo nadměrným způsobem zasahovaly do vašich práv jakožto práv rodící ženy, jsou v tomto rozsahu neplatné a není nutné se jimi řídit. Nadto rodící žena má především právo na sebeurčení. Stejně jako má právo odmítnout u svého porodu například přítomnost konkrétních osob, stejně tak má i právo rozhodnout se, koho chce mít u svého porodu.

Navíc otci vzniká dle občanského zákoníku (zák.89/2012 sb) hned v okamžiku narození dítětě k narozenému dítěti rodičovská odpovědnost.Novorozenec není majetkem porodnice, patří k rodičům a to k oběma.
Takže odmítnutí přítomnosti otce u porodu ze strany porodnice anebo jeho neúměrné ztížení je dle mého názoru porušením práva na nerušený soukromý a rodinný život. Jelikož je to právo garantované Listinou základních práv a svobod, je rozhodně nadřazeno vnitřnímu řádu porodnice, stejně tak je vnitřnímu řádu porodnice nadřazen i třeba občanský zákoník, zák. 89/2012 sb. z nějž vyplývají práva matky i otce k nově narozenému dítěti.

Právo dítěte na bezprostřední nepřetržitý kontakt s rodiči je zakotveno v Listině základních práv a svobod a rodiče je možné oddělit od dítěte jen na základě rozhodnutí soudu. Navíc na základě Úmluvy o právech dítěte musí být zájem dítěte vždy na prvním místě. Možnost být po narození s rodiči a nebýt samo někde na observačním pokoji lze považovat za „zájem dítěte“. Pokud zdravotníci kontaktu rodičů s dítětem brání, porušují tím záákon, znemožnění nepřetržitého kontaktu rodičů s dítětem by mělo být opravdu opodstatněné např. opravdu nezbytné z hlediska objektivních medicínských důvodů (např. nutnost karantény). " Nemáme prostory" je výmluva nikoli závažný a objektivní důvod. Pokud od dítěte rodič odmítne odejít, zdravotníci nemají prostředek, jak rodiče přinutit k odchodu, jelikož jde o jeho právo a právo dítěte. Bude li chtít otec být po porodu s miminkem,zdravotníci to musí respektovat tzn. nesmějí ho tzv. vyhodit. Vše můžete řešit různě,např. stížností k vedení nemocnice, stížností k jejímu zřizovateli.Nebo zkuste cestu přímého odporu, Vy neodsouhlasíte císařský řez pokud Vám neumožní přítomnost partnera,Váš partner odmítne odejít od Vás, následně odmítne odejít od miminka.
Právní předpisy :

Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Zák. 89/2012 sb. Občanský zákoník
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.